LaTeX mélyebben

Jegyzetben az 2. fejezet (20-től 35. oldalig). http://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamalap.pdf

Tartalomjegyzék

 • A LaTeX generálja
 • Dokumentumosztály szerint formát követ
 • Ott készül el, ahol a parancsot kiadjuk (pl. az X. fejezet után):
  \tableofcontents
  
 • A működéshez 2x kell fordítani!!!

Felsorolások

 • Számozott:
  \begin{enumerate}
   \item Izé1
   \item Izé2
  \end{enumerate}
  
 • Kapcsolókkal lehet római/arab-számot választani:
  \begin{enumerate}[I]
  
  \begin{enumerate}[i]
  
 • "Részletező" - Jelölők használata számok helyett

  \begin{itemize}
   \item Izé1
   \item Izé2
  \end{itemize}
  
 • Kapcsolókkal itt is testreszabható a "marker"

 • Leíró (description)
  \begin{description}
   \item Izé1
   \item Izé2
  \end{description}
  

A címoldal

 1. Cím: \title{XYZ}
 2. Szerző: \author{XYZ}
 3. Dátum: \date{2016.09.12.}
 4. Köszönet: \author{Gipsz Jakab\thanks{egyetem}}

Használata:

 • Címoldal környezetben titlepage használva a \begin{document} után
 • Ha a \begin{document} előtt defináljuk a címet, szerző ... akkor a dokumentumindítás után elegendő a \maketitle parancs, amivel "megspóroltuk" a környezetet.

Külön környezet nélkül:

\author{én}
\title{valami}
\begin{document}
  \maketitle

A titlepage környezetet használva:

\begin{document}
  \begin{titlepage}
  \title{XYZ}
  \date{\today}
  \maketitle
  \end{titlepage}

Abstract - Kivonat

A dokumentumunk lényeges elemeit tartalmazó rövid (néhány soros) összefoglalás a kivonat (abstract).

\begin{abstract}
  Ide kell írni a művünk kivonatát
\end{abstract}

Oldalstílus

A \pagestyle{} illetve \thispagestyle{} parancs megadja, milyen stílusú oldalak vannak a dokumentumban, illetve az adott oldal (számozott az oldal, van-e fejléc ...)

Gyakori utasítások:

 1. empty: Üres a fejléc és lábléc (nincs oldalszám sem)
 2. plain: Megjelenik az oldalszámozás
 3. headings: Fejezetcím megjelenik a fejlécben

Példa:

\pagestyle{plain}

Hivatkozások

A szövegben el lehet helyezni hivatkozásokat (mutatókat), mint például a "lásd. 8. ábrán". A LaTeX automatikusan számozza ezeket az objektumokat (csak a számot illeszti be!).

Szabadon el lehet nevezni ezeket a kapcsolókat, de a következő szokást illik betartani:

 • Képlet: eq:XYZ
 • Ábrák: fig:XYZ
 • Táblázatok: tab:XYZ
 • Fejezet: sec:XYZ

2 egységből áll a hivatkozás. A hely amire mutat, és a szöveges rész, amit valahol máshol olvasunk

 • label: \label{eq:ize} - ide mutat (ennek a sorszámát veszük fel)
 • ref: \ref{eq:ize} - Innen mutat: lásd 5. egyenlet
  • A magyar "a/az típusú ref": aref - az 5., vagy a 2.

Példa:

... ezután \aref{sec:valasz}. fejezetben 
megismerjük az élet értelmét....
\section{Élet értelme}
\label{sec:valasz}
Miért 42 a 42 és mit is jelent ...

Eredménye:

... ezután a 10. fejezetben megismerjük az élet értelmét...


10. Élet értelme

Miért 42 a 42 és mit is jelent ....

Megj.: Az "aref" előtt nem írtuk ki a határozott névelőt, mégis bekerült a szövegbe.

Szövegközi térközök

A LaTeX különböző mértékegységeket is elfogad: 2cm, 10ex, 20pt ...

 • \hspace{MÉRET}: Horizontális hely kihagyása, \hspace{5cm}

 • \vspace{MÉRET}: Vertikális hely kihagyása

Megjegyzés: Létezik *-os változat is: \hsapec*{} és \vsapec*{}

 • Rejtett szóközök beszúrása:

\␣ (Több szóköz: \␣\␣\␣\␣\␣...

Betűméretek

Lehetőség van pontos méretet is megadni, de a LaTeX nevén nevezi a dolgokat. Viszont ez csak relatív módon befolyásolja a méretet, és függ a főszöveg méretétől (dokumentumstílustól).

Pontos mérete a \selectfont{BETŰMÉRET}{TÉRKÖZ}\selectfont SZÖVEG utasítással lehet megadni, ahol a térköz a betűk alatti térközt jelöli, a betűméretet itt képpontban kell megadni.

{ \fontsize{48}{10}\selectfont Valami }

Megj.: A {} között blokként kezelve az utasítást, csak a blokkon belüli részre van hatással.

Relatív méret utasítások (ezt érdemes megszokni)

Főszöveg mérete
Parancs       10pt  11pt  12pt
\tiny        5    6    6   
\scriptsize     7    8    8
\footnotesize    8    9    10
\small       9    10   10.95
\normalsize     10   10.95  12
\large       12   12   14.4
\Large       14.4  14.4  17.28
\LARGE       17.28  17.28  20.74
\huge        20.74  20.74  24.88
\Huge        24.88  24.88  24.88

Betűk stílusa

 • Félkövér: \textbf{Valami}
 • Dőlt: \textit{Valami}
 • Csupa nagybetű: \textsc{Valami}
 • Aláhúzott: \textul{Valami}

Példa

This is a simple example, {\tiny this will show different font sizes} and also 
\textsc{different font styles}.

Képletek

3 tipusa van a képletek írásának:

 1. Számozott
 2. Kiemelt
 3. Szövegközi

Képletek írásakor valamelyik matematikai "környezetet" kell használni a háromból. A matematikai környezet lehetővé teszi mindenféle matematikai szimbólum használatát, melyeket normál szöveges módban nem tud értelmezni a program. A beírt képletek szedését és tördelését, függőleges igazítását automatikusan végzi el a fordító program.

Szövegközi mód

A beírt képletet $-ek közé kell zárni.

Példa:

Einstein szerint $E = m \cdot c^{2}$

Számozott mód

A megjeleníteni kívánt képletet be kell ágyazni a equation nevű környezetbe a listákhoz hasonlóan.

Példa

Einstein azt mondta, hogy:

\begin{equation}
  E = m \cdot c^{2}
\end{equation}

Eredmény: \begin{equation} E = m \cdot c^{2} \end{equation}

Számozatlan-Kiemelet mód

A matematikai részt két darab \[ illetve \] jel közé kell beírni.

Példa:

Einstein azt mondta, hogy
\[ E = m \cdot c^{2} \]

Gyakori matematikai karakterek

 1. Görög betűk: \beta \gamma \Pi...
 2. Műveleti jelek: \cdot \frac{Számláló}{Nevező}
 3. Matematikai jelek: \int \oint \sum \prod
 4. Alsó-felső index: ^{} illetve _{}
\begin{equation} \oint_V f(s) \cdot \sum_1^{\infty} \cdot \idotsint_V \mu(u_1,\dots,u_k) \,du_1 \dots du_k= \frac{\lim_{x\to\infty} f(x)}{\prod_{i=a}^{b} f(i)} \end{equation}

Forrás: https://www.sharelatex.com/learn/Integrals,_sums_and_limits

!!! A gyakran használt karakter ismeretére szükség lesz a ZH-n!!!