next up previous
Következő: Bistabil multivibrátor | Tartalomjegyzék | Előző: Astabil multivibrátor

Monostabil multivibrátor


5.6.7/8. ábra


Az áramkör kapcsolási rajza és működési idődiagramja a 5.6.7. és 5.6.8. ábrán látható. Az astabil multivibrátortól abban különbözik, hogy itt egy galvanikus és egy kapacitív csatolást találunk a két tranzisztor között. Az áramkörnek egyértelmű nyugalmi állapota van: az alkatelemek és feszültségek helyes megválasztása esetén T1 lezárt, T2 vezető állapotban van, és ezen állapotukat mindaddig fenntartják, míg egy külső indítójel hatására mindkét tranzisztor aktív állapotába nem kerül. Ez az indítójel lehet például T1 kollektorára érkező negatív polaritású ún. trigger jel, melynek hatására T2 kezd lezárni, kollektorán a feszültség emelkedik, ez T1 vezetését eredményezi, melynek kollektoráról - pozitív visszacsatolással - a megnövekedett lezárójel jut T2 bázisára. Az áramkör kvázistabil állapotába kerül, melynek végeztével alapállapotába billen vissza. Az astabil multivibrátornál levezetett összefüggések és jelalakok értelemszerűen itt is felhasználhatók. A monostabil multivibrátort definiált, állandó időtartamú impulzusok előállítására használják. A multivibrátor jelének differenciálásával előállíthatjuk a triggerjel meghatározott idővel késleltetett változatát is. A monostabil multivibrátor így impulzusszerű jelek fix idejű késleltetésére is felhasználható (5.6.9. ábra).


5.6.9. ábra

next up previous
Következő: Bistabil multivibrátor | Tartalomjegyzék | Előző: Astabil multivibrátor

1999-09-23