Tömbök (numpy)


Ebben a Notebookban bemutatjuk az tömböket illetve hogyan kell a pythonban adatfájlokat beolvasni.

In [1]:
%pylab inline 
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Adattömbök, matematikai eszközök, adatfájlok kezelése

A pythonban a numpy csomag felel az adatok beolvasásáért, matematikai operációk elvégezésért (mint a gyökvonás, szinusz ...)

Tömbök

A programozásban létrehozhatunk mátrixokat, melyeket adattömböknek hívunk. Ezek bármennyi dimenziósak lehetnek.

In [2]:
a = array([1, 2, 3])   # hozzunk létre egy 1 dimenziós tömböt
print(type(a))      # Írassuk ki "a" típusát: "<type 'numpy.ndarray'>"
print(a.shape)      # Nézzük meg a formáját: "(3,)"
<class 'numpy.ndarray'>
(3,)

A python és a legtöbb programozási nyelv nullától kezdi a tömbök indexelését. Azaz az első elem indexe 0, a másodiké 1 és így tovább. Egy 10 elemű tömbnek az utolsó eleme 9-es indexet visel (Elemszám-1)!

Így kell elképzelni az adattömböket:
In [3]:
print(a[0], a[1], a[2])  # Írassuk ki a tömb, első (0.-ik), második, ás harmadik elemét
a[0] = 5         # Átírjuk az első (nulladik) elem értékét
print(a)         # Nézzük meg a megváltozott "a" vektort
1 2 3
[5 2 3]
In [4]:
b = array([[1,2,3],[4,5,6]])  # Készítsünk 2 dimenziós tömböt
print(b.shape)           # Kiíratjuk az alakját
print(b[0, 0], b[0, 1], b[1, 0])  # Írjunk ki pár elemet a tömbből
(2, 3)
1 2 4

"Almátrixok"

A pythonban ki tudunk egy tömbből venni résztömböket. De vigyázzunk, mert a résztömbön végzett művelet a szülőtömb adott elemein is elvégződik.

In [5]:
  # Készítsük els következő 2 dimenziós (3 sor, 4 oszlop) tömböt
  # [[ 1 2 3 4]
  # [ 5 6 7 8]
  # [ 9 10 11 12]]
a = array([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [9,10,11,12]])
print(a[0, 1])  # Írassuk ki a 0. sor, 1. oszlopának elem(eit): 2

  # Hozzuk létre a mátrix következő almátrixát (ami 2*2 nagyságú)
  # [[2 3]
  # [6 7]]
  # Azaz a mátrixból a 0-tól 2-ig levő adatsorok, illetve függőlegesen 1-tól 3-ig levő adatoszlopok kivétele
  # Vegyük észre, hogy a felső határ már nincs benne az adatsorban!
b = a[0:2, 1:3]

  # Változtassuk meg a b mátrix [0,0]-ás elemének értékét
b[0, 0] = 77

  # Ellenőrizzük az a mátrixban a "b[0,0]" helyen levő értéket (a[0,1]-as hely)
print(a[0, 1])  
2
77

Számsorok generálása és tömbbe rendezése

Lehetőség van adott hosszú sorokat gyártani, melyekből tömb készíthető. Nézzük néhány példát erre:

In [6]:
a = arange(15) # Készítsünk egy 15 elemű listát 
print(a)
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14]
In [7]:
a = arange(15)  # Készítsünk egy 15 elemű listát 
a = a.reshape(3, 5) # Rendezzük a listát 3*5-s tömbbe
a          # Nézzük meg az eredményt
Out[7]:
array([[ 0, 1, 2, 3, 4],
    [ 5, 6, 7, 8, 9],
    [10, 11, 12, 13, 14]])
In [8]:
a.shape
Out[8]:
(3, 5)
In [9]:
a.size # Megadja mekkora a tömb mérete (mennyi adat van benne)
Out[9]:
15
In [10]:
a.ndim
Out[10]:
2
In [11]:
type(a)
Out[11]:
numpy.ndarray
In [12]:
a.dtype.name # Megnézi milyen tipusú adatok vannak a tömbben
Out[12]:
'int64'
In [13]:
b = array([6.25, -0.25, 8.])
b
Out[13]:
array([ 6.25, -0.25, 8. ])
In [14]:
type(b)
Out[14]:
numpy.ndarray
In [15]:
b.dtype.name
Out[15]:
'float64'
In [16]:
c = array( [ [1,2], [3,4] ], dtype=complex )
c
Out[16]:
array([[ 1.+0.j, 2.+0.j],
    [ 3.+0.j, 4.+0.j]])
In [17]:
c.dtype.name
Out[17]:
'complex128'
In [18]:
zeros( (3,4) ) #Készítsünk egy 3*4-es tömböt, mely tele van nullával
Out[18]:
array([[ 0., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0., 0.]])
In [19]:
ones( (2,3,4), dtype=int16 ) # Készítsünk egy 3 dimenziós tömböt, csupa egyesből
Out[19]:
array([[[1, 1, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1]],

    [[1, 1, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1]]], dtype=int16)
In [20]:
a = arange(15, 100, 5) # Készítsünk egy listát 15-től, 100-ig, 5-sével 
print(a)
[15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95]
In [21]:
arange( 30, 10, -5 )
Out[21]:
array([30, 25, 20, 15])
In [22]:
arange( 10, 30, -5 ) #Ez üres lista, de NINCS hibaüzenet!!!
Out[22]:
array([], dtype=int64)
In [23]:
arange( 0, 2, 0.3 )
Out[23]:
array([ 0. , 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8])
In [24]:
linspace( 0, 2, 9 ) # Készítsünk egy 9 elemű listát 0 és 2 között. Egyenlő lépésközzel.
Out[24]:
array([ 0. , 0.25, 0.5 , 0.75, 1. , 1.25, 1.5 , 1.75, 2. ])

Matematikai függvények

Bővebb leírás itt található: https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/routines.math.html

In [25]:
x = linspace( 0, 2*pi, 100 ) # A pi-nek a neve "pi"
x
Out[25]:
array([ 0.    , 0.06346652, 0.12693304, 0.19039955, 0.25386607,
    0.31733259, 0.38079911, 0.44426563, 0.50773215, 0.57119866,
    0.63466518, 0.6981317 , 0.76159822, 0.82506474, 0.88853126,
    0.95199777, 1.01546429, 1.07893081, 1.14239733, 1.20586385,
    1.26933037, 1.33279688, 1.3962634 , 1.45972992, 1.52319644,
    1.58666296, 1.65012947, 1.71359599, 1.77706251, 1.84052903,
    1.90399555, 1.96746207, 2.03092858, 2.0943951 , 2.15786162,
    2.22132814, 2.28479466, 2.34826118, 2.41172769, 2.47519421,
    2.53866073, 2.60212725, 2.66559377, 2.72906028, 2.7925268 ,
    2.85599332, 2.91945984, 2.98292636, 3.04639288, 3.10985939,
    3.17332591, 3.23679243, 3.30025895, 3.36372547, 3.42719199,
    3.4906585 , 3.55412502, 3.61759154, 3.68105806, 3.74452458,
    3.8079911 , 3.87145761, 3.93492413, 3.99839065, 4.06185717,
    4.12532369, 4.1887902 , 4.25225672, 4.31572324, 4.37918976,
    4.44265628, 4.5061228 , 4.56958931, 4.63305583, 4.69652235,
    4.75998887, 4.82345539, 4.88692191, 4.95038842, 5.01385494,
    5.07732146, 5.14078798, 5.2042545 , 5.26772102, 5.33118753,
    5.39465405, 5.45812057, 5.52158709, 5.58505361, 5.64852012,
    5.71198664, 5.77545316, 5.83891968, 5.9023862 , 5.96585272,
    6.02931923, 6.09278575, 6.15625227, 6.21971879, 6.28318531])
In [26]:
f = sin(x) # vegyük az előbb generált adatsornak a szinuszát
plot(f)  # majd ábárzoljuk
Out[26]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f5b48d6b240>]
In [27]:
plot(cos(x))
Out[27]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f5b47836240>]
In [28]:
plot(tan(x))
Out[28]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f5b48b45278>]
In [29]:
plot(tanh(x))
Out[29]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f5b45f704e0>]
In [30]:
plot(arctan(x))
Out[30]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f5b48724320>]
In [31]:
B = arange(3)
B
Out[31]:
array([0, 1, 2])
In [32]:
exp(B) # Emeljük "e"-adra a B elemeit
Out[32]:
array([ 1.    , 2.71828183, 7.3890561 ])
In [33]:
sqrt(B) # Gyökvonás neve 'sqrt'
Out[33]:
array([ 0.    , 1.    , 1.41421356])
In [34]:
C = array([2., -1., 4.])
add(B, C) # Össze is adhatunk elemenként 2 tömböt
Out[34]:
array([ 2., 0., 6.])

Kétváltozós függvények ábrázolása (felületi ábrák)

Ha kétváltozós függvényt szeretnénk ábrázolni, akkor ahhoz a mintavételezést a numpy csomag meshgrid() függvényével tehetjük meg az alábbi szintaxis szerint:

In [35]:
xrange=linspace(-3,3,100)  # határok és pontok száma az x irányba
yrange=linspace(-3,3,100)  # határok és pontok száma az y irányba
x,y=meshgrid(xrange,yrange) # mintavételezés az x és y síkban

Két változós függvényt a pcolormesh() matplotlib függvény segítségével tudunk ábrázolni.

A fent definiált x és y tömbök segítségével például az $ f(x,y)=e^{-(x^2+y^2)} $ kétdimenziós Gauss-görbét az alábbi módon ábrázolhatjuk:

In [36]:
pcolormesh(x,y,exp(-(x**2+y**2)))
Out[36]:
<matplotlib.collections.QuadMesh at 0x7f5b477edfd0>

Hogy egy adott szín mit jelent, azt a colorbar() függvény segítségével tudhatjuk meg.

In [37]:
pcolormesh(x,y,exp(-(x**2+y**2)))
colorbar()
Out[37]:
<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7f5b45efbe80>

Kétváltozós függvényeket szokás kontúrok segítségével is ábrázolni. Egy kontúrvonal azokat a pontokat tartalmazza, ahol az adott két változós függvény ugyanazt az értéket veszi fel. A contour() függvény segítségével tudunk kontúrábrákat generálni:

In [38]:
contour(x,y,exp(-(x**2+y**2)))
Out[38]:
<matplotlib.contour.QuadContourSet at 0x7f5b45ee7fd0>

Ha csak megadott kontúrértékekre vagyunk kíváncsiak, akkor azt a levels kulcsszó használatával tehetjük meg.

In [39]:
contour(x,y,exp(-(x**2+y**2)), levels=linspace(0,1,20))
Out[39]:
<matplotlib.contour.QuadContourSet at 0x7f5b4393f908>

Ábra mentése

A legenerált ábrákat a savefig() paranccsal tudjuk kimenteni képfile-okba.

In [40]:
plot(x,y)
savefig('az_en_abram.pdf')