Gyakorló feladatok megoldásai

**Ha valaki az igazságot és a törvényszerűséget keresi, nem tehet különbséget kicsiny és nagy problémák között.
Aki a kicsiny dolgokban nem veszi komolyan az igazságot, abban az emberben nagy dolgokkal kapcsolatban sem bízhatunk meg.**
*Albert Einstein*

In [1]:
%pylab inline 
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Több megoldást is közzéteszünk, mindegyik helyes, és tökéletesen elvégzi a kiadott feladatot.


Először mindig futtasuk le a "%pylab inline" parancsot

Generálj egy egész számokból álló 1000 tagú véletlen számsorozatot (0-100-ig vannak elemek). Majd írasd ki a 100.-tól a 200.-ig elmeig 7-sével az értékeket. Ehhez használd a "randint()" függvényt.

Megoldás (A)

In [2]:
A=[]  # Létrehozunk egy üres listát, amit majd később lehet növelni
for i in range(0,1000): # Elindítunk egy ciklust, ami 1000-szer fut le
  B=randint(0,100) # randint választ egy számot 0 és 100 között
  A.append(B) # hozzáírjuk az A listához a B számot
A[100:200:7] # kiírjuk a lista elemeit 100 és 200 között 7-sével
Out[2]:
[44, 98, 45, 74, 15, 73, 48, 64, 70, 51, 75, 2, 16, 40, 7]

Megoldás (B)

In [3]:
B=randint(0,100,1000) # Generálunk egy 1000 tagú listát a randint-tel
C=arange(100,200,7) # megalkotjuk azoknak a számoknak a listáját, amilyen indexű elmeet kiíratni szeretnénk
B[C] #kiírjuk a megfelelő indexű számokat
Out[3]:
array([40, 89, 22, 18, 45, 7, 30, 8, 71, 52, 20, 43, 68, 72, 88])

Megoldás (C)

In [4]:
B=randint(0,100,1000) # Generálunk egy 1000 tagú listát a randint-tel
B[100:200:7] #Lekérjük a megfelelő elemeket a listából
Out[4]:
array([69, 66, 83, 73, 96, 60, 44, 20, 12, 19, 20, 17, 83, 52, 20])

Megoldás (D) (1 sorban megoldva)

In [5]:
randint(0,100,1000)[100:200:7] #A generált lista megfelelő elemeét hívjuk meg
#Magyarázat: A randint egy listát ad, aminek hívatkozhatunk az elemeire
Out[5]:
array([38, 54, 68, 29, 17, 71, 53, 70, 35, 1, 14, 47, 41, 71, 58])

Írjunk egy olyan programot, ami egy alsó és egy felső határ között kirajzol egy $log10(a*x)+b$ függvényt. (Itt a és b is a felhasználó által bevitt paraméter)

Megoldás (A)

In [6]:
mini=1.0 #bekérjük a kezdő értéket
maxi=2.0 #bekérjük a végső értéket
a=1 # bekérjük az "a" értéket
b=2 # bekérjük a "b" értéket
xlim(mini, maxi) # megadjuk az ábrázolási tartományt (x tengelyen)
x=arange(mini,maxi, 0.01) # 0,01-s lépésközzel megadom az x tengely értékeit
plot(x,(log10(a*x)+b)) # x-et és az egyenletet ábrázoljuk
Out[6]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e910118d0>]

Megoldás (B)

In [7]:
mini=1.0 #bekérjük a kezdő értéket
maxi=2.0 #bekérjük a végső értéket
a=1 # bekérjük az "a" értéket
b=2 # bekérjük a "b" értéket
x=linspace(mini, maxi,1000) # Generálunk 1000 számot a tartományban egyenlő lépésközzel
plot(x,log10(a*x)+b) # x-et és az egyenletet ábrázoljuk
Out[7]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e61368198>]

Megoldás (C)

In [8]:
mini=1.0 #bekérjük a kezdő értéket
maxi=2.0 #bekérjük a végső értéket
a=1 # bekérjük az "a" értéket
b=2 # bekérjük a "b" értéket
plot(linspace(mini,maxi, 1000),log10(a*x)+b) # Beírható a generálás közvetlen a plot-ba
Out[8]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e611bd6d8>]

Megoldás (D)

In [9]:
mini=1.0 #bekérjük a kezdő értéket
maxi=2.0 #bekérjük a végső értéket
a=1 # bekérjük az "a" értéket
b=2 # bekérjük a "b" értéket
def func(x,a,b): # létrehozok egy függvényt, ami elvégzi a kért műveletet
# A függvény megkapja az "x", "a" és "b" értékeket!
  y=log10(a*x)+b # kiszámoljuk az y-t
  return y # a függvény visszatér az ny értékkel
x=linspace(mini,maxi, 1000) 
plot(x,func(x,a,b)) #ábárolzjuk az x-et és a függvényt
Out[9]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5fedec88>]

Megoldás (E)

In [10]:
mini=1.0 #bekérjük a kezdő értéket
maxi=2.0 #bekérjük a végső értéket
a=1 # bekérjük az "a" értéket
b=2 # bekérjük a "b" értéket
def func(x,a,b):
  y=log10(a*x)+b
  return y
x=linspace(mini,maxi, 1000)
adat=(a,b) #létrehozok egy "tuple" listát az a,b paraméterekből
plot(x,func(x,*adat)) # a paraméterekkel hívjuk mega függvényt
Out[10]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e60d6d2b0>]

Írjunk olyan programot, ahol egy 2 dimenziós rácson haladunk előre (0,0-ból indulva). X vagy Y koordináta változhat, 0 vagy +1 értékkel. Hasznájuk a random.choice függvényt a megoldáshoz. Tegyünk meg 100 lépést. Minden lépést mentsünk egy 100 x 2-es tömbbe, és ábrázoljuk a mozgást.

Megoldás (A)

 • Létrehozunk egy tömböt, melynek van 100 sor és 2 oszlopa (csupa nullával töltjük fel)
 • Végigmegyünk a tömb elemein (ciklussal)
 • Először az adott sorba beírjuk az előző sor értékeit, azaz megmondjuk, hogy honnan fogunk továbblépni (emlékezzünk mindenhova alapból 0 van beírva!) !! Ezért kell 1-től indítani a cilust és nem nullától !!
 • Kiválasztjuk a lépés irányát és nagyságát
 • Csinálunk egy elágazást, ahol megadjuk, hogy merre lépünk
 • Az adott lépést elvégezzük a megadott irányban (itt a 0. oszlop az x irány és az 1. oszlop az y irányt jelenti)
 • Ábrázoljuk a mozgást
In [11]:
b=zeros((100,2))
for i in arange(1,100):
  b[i,:]=b[i-1,:]
  irany=random.choice(['X','Y'])
  lepes=random.choice([0,1])
  if irany == "X":
    b[i,0]=b[i,0]+lepes
  else:
    b[i,1]=b[i,1]+lepes
plot(b[:,0], b[:,1], "o")
Out[11]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5fe3b5c0>]

Megoldás (B)

 • Létrehozok egy 2 elemű vektort, 0-0 elmekkel
 • Létrehozunk egy tömböt, melynek van 100 sor és 2 oszlopa (csupa nullával töltjük fel)
 • Végigmegyünk a tömb elemein (ciklussal)
 • Kiválasztjuk a lépés irányát
 • Csinálunk egy elágazást, ahol megadjuk, hogy merre lépünk
 • A vektor kiválasztott elemének helyére véletlenül választunk lépésnagyságot és ezzel megnöveljük a nagyságát. (itt a 0. oszlop az x irány és az 1. oszlop az y irányt jelenti)
 • Beírjuk a tömb adott sorába az aktuális kordinétapárost
 • Ábrázoljuk a mozgást
In [12]:
a=[0,0]
b=zeros((100,2))
for i in arange(0,100):
  irany=random.choice(['X','Y'])
  if irany == "X":
    a[0]=a[0]+random.choice([0,1])
  else:
    a[1]=a[1]+random.choice([0,1])
  b[i,:]=a[:]
plot(b[:,0], b[:,1], "o")
Out[12]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5fe22a90>]

Megoldás (C)

 • Létrehozunk egy tömböt, melynek van 100 sor és 2 oszlopa (csupa nullával töltjük fel)
 • Végigmegyünk a tömb elemein (ciklussal)
 • Először az adott sorba beírjuk az előző sor értékeit, azaz megmondjuk, hogy honnan fogunk továbblépni (emlékezzünk mindenhova alapból 0 van beírva!) !! Ezért kell 1-től indítani a cilust és nem nullától !!
 • Kiválasztjuk a lépés irányát
 • Csinálunk egy elágazást, ahol megadjuk, hogy merre lépünk
 • A megadott irányban választunk egy lépést, és el is végezzük (itt a 0. oszlop az x irány és az 1. oszlop az y irányt jelenti)
 • Ábrázoljuk a mozgást
In [13]:
b=zeros((100,2))
for i in arange(1,100):
  b[i,:]=b[i-1,:]
  irany=random.choice(['X','Y'])
  if irany == "X":
    b[i,0]=b[i,0]+random.choice([0,1])
  else:
    b[i,1]=b[i,1]+random.choice([0,1])
plot(b[:,0], b[:,1], "o")
Out[13]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5e556be0>]

Megoldás (D)

 • Létrehozunk egy tömböt, melynek van 100 sor és 2 oszlopa (csupa nullával töltjük fel)
 • Végigmegyünk a tömb elemein (ciklussal)
 • Először az adott sorba beírjuk az előző sor értékeit, azaz megmondjuk, hogy honnan fogunk továbblépni (emlékezzünk mindenhova alapból 0 van beírva!) !! Ezért kell 1-től indítani a cilust és nem nullától !!
 • Kiválasztjuk a lépés irányát, és nagysagat egyben, úgy hogy felismerjük, hogy az irány is lehet 0-1, és így 2-szer kell ugyanaból választani (itt a 0. oszlop az x irány és az 1. oszlop az y irányt jelenti)
 • A mátrix megadott eleméhez hozzáadjuk a választott lépés nagyságát (itt szintén a 0. oszlop az x irány és az 1. oszlop az y irányt jelenti)
 • Ábrázoljuk a mozgást
In [14]:
xy=zeros((100,2))
for i in range(1,100):
  xy[i]=xy[i-1]
  irany,lepes=random.choice([0,1],2)
  xy[i,irany]+=lepes
plot(xy[:,0], xy[:,1], "o")
Out[14]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5bfa9160>]

Megoldás (E)

 • Létrehozok egy 2 elemű vektort, 0-0 elmekkel
 • Létrehozunk egy tömböt, melynek van 100 sor és 2 oszlopa (csupa nullával töltjük fel)
 • Végigmegyünk a tömb elemein (ciklussal)
 • Módósítjuk a "a" vektor elemét a választott helyen a választott mértékben
 • A mátrix megadott sorába beírjuk az előző sor plusz az "a" vektor értékét
 • Ábrázoljuk a mozgást
In [15]:
a=[0,0]
xy=zeros((100,2))
for i in range(1,100):
  a[random.choice([0,1])]=random.choice([0,1])
  xy[i,:]=xy[i-1,:]+a
plot(xy[:,0], xy[:,1], "o")
Out[15]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5bf89828>]

Megoldás (F)

In [16]:
x,y=cumsum(list(map(eval,random.choice(('[0,0]','[0,1]','[1,0]'),100))),axis=0).T
plot(x,y)
Out[16]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f0e5beeccf8>]

Aranymetszés aránya (aranyarány) előállítása Fibonacci-számokkal. A Fibonacci-sorozat egymást követő tagjainak hányadosából képzett sorozat (1/1, 2/1, 3/2, 5/3, …) határértéke éppen az aranymetszés arány. Határozzuk meg, hanyadik tagtól vállik a különbség 1e16-nál kisebbé (azaz 0.00000000e+00-at ír a python). Az aranymetszés pontos értéke: $\frac{1+\sqrt {5}}{2}$

Megoldás (A)

In [17]:
fiblist = [0,1] # Megadjuk a sorozat első kettő elemét
for i in range(50): # létrehozunk egy ciklust, ami kiszámolja a sorozatot
  #a sorozathoz hozzáírjuk az előző két tag összegét:
  fiblist.append(fiblist[i] + fiblist[i+1]) 

hanyados=[] # létrehozok egy üres listát
for i in range(2,len(fiblist)):
  # az arány listába beírom a sorozat tagjainak hányadoását
  hanyados.append((fiblist[i]) / (fiblist[i-1]))
  print(i,hanyados[i-2]-(1+sqrt(5))/2) #kiíratom a hanyados és az aranymetszés különbségét
# Vegyük észre, hogy a ciklus 2-től indul (így nincs zéróval való osztás), de a
# hányadost ugyanúgy nullától kell indexelni, ezért van az "i-2" benne
2 -0.61803398875
3 0.38196601125
4 -0.11803398875
5 0.0486326779168
6 -0.0180339887499
7 0.00696601125011
8 -0.00264937336528
9 0.00101363029772
10 -0.000386929926365
11 0.000147829431923
12 -5.64606600073e-05
13 2.15668056607e-05
14 -8.23767693348e-06
15 3.14652861966e-06
16 -1.20186464891e-06
17 4.59071787029e-07
18 -1.75349769593e-07
19 6.69776591966e-08
20 -2.55831884566e-08
21 9.77190839357e-09
22 -3.73253694619e-09
23 1.42570222295e-09
24 -5.44569944694e-10
25 2.08007167046e-10
26 -7.94517784897e-11
27 3.03477243335e-11
28 -1.15918386001e-11
29 4.42756942221e-12
30 -1.69131375571e-12
31 6.45927755727e-13
32 -2.46691556072e-13
33 9.41469124882e-14
34 -3.59712259979e-14
35 1.37667655054e-14
36 -5.3290705182e-15
37 1.99840144433e-15
38 -8.881784197e-16
39 2.22044604925e-16
40 -2.22044604925e-16
41 0.0
42 0.0
43 0.0
44 0.0
45 0.0
46 0.0
47 0.0
48 0.0
49 0.0
50 0.0
51 0.0

Megoldás (B)

In [18]:
fiblist = [0,1] # megadjuk az első 2 tagot
for i in range(2,100):
  #a sorozathoz hozzáírjuk az előző két tag összegét:
  fiblist.append(fiblist[-1] + fiblist[-2]) 
  hanyados = (fiblist[-1]) / (fiblist[-2]) # kiszámoljuk a hányadost
  if hanyados == (1+sqrt(5))/2: # Megvizsgáljuk mikor egyezik meg a hányados az aranymetszéssel
    print('it:',i) 
    break # Megállítjuk a program futását
it: 41

Teszteljük a random.choice() függvény eloszlását véletlenszerűségét. Készíts programot, ami rendre 20, 50, 100, 200, 500, 1000 elmet választ az [1,2,3,4] tömbből.

Megoldás: 5 külön kódcellában

In [19]:
hist(random.choice([1,2,3,4],20)) # generálok egy 20 elemű véletlen listát, és hisztogrammal ábrázolom
Out[19]:
(array([ 1., 0., 0., 7., 0., 0., 5., 0., 0., 7.]),
 array([ 1. , 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4. ]),
 <a list of 10 Patch objects>)
In [20]:
hist(random.choice([1,2,3,4],50))
Out[20]:
(array([ 18.,  0.,  0.,  9.,  0.,  0., 16.,  0.,  0.,  7.]),
 array([ 1. , 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4. ]),
 <a list of 10 Patch objects>)
In [21]:
hist(random.choice([1,2,3,4],100))
Out[21]:
(array([ 23.,  0.,  0., 26.,  0.,  0., 24.,  0.,  0., 27.]),
 array([ 1. , 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4. ]),
 <a list of 10 Patch objects>)
In [22]:
hist(random.choice([1,2,3,4],200))
Out[22]:
(array([ 47.,  0.,  0., 52.,  0.,  0., 43.,  0.,  0., 58.]),
 array([ 1. , 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4. ]),
 <a list of 10 Patch objects>)
In [23]:
hist(random.choice([1,2,3,4],1000))
Out[23]:
(array([ 256.,  0.,  0., 246.,  0.,  0., 273.,  0.,  0., 225.]),
 array([ 1. , 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4. ]),
 <a list of 10 Patch objects>)

Megoldás több ciklussal

In [24]:
j=1 # legyen j változó 1
for n in [20,50,100,200,1000]: # menjen egy ciklus végig a az elemszámok listáján
  a=[] # legyen "a" egy üres vektor
  for i in range(n): # egy ciklus végigmegy az adott elemszámig
    a.append(random.choice([1, 2, 3, 4])) # folyamatosan hozzáírok az "a" vektorhoz
  subplot(2,3,j) # suboplotban beállítom, hogy hanyadik részképet ábrázolom
  hist(a,normed=1) # elkészítem a hisztogramot
  j=j+1 # megnövelem j-t, hogy másik részképet válasszak

Megoldás 1 ciklussal

In [25]:
n=[20,50,100,200,1000] # létrehozom az elemszámok listáját
a=random.choice([1,2,3,4],1000) # generálok egy 1000 elemű véletlen listát
for j in range(0,len(n)): # egy ciklus anyiszor ismétlődik, aminnyi elemt tartalmaz az "n" lista
  subplot(2,3,j+1) # használjuk a subplot parancsot, és mindig új részegységben rajzolunk
  hist(a[0:n[j]]) # az adott darabszámú részlistáról csinálunk hisztogramot

Megoldás elegánsan

In [26]:
for n in [20,50,100,500,1000]: # egy ciklus végigmegy az elemszámok listáján
  figure() #mindig új ábrát fog nyitni
  # hasonlóan működik, mint a subplot, de itt nem egy képet osztok fel kis részekre,
  # hanem magát egy teljesen új képet használok (mintha egy új cellát használnék az ábrázolásra)
  hist(random.choice([1, 2, 3, 4],n) ,normed=True) #hisztogram készítése