Haladó bash, gawk

Jegyzetben az 8-9.-10. fejezet (97-től 125.-ig oldalig). http://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamalap.pdf

Egyéb források:

Linux parancsok: http://www.letix.hu/

Bash programozás: http://www.tldp.org/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/hu/Bash-Prog-Intro-HOWTO-hu.txt

Segítség a tanuláshoz:

Bíró Gábor készített egy összefoglaló LaTeX fájlt, ami minta lehet akár a szakdolgozatotokhoz is. Minden szükésges parancs benne van, amire a BSc alatt valószínűleg szükségetek lesz.

http://itl7.elte.hu/~iracz/Oktatas/SzA/latex.zip

Illetve mindenki hozzáférhet a "caesar.elte.hu" géphez, ahol kipróbálhatja a linux parancsokat. Infó: https://ugykezelo.elte.hu/

Ablakos szövegszerkesztők

A linuxban több féle ablakos szövegszerkesztő van alapértelmezésben telepítve. Az egyik legelterjettebb a gedit nevű program.

Mindenki índítsa el a gedit nevű programot:

 • Menü -> Accessories -> gedit
 • Kiadjuk a terminélban: gedit

Hasonlóan működik, mint a windowsban a jegyzettömb.

Párhuzamos programkezelés

A linuxban lehetőség van a programok párhuzamos kezelésére, akár 1 terminál ablakon belül is. Az épp futó alkalmazást háttérbe lehet küldeni, és az így visszakapott promt után más parancsok is kiadhatók.

Mindenki indítsa a gnuplotot: gnuplot

Ezátán adjuk ki a CRTL+Z billenytű kombinációval felfügesztés parancsát, majd bg beütésével háttérbe küldhető a prgram.

Végül indítsuk el a top-ot!

A következő dia előtt ismét adjuk ki CTRL+Z majd bg utasításokat.

Futó programok kezelése

A jobs paranccsal ellenőrizhető, milyen futó programok vannak.

Minden program melett van egy szám (ID), amivel hivatkozható a program:

Program kilövése: kill %ID paranccsal

kill %2

Program előrehozása: fg %ID paranccsal

fg %1

Program háttérben történe indítása

Egy programot terminálból úgy is el lehet indítani, hogy a promt megmaradjon, azaz a program háttérben indul el (olyan, mintha CTRL+z és gb utasítást adtunk volna ki. Ezt a program neve után írt & karakterrel lehet elérni.

Példa:

evince latex.pdf &

Különleges karakterek bash-ban

 • ' : Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse
 • " : Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális jellegét feloldják.
 • ` : Operátor, mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja, és a kimenetét adja vissza úgy, hogy az új sor karakter helyére szőközt rak.

Különleges karakterek bash-ban 2

 • \ : Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni, hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását.
 • $ : Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni. Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni.

Különleges karakterek bash-ban 3 ("Joker karakterek")

 • ? : 1 darab "akarámit" helyettesít
  "sinusa?atok.dat" : ez lehet "sinusadatok.dat"
  
 • * : Akármilyen hosszú szövegrészt helyettesít
  "sin*.dat" : Minden fájl ami ".dat"-ra végződik, és "sin"-nel ketdődik
  

Fájlok keresése:

Fájlokat a find paranccsal lehet keresni.

find ~ -name "*.jpg" # az összes kép keresése a home-ban

find ~ -iname "*.DAT" # kis és nagybetű különbség nincs!

find / -perm 777 
#777-es joggal rendelkező állomány keresése a gyökrében

find ~/latex -size +1024M
#1024 Mb-nál nagyobb fájlok keresése a /latex mappában

Szöveg keresése bash-ban

Szöveget keresni a grep parancs segítségével lehet. Alapértelmezésben nem azonos a kis/Nagy betű.

grep equation ./latex/latex.tex # "equation" szó keresése a latex.tex-ben
grep equation * # "equation" szó keresése minden fájlban a mappán belül
grep -i EquAtion * # Kis/Nagy betű nem számít
grep -n equation * # kiírja a sor számát
grep -l equation * # Fájlnevet ad vissza

Kimenet átirányítása

Lehetőség van a kimenetet a terminál ablak heylett pl. fájlba irányítani:

ls -l > file_lista.txt

# Létrejött a file_lista.txt (ha létezett már a fájl, akkor ezzel felülírodott)
cat file_lista.txt

Megjegyzés: Fájlból bemenetet csinálni "<" tud.

Hozzáírás fájlhoz:

Hozzáírni a >> paranccsal lehet egy meglevő fájlhoz:

echo "Kiscica,ezt hozzáírom a fájlhoz"

echo "Kiscica,ezt hozzáírom a fájlhoz" >> file_lista.txt

tail file_lista.txt

Több parancsa kiadása

A "&&" vagy ";"jellel lehet több parancsot kiadni egy sorban. ; utáni parancs mindenképp lefut, a && pedig csak ha minden rendben volt.

ls -al && cp valami.tex ize.tex && cd /latex

Parancs kimentének feldolgozása

A | jellel át lehet adni egy parancs kimentét egy másik parancsnak:

Példa:

ls | sort -r

Hasznos parancsok1 (otthonra):

 • passwd: Jelszó csere. Ekkor kéri a régi jelszót, majd 2-szer az újat a rendszer! Ezeken a gépeken nem használható!
 • file akarmi.tex : megvizsgálja az akarmi.tex típusát
 • uniq : Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
 • tree : kiírja a könyvtárstruktúrát
 • du : Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
 • df : Szabad terület számítása, partíciónként

Hasznos parancsok2 (otthonra):

 • touch file : létrehoz egy "file nevű" üres állományt
 • cut : Bement (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott részét vágja ki

 • tr : karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban

  • echo vegyes | tr a-z A-Z : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
  • echo egyesek | tr -d e : az egyesek szóból kitörli az e betűket

Hasznos parancsok3 (otthonra):

 • diff -u file1 file2 > eredmeny : Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedíg az "eredmeny"-be írja
 • tar : Ki-be tömörítő
  • tar -cvfz file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése.
  • tar -xvfz file.tar.gz: Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi

Hasznos parancsok4 (otthonra):

 • login : Bejelentkezés
 • logout : Kijelentkezés
 • who : Bejelentkezett felhasználók kiíratása
 • ps : Futó folyamatok kiírása
 • killall command : az összes fehasználó (amihez van jogunk) által futtatott "command" nevű folyamat leállítása
 • shutdown -P now : Kikapcsolás (-P=Poweroff), azonnal (percben lehet megadni időt)

Bash programozás

A parancsértelmező által ismert parancsok fűzhetőek össze egy "programba" vagy más néven shell script-be. (lásd .bat)

 • A program első sorában célszerű minden esetben meg kell adni a futtató programot (shell-t), jelen esetben a bash-t. Tehát a fájl kezdete legyen bash esetén: #!/bin/bash
 • Más futtató program (parancsértelmező) is megadható a program első sorában (például python).
 • Futtatási jog nélkül nem mindig futtatható, ezért célszerű kiadni: chmod +x programnev
 • Program futtatásához a parancs(ok)
bash programnev.sh 

(./programnev.sh)

Más interpreterekhez:

python akarmi.py #python script

octave valami.m #octave script

Példák:

Hozzunk létre egy hello.sh fájlt, és írjuk bele:

gedit hello.sh &
  #!/bin/bash
  echo Hello World!

Mentés után futtassuk le:

(chmod u+x hello.sh)
bash ./hello.sh

Hasznos dolgok a szrikptekhez:

 • Változók: Lehetséges változókat eltárolni és később hivatkozni rájuk: $izé az izé nevű változó.

  szam=20
  echo $szam
 • Egész számok generálása a seq paranccsal lehetségel (pl. 10-től 100-ig)

  seq ELSŐ NÖVEKMÉNY UTOLSÓ
  seq 10 2 100 # 10-től kettesével 100-ig megy
  seq 100 -5 10 # 100-tól 10-ig 5-ösével
  

Bash mint számológép

Próbáljuk ki:

a=2
b=5
echo $a*$b
 • A let parancs: Ez a parancs képes aritmetikai műveleteket végezni: ("b++" jelentése, a b-t 1-gyel megnöveli)
a=1234; let "a=a+1"; echo "$a"
a=2; b=5; let c=$a*$b; echo $c
let 'b = a' "(a += 3) + $((a = 1)), b++"

Egyéb példák:

A következő 3 példához használjuk a test.sh -t állománt:

gedit test.sh &
chmod u+x test.sh

A következő 3 példát másoljuk bele (külön-külön), mentsük el a fájlt, majd teszteljük le szkripteket a következő parancs kiadásával:

bash test.sh
 • While szerkezet: Ez egy olyan ciklus ami először megvizs egy feltételt, majd végrehajta, ha igaz
#!/bin/bash
  COUNTER=0
  while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
    echo a szamlalo erteke: $COUNTER
    let COUNTER=COUNTER+1
  done

COUNTER változót 1-el növeli addíg, amíg el nem éri a 10-et.

 • Until szerkezet:
#!/bin/bash
  COUNTER=20
  until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
    echo a szamlalo erteke: $COUNTER
    let COUNTER-=1 # COUNTER-=1 jelentése: COUNTER=COUNTER-1
  done

COUNTER változót 20-as kezdőértékről 1-el csökkenti, amíg el nem éri a 10-et.

 • For ciklus (ez egy olyan ciklus, ami addig fut, amíg igaz az állítás) Ezt használjuk általában mindig.

Szintatktika: for "Változó megadás" "Állítás" "Utasítás"

#!/bin/bash
  for i in `seq 1 10`;do
  echo $i
  done

Az i változó felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írja a képernyőre

A prokramok írhatóak 1 folytonos sorba is, ahol az eddigi új sort ";" vagy "&&" jel váltja fel:

 • while szerkezet:
  SZAM=0; while [ $SZAM -lt 10 ]; do echo érték: $SZAM ;let SZAM=SZAM+1;done
  
 • until szekezet:
  COUNT=20; until [ $COUNT -lt 10 ]; do echo érték:$COUNT; let COUNT-=1;done
  

Példák for ciklusra

 • for ciklus:
  for i in `seq 1 10`;do echo $i; done
  for i in `seq 2 5 100`;do echo $i; done
  for i in $(ls);do echo fájlok: $i; done
  

Gawk

Jegyzetben az 4. fejezet (53-től 67.-ig oldalig). http://stegerjozsef.web.elte.hu/teaching/szamalap.pdf

Az awk (vagy gawk, azaz GnuAWK)egy olyan programozási nyelv, amit szöveges állományok feldolgozására terveztek. Egy tipikus awk programot (szkript) egy interpreter olvas be és hajt végre. A szkript végrehajtása során a feldolgozott szöveges állomány(ok)at (tartalmának változatlanul hagyásával) másféle kimenetté formálja át. A bemeneti adatok változatlanul hagyása biztosítja, hogy ugyanazon adatokra (például szövegfájlok) többféle awk program is futtatható egymás után, vagyis ugyanazon fájl(ok)ból többféle adat is kinyerhető legyen.

Töltsük le a két fájlt:

wget itl7.elte.hu/~iracz/Oktatas/SzA/millenium.dat

wget itl7.elte.hu/~iracz/Oktatas/SzA/millenium_new.dat

Nézzük is meg őket:

more millenium.dat
more millenium_new.dat

Mi az eltérés köztük?

Írassuk ki a két fájlt gawk-val!


awk millenium.dat
awk millenium_new.dat

Mi a hiba?

A "print" parancs

A print paranccsal lehet kiíratni az awk-kal bármit.

Példa: (Csak az első oszlop kiíratása)

awk '{print $1}' millenium.dat
awk '{print $1}' millenium_new.dat

Most mi a hiba?

Elő és utófeldolgozók

A BEGIN előfeldolgozó a lényegi programot megelőzően fut le, itt lehet megadni például a bemeneti fájlt szerkezetét (pl. mi az oszlopelválasztó karakter). Az END utófeldolgozó a léynegi program után fut le. Itt adható meg, hogy pl. mentse el fájlban adott stílusban az eredményt a szkript.

Különleges vezérlő karakterek

 • RS: Record separator (Sorok elválasztója)
 • FS: Field separator (Oszlopok elválasztója)
 • NR: Number of record (Sorok száma)
 • NF: Number of field (oszlopok száma)

Speciális helyettesítő karakterek:

 • [a-z] a,b,c,...z
 • [0-9] 0,1,2,3,...9
 • [:alnum:] betű vagy szám
 • [:alpha:] betű
 • [:digit:] szám

Példa:

awk 'BEGIN{FS=";"}{print $1}' millenium_new.dat
awk 'BEGIN{FS=";"}{print $1,$2*$3,$8}' millenium_new.dat

Példa programok összekapcsolására:

awk '{print $8,$3,$4,$5}' millenium.dat | sort > adat.dat

more adat.dat
gnuplot

splot "adat.dat" u 2:3:4 lw 5
plot "adat.dat" u 1:2 w p ps 7