next up previous
Következő: A memória | Tartalomjegyzék | Előző: Hetedik fejezet: A digitális információ ellenőrzése

Bevezetés

Ebben a fejezetben számítógépekről lesz szó. Célszerűségi okokból azonban nem általánosságban beszélünk róluk, hanem nagyon tudatosan kiválasztottunk egy ún. professzionális személyi számítógépet, az IBM-PC-t. (International Business Machines, - Personal Computer) Választásunkat elsősorban az igazolhatja, hogy napjainkban ez a gép a legelterjedtebb - igaz nem feltétlenül önálló alkalmazásokban, hanem hálózatok termináljaként. Hazai viszonyaink között ez a gép amolyan "mädchen für alles", vagyis mindenre felhasználható kis cseléd. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy vannak sokkal ügyesebben tervezett gépek, amelyek pedagógiai értéke is jelentősebb. Célunk ezen gép (egyedin túlmutató, minden gépre jellemző közös) funkcióinak számbavétele, megértése. Mindezt azonban nem abból a kiinduló pontból, hogy a számítógép univerzális "digit-rágcsáló", melynek egyik legfőbb feladata - kissé karikírozva - a legnagyobb létező prímszám keresése. A háttérben egy egészen másik motívum dominál: a számítógép arra a célra (is) szolgál, hogy vele méréseket vezéreljünk, a mérési eredményeket kiértékeljük. A modellvasút-vezérléstől a neurofiziológiai méréseken át az on-line Fourier-transzformációig terjedő sávot tekintjük meghatározónak. Másképp fogalmazva, a természettudományos-műszaki munkában szokásos méréstechnikai komputer alkalmazások serkentése a célunk. Az eredeti PC-t, minden PC-k ősét 1980-ban tervezték. Ha a komputerek történetét elemezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy komputer-év hozzávetőleg 10 emberévnek felel meg. Az IBM-PC tehát manapság túlkoros matuzsálemhez hasonlítható, amelyet csak a rendszeres fiatalítás, "szervátültetés" tart karban. Ennek a folyamatnak a legfontosabb mozgatói, nem feltétlenül fontossági sorrendben: -- a memória chipek (RAM és ROM) kapacitásának növekedése folyamatos árcsökkenésük mellett (!!); -- a tömegtárolásra alkalmas ún. hard-diszkek tárolási kapacitásának és sebességének növekedése, miközben áruk folyamatosan csökkent; -- az egy chip-be integrálható áramköri elemek számának és működési sebességének drasztikus növekedése, a megbizhatóság fokozódása a gyártási költségek csökkenésével párhuzamosan; -- elképzelhetetlenül nagy mennyiségű, jól használható program létrejötte, amelyek törvényes, vagy illegális úton közkinccsé váltak. A manapság elérhető IBM-PC-ék alig hasonlítanak őseikre, annyival "többet tudnak" az újak - viszont a legújabb gépen is futnak a legelső programok is. (Ezt ravasz szakmai zsargonban úgy mondják, hogy "felülről kompatibilis".) Fordítva persze már nem ez a helyzet, de ez a konzervatív szemlélet és gyakorlat jelentősen megnöveli a géptípus élethosszát. Ugyanakkor magával hoz egy csomó felesleges koloncot, amelyet az újabb lehetőségek mellett is folyton figyelembe kell venni. Az IBM-PC arculatának változásairól némi tájékoztatást kapunk a 8.1.1. táblázatból. Bár e táblázatban nem is tüntettük fel a továbbfejlesztett változat, a PS-2 adatait, jellemzőit, azonban így is érezhető, hogy az eredeti gép számos "átlényegülésen" ment keresztül.


  PC XT AT AT-486
  81.aug. 83.márc. 84.aug. 89.aug.
Processzor 5 MHz 8088 5 MHz 8086 6 MHz 80286 33 MHz 80486
Mat. koprocesszor ritkán esetleg esetleg beépítve
RAM alaplapon 64 k 256 k 512 k 1 M + 4 M
Kártya helyek 5 8 8 8
Floppy 180 k 360 k 1.2 M 1.2/1.44 M
Hard disk -- 20 M 40 M 200 M
Video adapter MDA, CGA MDA, CGA, EGA MDA, CGA, EGA, VGA VGA, SVGA
DOS verzió 1.0 2.0 3.1 5.0


8.1.1. ábra


A 8.1.2. ábrán a manapság szokásos (ún. Neumann elvű) digitális számítógép egy végtelenül leegyszerűsített változatát látjuk. A processzor elsőszámú feladata az, hogy végrehajtsa azokat az utasításokat, amelyeket a memóriából elővesz, és az eredményeket - ha az utasítás ezt rendeli - ismét a memóriába helyezze el.


8.1.2. ábra


A processzor az "okos"; - az ész teljes egésze, vagy legalább a zöme az ő birtoka. A processzor tartja a kapcsolatot az I/O egységekkel is. (Input/Output - bemenet/kimenet). Ezek közül a triviálisak a billentyűzet, valamint a képernyő, másként a monitor. Mi ide soroljuk azokat az egységeket is, amelyek a külvilággal tartják a kapcsolatot, például egy AD konvertert, digitális léptető motort, amelyik a mérőfejet viszi tovább egy újabbb mérési pontba, stb. A processzor szorgalmasan rágcsálja a programot (digit crunching machine) és ebből csak a külvilág, a rendszerhez tartozó perifériális berendezések zökkentik ki azzal, hogy kiszolgálásukhoz megszakítást (interrupt) - vagyis processzor időt/törődést - kérnek. A továbbiakban az IBM-PC funkcionális blokkvázlatát szeretnénk előállítani, mely a működés alapvonásait hivatott összefoglalni, interpretálni. Az eredményül kapott, a felrajzolt vázlat szerinti gép bizonyos értelemben fiktív, nem létező, más kontextusban azonban nagyon fontos. A későbbiekben itt megjelenő vázlat tehát egyetlen konrét gépre sem igaz, mégis mindegyik IBM-PC-ről lényegeset mond el. Ezért fontos tehát, hogy megismerjük, mert csak a működés részleteinek tudásával lehet a gépet önállóan, a mérési feladathoz simulóan felhasználni. (A gép ismeretében jártasabbaknak elmondjuk, hogy a választott modell IBM-PC-AT, a processzora 80286. A processzor ún. real üzemmódban működik.) Az IBM-PC különböző típusú processzorokat tartalmazhat, amelyek pl. lényeges eltérő sebességgel üzemelnek, változhat az egyidejűleg mozgatható adatok mennyisége, stb. Változatosak lehetnek a monitorok; sokfajta részegység vállalhat magára valamelyes önálló intelligenciával megoldható feladatot. Az IBM-PC jelenlegi megjelenési formái igen "tarkák", némi erőfeszítés kell ahhoz, hogy ezeket egyetlen gép-koncepció Prokrustes-ágyába gyömöszöljük.


next up previous
Következő: A memória | Tartalomjegyzék | Előző: Hetedik fejezet: A digitális információ ellenőrzése


1999-09-23