Gyakorló feladatok

**Ha valaki az igazságot és a törvényszerűséget keresi, nem tehet különbséget kicsiny és nagy problémák között.
Aki a kicsiny dolgokban nem veszi komolyan az igazságot, abban az emberben nagy dolgokkal kapcsolatban sem bízhatunk meg.**
*Albert Einstein*

In [ ]:
%pylab inline 

Generálj egy egész számokból álló 1000 tagú véletlen számsorozatot (0-100-ig vannak elemek). Majd írasd ki a 100.-tól a 200.-ig elmeig 7-sével az értékeket. Ehhez használd a "randint()" függvényt.

In [ ]:
 

Írjunk egy olyan programot, ami egy alsó és egy felső határ között kirajzol egy $log10(a*x)+b$ függvényt. (Itt a és b is a felhasználó által bevitt paraméter)

In [ ]:
 

Írjunk olyan programot, ahol egy 2 dimenziós rácson haladunk előre (0,0-ból indulva). X vagy Y koordináta változhat, 0 vagy +1 értékkel. Hasznájuk a random.choice függvényt a megoldáshoz. Tegyünk meg 100 lépést. Minden lépést mentsünk egy 100 x 2-es tömbbe, és ábrázoljuk a mozgást.

In [ ]:
 

Aranymetszés aránya (aranyarány) előállítása Fibonacci-számokkal. A Fibonacci-sorozat egymást követő tagjainak hányadosából képzett sorozat (1/1, 2/1, 3/2, 5/3, …) határértéke éppen az aranymetszés arány. Határozzuk meg, hanyadik tagtól vállik a különbség 1e16-nál kisebbé (azaz 0.00000000e+00-at ír a python). Az aranymetszés pontos értéke: $\frac{1+\sqrt {5}}{2}$

In [ ]:
 

Teszteljük a random.choice() függvény eloszlását véletlenszerűségét. Készíts programot, ami rendre 20, 50, 100, 200, 500, 1000 elmet választ az [1,2,3,4] tömbből.

In [ ]: