Adatfájlok, hisztogramok, logaritmikus ábrák


Ebben a Notebookban bemutatjuk a hogyan kell adatfájlokat beolvasni/kimenteni, hisztogramokat készíteni, logaritmikus tengelyeket beállítani.

In [1]:
%pylab inline 
figsize(6,6) #Képméret megváltoztatása
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Adatfájlok kezelése a numpy csomaggal

A numpy csomag segítségével lehetőség van adatfájlok beolvasására változókba, illetve változók adatait kimenteni fájlokba.

Adatok beolvasása fájlból

Adatok beolvasását a numpy loadtxt parancsa teszi lehetővé. Számos kapcsolója van, melyekkel megadható, hogy mi az oszlopelválasztó karakter, melyik oszlopot akarjuk beolvasni stb.

In [2]:
figsize(7,7)
data=loadtxt("sinusadatok.dat")
print(type(data))
print(ndim(data))
print(data)
<class 'numpy.ndarray'>
2
[[ 0.     0.     2.0312  ]
 [ 0.0159236  0.0159229  2.08116 ]
 [ 0.0318471  0.0318418  2.43211 ]
 ..., 
 [ 15.8758   -0.167046  2.68881 ]
 [ 15.8917   -0.182724  2.86203 ]
 [ 15.9076   -0.198356  3.0767  ]]
In [3]:
plot(data)
Out[3]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8a127b8>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8a12978>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8a12b38>]
In [4]:
x=data[:,0]
print(x[0:10])
[ 0.     0.0159236 0.0318471 0.0477707 0.0636943 0.0796178
 0.0955414 0.111465  0.127389  0.143312 ]
In [5]:
y=data[:,1]
z=data[:,2]
plot(x,y, label="sinus")
plot(x,z, label="1,5*cosinus+3")
legend(loc='best') # Ábrafelirat elhelyezése
Out[5]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f46e909fbe0>

Adatok mentése fájlba

Adatokat (listákat, tömböket) a savetxt paranccsal lehet.

In [6]:
x = arange(0.0,5.0,1.0)    # hozzuk létre x,y és z listát
y = arange(0.0,5.0,1.0)
z = arange(0.0,5.0,1.0)
savetxt('adat.csv', x, delimiter=',') # Mentsük le x-t mint egy vektort
savetxt('adat1.csv', (x,y,z))     # Mentsük el 2Dimenziós vektorként 
                    #az x,y,z-t (egymás alá írva őket)
savetxt('adat2.csv', x, fmt='%1.4e')  # Formatban megadható a kiírt adatok formátuma
                    # használhatunk exponenciális alakot a fájlban
In [7]:
xx=loadtxt("adat.csv", delimiter=',')
plot(xx)
Out[7]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e7b80748>]
In [8]:
yy=loadtxt("adat1.csv",)
print(yy)
plot(yy)
[[ 0. 1. 2. 3. 4.]
 [ 0. 1. 2. 3. 4.]
 [ 0. 1. 2. 3. 4.]]
Out[8]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8e89080>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8e89320>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8e89518>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8e89710>,
 <matplotlib.lines.Line2D at 0x7f46e8e89908>]
In [9]:
zz=loadtxt("adat2.csv")
print(zz)
[ 0. 1. 2. 3. 4.]

Hisztogramok készítése

Ehhez használni kell hist függvényt matplotlib.pyplot csomagból. 3 objektuma van a hist függvénynek:

 • n: binekben levő darabszám vagy valószínűség
 • bins: binek
 • patches: a létrehozott téglalapok információi
In [10]:
# Legyen egy adatsorunk normál eloszlású
mu, sigma = 2, 0.5        # átlaga 2, szórásnégyzete 0.5
v = random.normal(mu,sigma,10000) # Készítsünk egy 10000 elemű véletlen számsort
print(v)
[ 2.6406123  1.93939878 1.90860069 ..., 2.14456813 2.06820837
 1.78282325]
In [11]:
hist(v, bins=50)    # Készítsünk 50 binből álló hisztogramot (matplotlib-el)
# show()
Out[11]:
(array([  1.,  1.,  2.,  1.,  6.,  5.,  19.,  31.,  27.,
     45.,  63.,  70.,  88., 133., 160., 231., 256., 321.,
     348., 442., 515., 536., 544., 546., 555., 581., 607.,
     529., 553., 480., 414., 371., 337., 263., 221., 181.,
     125., 124.,  86.,  71.,  36.,  19.,  20.,  13.,  9.,
      3.,  5.,  4.,  0.,  2.]),
 array([ 0.12861061, 0.2034235 , 0.2782364 , 0.35304929, 0.42786219,
     0.50267508, 0.57748798, 0.65230087, 0.72711377, 0.80192666,
     0.87673956, 0.95155246, 1.02636535, 1.10117825, 1.17599114,
     1.25080404, 1.32561693, 1.40042983, 1.47524272, 1.55005562,
     1.62486851, 1.69968141, 1.7744943 , 1.8493072 , 1.9241201 ,
     1.99893299, 2.07374589, 2.14855878, 2.22337168, 2.29818457,
     2.37299747, 2.44781036, 2.52262326, 2.59743615, 2.67224905,
     2.74706195, 2.82187484, 2.89668774, 2.97150063, 3.04631353,
     3.12112642, 3.19593932, 3.27075221, 3.34556511, 3.420378 ,
     3.4951909 , 3.5700038 , 3.64481669, 3.71962959, 3.79444248,
     3.86925538]),
 <a list of 50 Patch objects>)
In [12]:
mu, sigma = 100, 15
x = mu + sigma * random.randn(10000)

n, bins, patches = hist(x, 50, normed=1, facecolor='g', alpha=0.75) 

xlabel('Smarts')
ylabel('Probability')
title('Histogram of IQ')
text(60, .025, r'$\mu=100,\ \sigma=15$', fontsize=15) # Szöveg elhelyezése az ábrában (x,y helyen)
axis([40, 160, 0, 0.03])
grid(True)     # rács megjelenítése
# show()

Hisztogram ábrázolása, az eloszlásfüggvénnyel közösen

In [13]:
mu, sigma = 100, 15
x = mu + sigma*random.randn(10000)

# oszlopdiagram készítése
n, bins, patches = hist(x, 50, normed=1, facecolor='green', alpha=0.75)

# adjuk hozzá a numerikus görbét
y = normpdf( bins, mu, sigma)
l = plot(bins, y, 'r--', linewidth=3)

xlabel('Smarts')
ylabel('Probability')
title(r'$\mathrm{Histogram\ of\ IQ:}\ \mu=100,\ \sigma=15$')
axis([40, 160, 0, 0.03])
grid(True)

# show()

Logaritmikus tengelyek beállítása

In [14]:
figsize(15,10)

# 0 és 1 közötti számok generálása, majd sorba rendezzük a "sort" paranccsal
y = random.normal(loc=0.5, scale=0.4, size=1000)
y = y[(y > 0) & (y < 1)]
y.sort()

x = arange(len(y)) # x legyen az y lista hosszával megegyező másik lista


# lineáris tengelyek (default)
subplot(221)
plot(x, y)
yscale('linear')
title('linear')
grid(True)


# log x tengely
subplot(222)
plot(x, y)
xscale('log')
title('x-log')
grid(True)


# log y tengely
subplot(223)
plot(x, y)
yscale('log')
title('y-log')
grid(True)

# loglog
subplot(224)
plot(x, y)
xscale('log')
yscale('log')
title('log-log')
grid(True)