Alapvető vezérlési utasítások a programozásban


In [1]:
%pylab inline
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

If (elágázás, feltétel vizsgálat)

Ha azt szeretnénk, hogy valami akkor történjen, ha megfelel vagy épp nem felel meg valamilyen feltételnek (valami egyenlő-e valamivel, nagyobb-e, ...) akkor feltétel vizsgálatot kell végezni és az eredmény szerinti feladatot elvégezni.

Például, ha gyököt akarunk vonni egy beadott számból szükséges lehet ilyen vizsgálat. Ugyanis ha pozitív a szám semmi gond, ha viszont negatív, akkor ezt kezelni kell, mondjuk szorozzuk meg -1-el.

Ez a kérdés magyarul hogy is szól: Ha a szám nagyobb (vagy egyenlő) mint 0 akkor vonjunk gyököt, ha pedig nem akkor szorozzuk meg mínusz eggyel és utána vonjunk gyököt belőle. Lehet érzeni a mondatban, mit mikor kell elvégezni.

Ennek a műveleteknek az elvégzésére több paranccsal is alkalmas, de a leggyakoribb az if-else parancs. Ez lényegében egy elágazás, ami azt teszik, hogy ha igaz az állítás, akkor megcsinál valamit, ha meg hamis, akkor mást.

Szerkezete:

if (feltétel vizsgálat):
  utasítás1
else:
  utasítás2

Megjegyzés: Nem kötelező mindkét ágban utasítást adni, ilyenkor csakis a feltétel teljesülésekor hajtódik végre utasítás.

Tehát a következő parancs is értelmes:

if "élet értelme" == 42:
  print("Naná") # És itt nem adunk meg else ágat

Példák

In [2]:
var1 = 100
if var1:
  print("A változónak van értéke")
  print(var1)
else:
  print("A változónak nincs értéke")
  print(var1)
A változónak van értéke
100
In [3]:
var1 = "cica"
if var1:
  print("A változónak van értéke")
  print(var1)
else:
  print("A változónak nincs értéke")
  print(var1)
A változónak van értéke
cica
In [4]:
var1 = ""
if var1:
  print("A változónak van értéke")
  print(var1)
else:
  print("A változónak nincs értéke")
  print(var1)
A változónak nincs értéke

Adjunk magyarázatot a kovetkezőre:

In [5]:
var1 = 0
if var1:
  print("A változónak van értéke")
  print(var1)
else:
  print("A változónak nincs értéke")
  print(var1)
A változónak nincs értéke
0

Többszörös elágazások (if-elif-else)

Az elágazások egymásba fűzhetőek két módon. Vagy egy már nyitott elágazásban helyezünk el újabb elágazást, vagy többszörös feltételvizsgálatot végzünk az elágazásunkon. Lássuk most az első esetet:

In [6]:
szam=1 #Ide írj be egy számot

if szam > 0:
  if szam%2 == 0:
    print("A megadott szám páros pozitív")
  else: 
    print("A megadott szám páratlan pozitív")
else: 
  if szam%2 == 0:
    print("A megadott szám páros negatív")
  else: 
    print("A megadott szám páratlan negatív")
A megadott szám páratlan pozitív

Ha nem egymásba akarunk teljesen eltérő feltételeket vizsgálni, hanem összefüggően, több feltételt külön-külön vizsgálni (több elágazásunk van), akkor használjuk az if-elif-else szerkezetet:

In [7]:
szam=1 #Ide írj be egy számot

if szam == 0:
  print("nulla")
elif szam > 0:
  print("pozitív")
else:
  print("negatív")
pozitív

Megjegyzés: Törekedjünk a lehető legkevesebb új elágazás használatára. Mivel a sok elágazás átláthatatlanná teszi a program működését. Azaz szerencsésebb az if-elif-else használata, mint sok önálló if-else.

Diákok napja (feladat)

Írjunk egy if tömböt amely a nap és az óra változók megadott értékei alapján eldönti, hogy épp az adott időben a diák mit csinál. Az if tömb válasza az alábbiak szerint osztandó ki:

 • A fiúk is és a lányok is hétköznap délelőtt tanulnak.
 • 12-től fociznak.
 • Hétvégén mindenki kirándul.
 • Mindennap mindenki 8-kor megy aludni, és reggel 8 kor kel.
In [8]:
# Megoldás helye

For-loop (ciklus)

A számítógépek legfontosabb tulajdonságai közt szerepel az, hogy nagyon gyorsak és "fáradhatatlanok". Olyan feladatok megoldásában a leghatékonyabbak, amikor a feladatot kevés munkával meg lehet fogalmazni ("az alkotó pihen") de végrehajtása nagyon sok ismétlést, iterációt igényel ("a gép forog"). Az iteráció (angol: iterate) azt jelenti, hogy például egy lista elemein egyesével végigmegy a program, és műveleteket végez el rajtuk.

A Python-ban, az egyik erre használható utasítás a for parancs (magyarul kb. a ...-ra, azaz pl. a hét minden napjára, a lista minden elemére):

In [9]:
days_of_the_week = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]
In [10]:
for day in days_of_the_week:
  print(day)
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Ez a kódrészlet a days_of_the_week listán megy végig és a meglátogatott elemet hozzárendeli a day változóhoz, amit ciklusváltozónak is neveznek. Ezek után mindent végrehajt amit a beljebb tabulált (angolul: indented) parancsblokkban írtunk (most csak egy print utasítás), amihez felhasználhatja a ciklusváltozót is. Miután vége a beljebb tabulált régiónak, kilép a ciklusból.

Szinte minden programnyelv használ hasonló ciklusokat. A C, C++, Java nyelvekben kapcsos zárójeleket {} használnak a ciklusok elkülönítésére, kb. így:

for (i=1..10) {print i}

A FORTRAN nyelvben az END szócska kiírása jelzi a ciklus végét. A pythonban a kettőspont (":"), majd szóközökkel beljebb írt sorok szolgálnak erre. Ha más programokból másolunk át részleteket figyeljünk arra hogy a behúzás helyett nem TAB-ot használ. (A TAB néhol megengedett de kerülendő. A modern python kódolási stílusirányzat minden behúzást 4 szóköznek javasol.)

Annak semmi jelentősége nincs, hogy a példában a day nevet adtunk az iterációban szereplő ciklusváltozónak. A program semmit se tud az emberi időszámításról, például, hogy a hétben napok vannak és nem kiscicák:

In [11]:
for macska in days_of_the_week:
  print(macska)
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

A ciklus utasításblokkja állhat több utasításból is:

In [12]:
for day in days_of_the_week:
  statement = "Today is " + day
  print(statement)
Today is Sunday
Today is Monday
Today is Tuesday
Today is Wednesday
Today is Thursday
Today is Friday
Today is Saturday

A range() parancs remekül használható ha a for ciklusban adott számú műveletet szeretnénk elvégezni:

In [13]:
for i in range(20):
  print("The square of ",i," is ",i*i)
The square of 0 is 0
The square of 1 is 1
The square of 2 is 4
The square of 3 is 9
The square of 4 is 16
The square of 5 is 25
The square of 6 is 36
The square of 7 is 49
The square of 8 is 64
The square of 9 is 81
The square of 10 is 100
The square of 11 is 121
The square of 12 is 144
The square of 13 is 169
The square of 14 is 196
The square of 15 is 225
The square of 16 is 256
The square of 17 is 289
The square of 18 is 324
The square of 19 is 361

Akkor válik mindez még érdekesebbé, ha az eddig tanult iterációt és feltétel vizsgálatot kombináljuk:

In [14]:
for day in days_of_the_week:
  statement = "Today is " + day
  print(statement)
  if day == "Sunday":
    print ("  Sleep in")
  elif day == "Saturday":
    print ("  Do chores")
  else:
    print ("  Go to work")
Today is Sunday
  Sleep in
Today is Monday
  Go to work
Today is Tuesday
  Go to work
Today is Wednesday
  Go to work
Today is Thursday
  Go to work
Today is Friday
  Go to work
Today is Saturday
  Do chores

Figyeljük meg a fenti példában hogy ágyazódik egymás alá a for és az if!

Példa a négyzetszámok előállítására:

A program 0-tól 9-ig kiszámolja a számok négyzetét, majd egy listában sorban egymás mögé fűzi.

In [15]:
dat=[];
for i in range(10):
  dat.append(i**2)
In [16]:
dat
Out[16]:
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Fibonacci sorozat (feladat)

A Fibonacci sorozat első két eleme 0 és 1, majd a következő elemet mindig az előző kettő összegéből számoljuk ki: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,...

Ha nagyobb n értékekre is ki akarjuk számolni a sorozatot, ez kiváló feladat lehet egy fáradhatatlan és gyors számítógépnek!

Egy kis segítségképpen Nézzük végig lépésről lépésre! Először n értékét, azaz a kiszámolandó sorozat hosszát állítjuk be 10-re. A sorozatot majdan tároló listát sequence-nek neveztük el, és inicializáltuk az első két értékkel. A "kézi munka" után következhet a gép automatikus munkája, az iteráció.

Az iterációt 2-vel kezdjük (ez ugye a 0-s indexelés miatt a 3. elem lesz, hisz az első kettőt már mi megadtuk) és n-ig, a megadott lista méretig számolunk.

A ciklus törzsében az addig kiszámolt lista végére hozzátűzzük (append) az előző két tag összegét. A ciklus vége után kiíratjuk az eredményt.

In [17]:
# Megoldás helye

WhileLoop (Elöltesztelő ciklus)

A while a hagyományos elöltesztelős ciklus (a for és az if ötvözete). A ciklus addig fut, amíg valamilyen általunk definiált feltétel teljesül. Lehetőség van kilépési ág megadására is, és ez az else-ága akkor fut le, ha a ciklusfeltétel nem teljesül (tehát a ciklus elhagyása után mindig, kivéve ha break utasítással hagyjuk el a ciklust).

Kiugrási lehetőségek a ciklusból (a feltétel teljesülése esetén):

 • break - rögtön a ciklus utáni utasításra kerül a vezérlés
 • continue - a ciklusfeltétel tesztelésére ugrik a vezérlés

Ezek a parancsok mindig 1 ciklusban hajtódnak végre, azaz nincs lehetőség egyszerre több ciklusból való kiugrásra.

Szerkezete:

while <feltétel>:
  utasítások
else:
  "végül" utasítások
In [18]:
# Erőnk
power = 5

# Addig dolgozunk amíg el nem fáradunk (az erőnk nagyobb, mint nulla)
while(power > 0):
  print("Még dolgozol, mert az erőd: "+str(power))
  # Minden körben fogy az erőnk:
  power = power - 1
else:
  print ("\nOh nem, az erőd 0-ra esett, elfáradtál.")
# "\n" string az új sor jele, azaz most létrehoz egy üres sort.
Még dolgozol, mert az erőd: 5
Még dolgozol, mert az erőd: 4
Még dolgozol, mert az erőd: 3
Még dolgozol, mert az erőd: 2
Még dolgozol, mert az erőd: 1

Oh nem, az erőd 0-ra esett, elfáradtál.

Függvények (function)

A számítógép-programozásban a függvény (function) egy nagyobb program forráskódjának egy viszonylag jól felismerhető része, amely egy adott feladatot hajt végre. A kód többi részétől viszonylag független egység, és többször felhasználható anélkül, hogy a program kódjának több példányban is tartalmaznia kellene, azaz többször, több helyen is hivatkozhatunk ugyanarra a függvényre. Hasonló fogalmat jelölnek a eljárás, szubrutin, metódus, procedúra vagy alprogram nevek is.

Függvények és eljárások használatnak előnyei

 • csökkenthető a kódismétlődés
 • ugyanaz a függvény más programban is használható
 • összetett problémák egyszerűbb részekre bonthatók, ami könnyebbé teszi a kód frissítését és bővítését
 • javítható a program olvashatósága
 • elrejthetők és szabályozhatók a program egyes részei

Az eddig megismert parancsokat felfoghatjuk már előre definiált függvényként. Például a exp parancs, olyan függvény, ami kiszámolja az e hatványait. Vagy a következő órán bemutatott plot egy olyan eljárás, ami ábrázolja az adatokat. Néhány programozási nyelvben szokás különbséget tenni eljárás és függvény között. A függvény egy csoportja az eljárások halmazának. Olyan speciális eljárások, melyeknek van valamilyen visszatérési értéke (csinál valami, és az eredményt visszaadja a programnak). Tehát a plot inkább csak szimpla eljárás, míg az exp, vagy sqrt igazi függvények. A C-ben és a pythonban a két fogalmat szinonimaként használhatjuk.

A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet egyszerűen a függvények használni.

A függvények szintaktikájára jellemző, hogy 3 fő része van.

 • Beolvasott adatok, paraméterek
 • Műveletvégzés
 • A kész eredmény visszaadása a fő programnak (oda ahol megvolt hívva a függvény): return rész

A következő példában a func függvény kiszámolja a beadott szám reciprokát, majd az eredményt visszaadja meghívás helyének, ez esetben a plot parancs y adatsorának.

In [19]:
############################

def func(x): # A fügvényünk megkapja az "x" adatokat
  return 1/x # A visszadás és a művelevégézés ez esetben egybe van olvasztva

############################


x=arange(1,2,0.01) # Geneáljuk az x adatokat

Lehet több függvényünk is: (f1 és f2 nevű)

In [20]:
########################################################
def f1(t): # Egy "sima" koszinusz függvény
  y=cos(2*pi*t)
  return y
########################################################
########################################################
def f2(t):
  y=f1(t) * exp(-t) # Adjunk hozzá "exp(-t)" csillapítást
  return y
########################################################

t1 = arange(0.0, 5.0, 0.05)

print(f2(f1(t1))) # Egymásba is ágyazhatóak
[ 0.36787944 0.36820858 0.16136394 -0.47316863 -0.26604415 1.
 -0.49358559 -1.53306202 0.81378506 2.46701104 2.71828183 2.46701104
 0.81378506 -1.53306202 -0.49358559 1.     -0.26604415 -0.47316863
 0.16136394 0.36820858 0.36787944 0.36820858 0.16136394 -0.47316863
 -0.26604415 1.     -0.49358559 -1.53306202 0.81378506 2.46701104
 2.71828183 2.46701104 0.81378506 -1.53306202 -0.49358559 1.
 -0.26604415 -0.47316863 0.16136394 0.36820858 0.36787944 0.36820858
 0.16136394 -0.47316863 -0.26604415 1.     -0.49358559 -1.53306202
 0.81378506 2.46701104 2.71828183 2.46701104 0.81378506 -1.53306202
 -0.49358559 1.     -0.26604415 -0.47316863 0.16136394 0.36820858
 0.36787944 0.36820858 0.16136394 -0.47316863 -0.26604415 1.
 -0.49358559 -1.53306202 0.81378506 2.46701104 2.71828183 2.46701104
 0.81378506 -1.53306202 -0.49358559 1.     -0.26604415 -0.47316863
 0.16136394 0.36820858 0.36787944 0.36820858 0.16136394 -0.47316863
 -0.26604415 1.     -0.49358559 -1.53306202 0.81378506 2.46701104
 2.71828183 2.46701104 0.81378506 -1.53306202 -0.49358559 1.
 -0.26604415 -0.47316863 0.16136394 0.36820858]

Egy másik példa függvények használatára: Figyeljük meg, hogy a függvény hívásakor több paramétert is meg kell adni! (x,a,b-t is, ahol x egy vektor, míg a és b konstansok). A konstansok átadása a következő módon történik:

func(x, *(a,b))

In [21]:
def func(x,a,b):
  return (x**a)+b

x=arange(1,2,0.01)
zz=(2.5,100)
print(zz)
(2.5, 100)

A zz változó most egy speciális lista, úgynevezett tuple típusú változó. Ezeket a "listákat" nem lehet elemként kezelni, kivéve, ha kibontjuk őket. (Úgy szokták hívni a tuple-t, hogy nem módosítható lista.) Most bontsuk ki a paramétereket a függvény számára a `*()' használatával:

In [22]:
print(func(x, *(zz)))
[ 101.     101.02518781 101.05075249 101.07669591 101.1030199
 101.12972632 101.156817  101.18429377 101.21215844 101.24041282
 101.26905871 101.2980979  101.32753218 101.35736332 101.38759309
 101.41822325 101.44925555 101.48069174 101.51253356 101.54478272
 101.57744097 101.61051   101.64399153 101.67788727 101.7121989
 101.74692811 101.78207658 101.81764599 101.853638  101.89005428
 101.92689647 101.96416623 102.00186519 102.039995  102.07855727
 102.11755364 102.15698572 102.19685513 102.23716345 102.27791231
 102.31910327 102.36073795 102.40281791 102.44534474 102.48832
 102.53174526 102.57562208 102.61995201 102.66473661 102.70997741
 102.75567596 102.80183379 102.84845242 102.89553339 102.9430782
 102.99108838 103.03956543 103.08851085 103.13792614 103.18781281
 103.23817232 103.28900618 103.34031587 103.39210284 103.44436859
 103.49711457 103.55034225 103.60405307 103.65824851 103.71293
 103.76809899 103.82375692 103.87990523 103.93654534 103.99367869
 104.0513067  104.10943078 104.16805236 104.22717284 104.28679364
 104.34691615 104.40754177 104.46867191 104.53030795 104.59245128
 104.65510328 104.71826534 104.78193883 104.84612512 104.91082559
 104.9760416  105.04177451 105.10802568 105.17479646 105.24208821
 105.30990228 105.37824   105.44710272 105.51649178 105.58640852]

Háromszögszámokat előállító függvényt (feladat)

A Háromszögszámok azok a számok, amelyek előállnak az első valahány egymást követő természetes szám összegeként. A feladat, hogy legeneráljuk az első néhány ilyen számot függvényt használva.

Analitikus formában:

$$ x=\frac{n \cdot (n+1)}{2} $$
In [23]:
# Megoldás helye