Ki- és bemenetek átirányítása, különleges shell parancsok

A UNIX operációs rendszerben a felhasználó belépésekor egy ún. shell (burok, héj) program indul el:

Parancs kimenetének átirányítása

Egy program végeredményét egy állományba is beleírhatjuk a képernyő helyett. Ehhez a parancs után egy > jelet, majd a kívánt állománynevet kell írnunk.

Például:

$ ls -l > filenév
$
cat filenév
total 152
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  8351 Mar 3 22:45 alap2.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  8570 Mar 2 23:16 alap3.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 18171 Mar 2 23:14 archive.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  4745 Mar 3 22:51 job1.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro   769 Mar 2 23:14 kommun.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 36404 Mar 2 23:49 ksh.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 19577 Mar 2 23:19 network.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 23165 Mar 2 23:14 szerk.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  8766 Mar 2 23:20 tcpip1.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  2680 Mar 2 23:20 filelista

$

Az átírányítás felülírja a már létező állományt. Ha ehelyett az állomány végéhez akarjuk az eredményt fűzni,  akkor a >> jelet kell használjuk.

ls > filenév
ls -l >> filenév
cat filenév

alap2.txt alap3.txt archive.txt job1.txt kommun.txt ksh.txt
network.txt szerk.txt tcpip1.txt write.txt
total 152
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  8351 Mar 3 22:45 alap2.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  8570 Mar 2 23:16 alap3.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 18171 Mar 2 23:14 archive.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 4745 Mar 3 22:51 job1.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro   769 Mar 2 23:14 kommun.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 36404 Mar 2 23:49 ksh.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 19577 Mar 2 23:19 network.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro 23165 Mar 2 23:14 szerk.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  8766 Mar 2 23:20 tcpip1.txt
-rw-r--r-- 1 zsolt astro  2680 Mar 2 23:20 filelista

 

Bemenet átirányítása

Nem csak a képernyőre való kiírást (az ún. standard outputot) hanem a billentyűzeten történő adatbevitelt (standard input) is átirányíthatjuk.

Például a grep parancs állomány megadása nélkül a bemenetről olvassa a sorokat, és keresi bennük a megadott szót:

grep 'ben'
Itt nincs a keresett karakter
Ebben mar van
Ctrl-D

Ebben mar van

Irányítsuk át a bemenetet a gyakorlas állományból! Ehhez a < jelet kell használnunk:

grep 'ben' < gyakorlas
Ebben a sorban mar vannak szamok is , peldaul az 1 es a 42
Ebben a sorban nehany furcsa karakter van
Most mindent egyutt szerepeltetunk ebben a sorban 'vege'

Hiba kimenet

Alapesetben a hibakimenet a képernyőre kerül, még olyankor is, amikor a standard kimenet át van irányítva. Lehetőség van a hibakimenet külön, és a standard kimenettel történő együttes átirányítására is:

A 2>&1  a stderr-t (2) irányítjuk át az 1. fájldeszkriptorhoz tartozó kimenetetre.
Sorrend:

a.out 2>&1 >tmp        stdout a tmp-be, stderr a képernyőre irányul
a.out >tmp 2>&1        stdout a tmp-be, stderr a tmp-be irányul


Cső/pipe

A cső/pipe lehetővé teszi, hogy egy program végeredményét egy másik program használja, külön állomány létrehozása nélkül.

Egy parancssorban több átirányítást is használhatunk, pl. az első utasítás a bemenetét egy megadott állományból veszi, majd a második parancs az első kimenetét (eredményét) dolgozza fel, végül a harmadik a második kimenetét továbbalakítva a végeredményt egy kimeneti állományba írja.

Mindez nagy közbülső állományok létrehozása nélkül történik, ezért sokkal gyorsabb a parancsok egyenkénti futtatásánál.

Példák:

Parancs eredményének továbbhasználata

Bizonyos esetekben szükségünk lehet egy parancs eredményére, de nem bemenetként, hanem egy utasítás argumentumaként. Ilyenkor a fordított aposztróf karakterek közé kell zárni a forrásként szereplő utasítást: a fordított aposztrófok közé írt parancs végeredménye közvetlenül behelyettesítődik a parancssorba.

Például

more ` grep -l 'egy' * `

parancs minden, az egy szót tartalmazó állományt megjelenít a képernyőn.

Parancsállományok létrehozása

Néha egymás után többször ugyanazt a parancssorozatot kell lefuttatnunk. Ilyenkor célszerű lehet ezt egy állományban, új parancsként összefoglalni.

Például hozzuk létre egy szövegszerkesztővel a ddir állományt, a következő tartalommal:

echo "Most kovetkezik az allomanylista"
ls -l
echo "Vege van az allomanylistanak"

Ezután változtassuk meg az állomány védelmi kódját futtathatóra:

chmod +x ddirEnter

majd a ddir parancs egymás után lefuttatja a három parancsot.

Programok futtatása

A UNIX operációs rendszerben

A háttérbe tett (futó vagy megállított) programokat a jobs paranccsal nézhetjük meg.

$ jobs
[1]-  Running                 mozilla &
[2]+  Stopped                 mutt
 

$ bg %2

paranccsal történik.

$ nohup Program > KimenetiFile

$ nohup find . -name hello.c -print > lista &

ps -u FelhasználóiNév

paranccsal kérdezhetjük meg az adott FelhasználóiNévhez tartozó összes futó eljárást Ezt azt utasítást BSD alapú gépeken ps -u formában kell helyesen kiadni..

Hasznos lehet még a

$ ps axuww | head
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root   1  0.0  0.0 620 256  ?     S 21:47 0:03 init
root   2  0.0  0.0   0   0  ?    SW 21:47 0:00 [keventd]
root   3  0.0  0.0   0   0  ?   SWN 21:47 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root   4  0.0  0.0   0   0  ?    SW 21:47 0:00 [kswapd]
root   5  0.0  0.0   0   0  ?    SW 21:47 0:00 [bdflush]
root   6  0.0  0.0   0   0  ?    SW 21:47 0:00 [kupdated]
root   7  0.0  0.0   0   0  ?    SW 21:47 0:00 [kinoded]

vagy a

$ ps -elf | head
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN  STIME TTY  TIME   CMD
0 S root  1    0 0  75  0  -  155 schedu 21:47  ? 00:00:03 init
0 S root  2    1 0  75  0  -    0 contex 21:47  ? 00:00:00 [keventd]
0 S root  3    1 0  94 19  -    0 ksofti 21:47  ? 00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
0 S root  4    1 0  85  0  -    0 kswapd 21:47  ? 00:00:00 [kswapd]
0 S root  5    1 0  85  0  -    0 bdflus 21:47  ? 00:00:00 [bdflush]
0 S root  6    1 0  75  0  -    0 schedu 21:47  ? 00:00:00 [kupdated]
0 S root  7    1 0  85  0  -    0 kinode 21:47  ? 00:00:00 [kinoded]
0 S root 11    1 0  75  0  -    0      ? 21:47  ? 00:00:00 [kjournald]

A felesleges programjainkat le is állíthatjuk a kill parancs segítségével. A

$ kill -9 PID-szám

parancs leállítja a PID-szám azonosítójú eljárást. A

$ kill -9 %2

leállítja a 2. számú háttéreljárást. A -9 kapcsoló az ún. trap jel értéke.

/usr/include/bits/signum.h :
/* Signals. */
#define SIGHUP 1 /* Hangup (POSIX). */
#define SIGINT 2 /* Interrupt (ANSI). */
#define SIGQUIT 3 /* Quit (POSIX). */
#define SIGILL 4 /* Illegal instruction (ANSI). */
#define SIGTRAP 5 /* Trace trap (POSIX). */
#define SIGABRT 6 /* Abort (ANSI). */
#define SIGIOT 6 /* IOT trap (4.2 BSD). */
#define SIGBUS 7 /* BUS error (4.2 BSD). */
#define SIGFPE 8 /* Floating-point exception (ANSI). */
#define SIGKILL 9 /* Kill, unblockable (POSIX). */
#define SIGUSR1 10 /* User-defined signal 1 (POSIX). */
#define SIGSEGV 11 /* Segmentation violation (ANSI). */
#define SIGUSR2 12 /* User-defined signal 2 (POSIX). */
#define SIGPIPE 13 /* Broken pipe (POSIX). */
#define SIGALRM 14 /* Alarm clock (POSIX). */
#define SIGTERM 15 /* Termination (ANSI). */
#define SIGSTKFLT 16 /* Stack fault. */
#define SIGCLD SIGCHLD /* Same as SIGCHLD (System V). */
#define SIGCHLD 17 /* Child status has changed (POSIX). */

....

$ nice [-Szám] Parancs

a Szám 1 és 19 közti érték, és a növekvő értékek csökkenő prioritásra utalnak. Az alapérték a 10.

$ nohup nice Program > KimenetiFile

$ renice Új-prioritás PID-szám

ahol a PID-szám az átállítandó program azonosítóját jelenti.

A bash shell

A UNIX rendszereken többféle shell (burok) program futtatható: A bash shell maga egy interaktív parancsértelmező és programozási nyelv, amely a következő funkciókat tartalmazza: Ha a bash shellt bejelentkezéskor hívja meg a rendszer, az végrehajtja a /etc/profile shell állomány parancsait, majd sorban a ~/.bash_profile, ~/.bash_login, és ~/.profile állományok parancsait.

Kilépéskor végrehajtja a ~/.bash_logout parancsait.

Ha a bash shell nem-bejelentkezéskori interaktív shellként fut, akkor megpróbálja a ~/.bashrc állomány parancsait futtatni.

Amennyiben a bash parancs után megadunk egy állománynevet, akkor az adott állományban felsorolt shell parancsok végrehajtódnak. A megadott állománynak olvashatónak kell lenni (ld. chmod parancs).

A környezeti változók

A környezetváltozók tárolják az egy-egy program számára átadható információkat. A környezetváltozónak van egy neve és ehhez rendelhetünk értéket. Értéket egyszerűen a

$ Név=Érték

utasítással adhatunk a változónak (C-shellben ez set Név Érték alakú).. Ez az értékadás csak az adott shellre érvényes, ha azt akarjuk, hogy az abból nyíló újabb shellek is átvegyék a környezetváltozót, azt exportálni kell:

$ export Név

(A C-shellben a set helyett a setenv paranccsal kell ilyenkor értéket adni)

A leggyakrabban használt környezetváltozók közé tartozik a

Interaktív használatkor a shell a parancsokra a PS1 környezetváltozóban definiált prompttal vár. A bash shell a PS1 értékét a prompt kiírása előtt mindig kiértékeli. Így a

$ export PS1='$PWD >'

parancs hatására a prompt mindig az aktuális könyvtárnév lesz (a PS1 változó mindig az aktuális PWD változó értékét fogja tartalmazni).

Amennyiben a parancsot nem fejeztük be az ``újsor'' karakter (Enter) kiadása előtt (pl. a ' vagy " nyitó karaktereknek nem adunk meg párt), akkor a bash shell a PS2 környezetváltozó értékét rakja ki másodlagos promptként.

A parancsok kiértékelése a shellben

Amennyiben a parancs /jelet tartalmaz, akkor a shell nem használja a PATH értékét, hanem megpróbálja útvonalként értelmezni a parancsot.
A parancsot csak akkor indítja el a shell, ha annak védelmi kódja (amit a chmod paranccsal állíthatunk be) lehetővé teszi a futtatást.

Védőkarakterek

Minden ún. metakarakter, ezek a

Amennyiben azt akarjuk, hogy a shell ne értelmezzen egy karaktert, akkor azt le kell védeni.

Parancssor szerkesztés

$ ls -ltr

total 13796
-rw-r--r-- 1 pg users 11168929 2003-12-10 20:33 winttf.tgj
drwxr-xr-x 2 pg users     4096 2004-03-02 16:34 fonts
drwxr-xr-x 2 pg users     4096 2006-02-22 16:16 Norveg
drwxr-xr-x 2 pg users     4096 2006-04-10 15:06 RET
-rw-r--r-- 1 pg users  2178472 2006-04-11 11:51 pgf-1.01.tar.gz
-rw-r--r-- 1 pg users    68129 2006-04-11 11:53 xcolor-2.00.tar.gz
-rw-r--r-- 1 pg users     5426 2006-04-16 13:59 knowledgecollage.jpg
 

$ !l

ls -ltr

total 13796
-rw-r--r-- 1 pg users 11168929 2003-12-10 20:33 winttf.tgj
drwxr-xr-x 2 pg users     4096 2004-03-02 16:34 fonts
drwxr-xr-x 2 pg users     4096 2006-02-22 16:16 Norveg
drwxr-xr-x 2 pg users     4096 2006-04-10 15:06 RET
-rw-r--r-- 1 pg users  2178472 2006-04-11 11:51 pgf-1.01.tar.gz
-rw-r--r-- 1 pg users    68129 2006-04-11 11:53 xcolor-2.00.tar.gz
-rw-r--r-- 1 pg users     5426 2006-04-16 13:59 knowledgecollage.jpg


Visszatérési értékek

A bash shell kapcsolói

A bash shell lefuttatható programként is (akárcsak a többi shell). A bash parancsnak megadhatók kapcsolók is (melyeket a már futó shellben is állíthatunk a set paranccsal).

A bash-shell beépített parancsai

A bash shell a következő fenntartott szavakat ismeri fel, amennyiben azok a parancs első szavai, védőkarakaterek nélkül:

if for case then
while esac else until function
elif do select fi
done time [[ ]]


for Azonosító [in Érték ...]; do ParancsLista ;done

Minden alkalommal, amikor a for parancs lefut, az Azonosító értéke az Érték következő szavát veszi fel. Ha nem adjuk meg az in Érték kifejezést, akkor a ParancsListában felsorolt parancsokat a pozíciós paraméterekre hajtja végre.

Példa:

$ for i in 1 2 3 4 5 6; do echo $i; done

1

2

3

4

5

6


select Azonosító [in Érték ...] ;do ParancsLista ;done

A select parancs kinyomtatja a standard hibakimeneten az Értékben felsorolt szavakat, sorszámmal ellátva. Ha nem adjuk meg az Értéket, a pozíciós paramétereket használja a shell. A PS3 környezetváltozóban definiált promptot kiírva olvassa be a választ.

Amennyiben a beolvasott sor tartalmaz egy számot, akkor az Azonosító értéke a kiválasztott szó lesz, üres sor esetén a választási lista jelenik meg újra, egyébként pedig az Azonosító nem kap értéket. A beolvasott sort a REPLY környezetváltozó tartalmazza. Minden kiválasztásra végrehajtódnak a ParancsListában felsorolt parancs(ok).

Példa:

$ select ans in "Telepítés" "Eltávolítás" "Kilépés"; do if [[ $ans = exit ]]; then exit; fi; done

1) Telepítés

2) Eltávolítás

3) Kilépés

#?

 

case Szó in [[ ( ] Minta[ Minta] ... ) ParancsLista ;;] esac

A case parancs végrehajtja a Szóval egyező első Mintához tartozó ParancsListát. A Minta az állománynév helyettesítésben ismertetetett helyettesítő karaktereket tartalmazhat.

Példa:

while getopts ":ab:c" opt;

do

  case $opt in

    a*) process_option_a;;

    b) process_option_b $OPTARG;;

    c) process_option_c;;

  esac

done

if Lista ;then ParancsLista [elif ParancsLista ;then ParancsLista] ... [;else ParancsLista] ;fi

Az if parancs végrehajtja az első ParancsListában felsorolt parancsokat, és ha az utolsó nulla visszatérési értéket ad, akkor az utána következő ParancsListát hajtja végre.
Ellenkező esetben az elif utáni részt értékeli az előzőhöz hasonlóan. Amennyiben egy feltételnél sem nulla a visszatérési érték az else utáni ParancsListát hajta végre.

Példa: ld. a select parancsnál

 

while Lista ;do ParancsLista ;done

until Lista ;do ParancsLista ;done

A while parancs folyamatosan végrehajtja az utána felsorolt parancsokat, és amennyiben az utolsó parancs visszatérési értéke nulla, végrehajtja a do utáni parancssorozatot, különben kilép a hurokból
Az until parancs hasonlóan működik, csak a feltételnek nulla értékére lép ki a hurokból.

Példa: ld. a case parancsnál

( ParancsLista )

A ParancsLista parancs(sorozatot) külön környezetben hajtja végre, így a végrehajtás során létrejött vátozások (környezetváltozó módosítása, könyvtárváltás) nem befolyásolják a munkakörnyezetünket. Amennyiben egymásba kell ágyazni több ilyen hívást, tegyünk szóközt a zárójelek közé, mivel az aritmetikai kiértékelés használja a kettős zárójelet (a (( jelet).

{ ParancsLista ;}

Egyszerűen végrehajtja a parancsokat. Mivel a kapcsos zárójel fenntartott szó, ezért a shell csak akkor ismeri fel, ha a sor elején vagy a parancsokat elválasztó pontosvessző után áll.

[[ Kifejezés ]]

Kiértékeli a Kifejezést, és nulla értékkel tér vissza, ha az igaz.

function Azonosító () {ParancsLista} ;

az Azonosítóhoz rendel egy függvényt (név). A függvény a {} közötti ParancsListában felsorolt parancsokat hajtja végre.

time Parancssorozat

Végrehajtja a Parancssorozatot és kiírja a felhasznált rendszer- és felhasználói időt a standard hibakimeneten.

A függvények

Feltételes kifejezések

Speciális parancsok

A legfontosabb beépített parancsok:

. file
Beolvassa a file-t, majd végrehajtja az aktuális shellben és környezetben. A file-t a PATH környezetváltozó alapján keresi meg. A visszatérési érték az utolsó végrehajtott parancs visszatérési értéke. A . parancs beolvassa a teljes file-t mielőtt végrehajtaná. Ezért a file-on belüli alias, stb. parancsoknak már nem lesz hatása a végrehajtás során. Ha interaktív bejelentkezésből futtatunk így, akkor az állományban található exit utasítás hatására mindjárt a shellből is kilépünk. Tipikus végrehajtása a bejelentkezés során környezeti változók beállítása.

alias [-tx] [Név[=Érték]] ...
Argumentum nélkül az alias parancs kiírja a helyettesítőnevek listáját Név=Érték formátumban. Argumentumot megadva beállítja a Név=Érték formában megadott hozzárendelést.

Példa:

$ alias dir=ls

hatására a dir parancs is kiírja egy könyvtár tartalmát.break [n]
Kilép a while, until, for vagy select hurokból. Az opcionális n paraméter mondja meg, hogy egymásba ágyazott hurkok esetén hány szintet lépjen feljebb.

continue [n]
A while, until, for vagy select következő ciklusát kezdi el. Az opcionális n paraméter mondja meg, hogy egymásba ágyazott hurkok esetén hány szintet lépjen feljebb.

eval [Argumentum ...]
Beolvassa az Argumentumokat shell inputként, és az eredményként létrejövő parancso(ka)t végrehajtja. Ezzel az utasítással kétszer történik meg az Argumentumban található speciális karakterek kiértékelése.

exit [n]
A shell befejezi futását és az n értékkel tér vissza. Ha nem adunk meg visszatérési értéket, akkor az az utolsó végrehajtott parancs értékével tér vissza.

getopts OpcióString Név [Argumentum ...]
Lellenőrzi a shell parancs Argumentumát (pozíciós paramétereit) az opciók szempontjából. Opció a + vagy a - jellel kezdődő betű (vagy szó). Ha az argumentum nem plusz vagy mínusz jellel kezdődik, vagy a -- jel fordul elő, azon túl nem keres opciót.

Az OpcióString tartalmazza azokat a betűket, amit a getopts parancs opcióként felismer. Az adott betű utáni kettőspont azt jelzi, hogy annak az opciónak argumentuma van. Az opció argumentumát vagy közvetlenül az opció után, vagy attól szóközzel elválasztva kell megadni. A getopts parancs a soron következő opcióbetűt a Név változóba helyezi, amennyiben az opciót a + (vagy -) jel előzte meg. A következő argumentum pozícióját az OPTIND változó, az adott opció argumentumát az OPTARG változó tartalmazza.

let Kifejezés ...
Kiértékeli a megadott atritmetikai kifejezést. Nulla értékkel tér vissza, ha az utolsó kifejezés értéke nem nulla, máskülönben eggyel.

pwd
Kiírja az aktuális könyvtárat.

read [-prsu[n]] [Név?Prompt] [Név ...]
Beolvas egy sort a standard bemenetről és szavakra bontja a mezőelválasztó karaktereket definiáló IFS környezetváltozó alapján. A sor elejére kiteszi a Promptot, és a Név változóba olvassa a sort. Az r kapcsoló hatására szavakat az egymás után felsorolt Név változókba teszi, és a sorvégi fordított törtjelet nem értelmezi folytatósor jelzésre. Ha nem adunk meg nevet, a sort a REPLY változóba olvassa be. A visszatérési érték nulla, kivéve ha file vége jelet olvas be. A p kapcsoló csőből olvas.

return [n]
A shell függvény futását lezárja és a hívó eljárásba adja vissza a vezérlést n visszatérési értékkel.

set [+-aefhkmnopstuvx] [+-o Opció ]... [+-A Név ] [Argumentum...]
A shell különböző paramétereit állítja. A következő főbb parancsokat használhatjuk:


-n Beolvassa és leellenőrzi a parancsokat, de nem hajtja őket végre.
-o Az utána megadható, leggyakrabban használt opciók a következők:

-u A helyettesítés során hibának értelmezi, ha egy változó értéke nincs beállítva.
-v Kiírja a végrehajtandó parancsot ahogy beolvassa.
-x Kiírja a végrehajtandó parancsot kifejtés után ahogy végrehajtja.
- Kikapcsolja az x és v kapcsolók hatását.
-- A kapcsolók feldolgozásának végét jelzi. Az utána következő argumentum már kezdődhet minusz jellel anélkül, hogy azt a shell opciónak értelmezné.

shift [n]
Átszámozza a pozíciós paramétereket n+1-től kezdve 1, 2 ...-re (kidobja az n elsőt a listából).


ulimit [-HSacdfmst] [Limit]
Beállítja, vagy (ha nem adjuk meg a Limitet) megmutatja az erőforrás erőforrás határokat.

-a Kilistázza az összes határértéket.
-c A core dump (futási hiba esetén a program memóriaképe a core állományba másolódik, és ezt a dbx paranccsal megvizsgálhatjuk) maximális mérete 512 byte-os egységekben.
-d Az adatmezőnek fenntartott hely maximális mérete kbyte-okban.
-f Az aleljárások által kiírható maximális állománynagyság 512 byte-os blokkokban.
-m A felhasználható fizikai memória nagysága kbyte-okban.
-s A stack területstack terület legnagyobb mérete kbyte-okban.
-t Az eljárás által felhasználható maximális rendszeridő másodpercben.

umask [Mask]
Az újonnan létrehozott állományok alap védelmi beállítását szabályozza.

unalias Név ...
Kiveszi a felsorolt Neveket az alias listából.


unset [-f] Név ...
A felsorolt Nevekhez tartozó értékeket és jellemzőket
kitörli.

Aritmetikai Kifejezések

Egész típusú számolásokat a let speciális parancs segítségével hajthatunk végre. A kiértékelés integer, az aritmetikai kifejezések a C nyelv szintaxisát, prioritási sorrendjét és csoportosítási szabályait követik. A let parancson kívül megengedett a dupla zárójel (azaz a (( ... )) ) használata.

Parancs eredményének helyettesítése

Egy parancs kimenetét felhasználhatjuk egy másik parancsban is. Hagyományosan ezt a fordított aposztrófokkal lehet elérni, de a bash shellben használható még a $( Parancs ) alak is.

Állománynév helyettesítés

A tilde helyettesítés

Paraméter helyettesítés

$ Név=Érték

formában is. Amennyiben -i (egész) típusúnak állítottuk be a Név változót, akkor az Érték egy aritmetikai kifejezés is lehet, amit a shell kiértékel. A pozicionális paramétereknek a set speciális paranccsal adhatunk értéket. Ha scriptet hívunk meg, akkor a $0 a hívó parancs neve, $1, $2, ... pedig az átadott argumentumok. A $* és a $@ az összes átadott argumentumot jelenti.

 

A környezeti változók beállítására következzen egy mintaként használható .profile állomány:

umask 22
export PATH=$PATH:/bin:/usr/local/bin:/usr/X11/bin:.
PS1='$LOGNAME'@`hostname`' $ '
export TERM=vt100
export PS1
if [ -z "$DISPLAY" ]
then
    export DISPLAY=`who am i | awk '{l=length($6); print substr($6,2,l-2)":0.0"}'`
else
    if [ "$DISPLAY" = ":0.0" ]
    then
        export DISPLAY=":0.0"
    else
        export DISPLAY=`who am i || awk '{l=length($6); print substr($6,2,l-2)":0.0"}'`
    fi
fi
alias ls='ls -gF '

Az állományban először beállítjuk az ú.n. umask értékét (azaz a 755-ös alap védelmi kódot), majd a PATH, PS1 és TERM környezeti változókat (figyeljük meg, hogy a PS1 értéke egy shell parancsot is tartalmaz!) Ezután egy dupla if feltételvizsgálattal megállapítjuk, hogy honnan jelentkeztünk be (helyi gépről vagy a hálózaton keresztül), és ennek megfelelően beállítjuk az X11 Window által használt DISPLAY változó értékét (ez adja meg az X11 ablakokat megjelenítő grafikus terminál nevét). Az állományt néhány alias definícióval zárjuk: az ls parancs a csoportot is fel fogja tüntetni a hosszabb file listákban.


Példa: Nézzük a következő parancsállományt, amely helyi hirdetőtáblaként működtethető:

#!/bin/bash
PS3="Válasszon> "
select ans in "exit" `ls -d /usr/local/info/*/* \
                              | sed "s//usr/local/info/\(.*\)\.news/\1/"`
    do
    if [[ $ans = exit ]]
    then
        exit
    fi
    more /usr/local/info/$ans.news
    echo "Nyomjon ENTER-t a folytatáshoz ... "
done

Az állomány első sorában a #! megjegyzés után következik a parancsot futtató shell neve. A második sorban beállítjuk a select parancs által használt PS3 prompt értékét. A hirdetőtábla a /usr/local/info könyvtár alkönyvtáraiban elhelyezkedő .info végződésű állományokból áll: egy-egy tétel címe megegyezik az állomány nevével. A select parancs argumentumában az automatikusan felépítik a pillanatnyi listát (figyeljük meg a folytatósorok használatát a sorvégi \ karakterrel), amiből aztán a felhasználó a kívánt sorszám beütésével választhat. Az ans változó a kiválasztott tétellel tér vissza, amit aztán a do ciklusban elhelyezkedő more utasítás jelenít meg. A ciklus az ans változó exit értékéig ismétlődik.


A for ciklus használatára példa a következő parancsállomány:

#!/bin/bash
for file in ls *.c
do
    cp -i $file $file.old
    echo $file
done

A parancssorozat az adott könyvtárban található minden .c végződésű állományból másolatot készít, aminek neve az eredeti név .old-dal kiegészítve.

 

Állomány megkeresése a könyvtárstruktúrában

Állományokat a find parancs segítségével kereshetünk meg a  könyvtárrendszerben.  Például a

$ find . -name test.c -print

parancs az aktuális könyvtártól lefelé megkeresi az összes test.c állományt, és a nevüket kiírja a képernyőre.  

$ find . -name '*c' -print

parancsot használva a find az aktuális könyvtártól lefelé megkeresi az összes c végződésű állományt, és a nevüket kiírja a képernyőre.

$ find KiindulásiKönyvtár -name Állomány -exec Parancs

a KiindulásiKönyvtárból elindulva a könyvtárstruktúrában lefelé keresi a megadott nevű Állományt és végrehajtja rá a megadott Parancsot. A find  sokoldalú parancs, részletes leírását pl. a man find utasítással kérhetjük elő.

Példák mentésre:

teljes mentés:

export DATUM=linux1.teljes.`date "+%y%m%d"`
ssh  backup@nagylinux "mkdir $DATUM"
cd /home/projects
touch teljes_mentes
for dir in `ls -1`
do
   tar -zcvf - $dir | ssh  backup@nagylinux "cd $DATUM; split --bytes=690m  - $dir.tgz."
done

export DATUM=linux1.teljes.`date "+%y%m%d"`/users
ssh -1 backup@nagylinux "mkdir -p $DATUM"
cd /home
for dir in `ls -1 | sed '/projects/d'`
do
   tar -zcvf - $dir | ssh backup@nagylinux "cd $DATUM; split --bytes=690m  - $dir.tgz."
done


heti mentés:

cd /home
touch uj_heti_mentes
export MENTES='Heti/linux1.w'.`date "+%y%m%d"`.tgz
echo $MENTES
find . -newer regi_heti_mentes -type f -print >/tmp/uj_heti_menteslista
tar -zcvf - -T /tmp/uj_heti_menteslista | ssh  backup@nagylinux "cat >$MENTES"
mv uj_heti_mentes regi_heti_mentes


törlés:

find Napi -type f  ! -newer `ls -dt Heti/* | head  -1 ` -exec rm {} \;

Állományok feldolgozása

Reguláris kifejezés: speciális (jelentésű karakterek)

^ sor eleje
$ sor vége
. tetszőleges karakter
* az előző karakter tetszőleges (akár nulla) számú előfordulása
\< szó eleje
\> szó vége
\(...\) csoportosítás (helyettesítésnél érdekes)
\n helyettesítésnél: az n. csoport értéke
/^\(ab[^ ]*k\).*\(aj.*o\)/jo is az \1 de nem a \2/   \1 lehet ablak, ablakok, ablak is van a hazban a k(ert fele), \2 lehet ajto, ajato(llah)
[] a [] közt felsorolt karakterek bármelyike
[a-zA-Z]  betűk
[0-9] számok
[a-zA-Z0-9] betűk vagy számok
[^l] nem l karakter
\^ a ^ karakter
\/ a / jel

 Unix parancsok

A grep parancs ismertetése

A grep szolgál arra a UNIX operációs rendszerben, hogy állományokban megadott karaktersorozatokat keressünk. A grep családjába tartozik még az egrep és a fgrep parancs is. A karaktersorozat tartalmazhat általános helyettesítő karaktereket is (l. ed, vi, sed parancsok). A parancsnak a kapcsolókon kívül két argumentuma van: az első a keresett minta, a második a állományok listája, amiben keressük. Az utóbbi hiányában a standard bemenetről olvassa be az állományt (szűrőként is alkalmazhatjuk). Ha csak egy állományt adunk meg, akkor csak a mintát tartalmazó sorokat írja ki, különben eléjük rakja annak az állománynak nevét is, amiben a keresett minta előfordul.

A keresendő minta megadásánál vigyázni kell arra, hogy a shell által speciálisan kezelt karaktereket (', *, [, \, ", (, ),) levédjük. Ha a minta nem egy összefüggő karaktersorozat, akkor azt aposztrófok (vagy macskakörmök) közé kell tenni. A főbb helyettesítő karakterek a $, mely a sor végét, a ^, mely a sor elejét, a ., mely egy tetszőleges karaktert, a *, mely az utolsónak megadott karakter tetszőleges számú megjelenését jelöli és a [] pár, mely azt határozza meg, hogy a karakternek a zárójelek közti értékek valamelyikét kell felvennie. Itt megengedett pl. az [a-z] használatával egy egész tartomány kijelölése is. A zárójelben egy kifejezés előtti azt jelzi, hogy azt az értéket nem veheti fel a helyettesítendő karakter. A -e kapcsoló használatával lehetőség van több minta megadására is.

A grep parancs használatakor a következő korlátozásokat célszerű szem előtt tartani:

A grep kapcsolói:

-c          Azt írja ki, hogy hány sort talált, mely tartalmazta a mintát. 

-e Minta    Egy vagy több keresendő mintát lehet megadni. Igen hasznos, ha a Minta a - (mínusz) jellel kezdődik. A mintákat egymástól újsor karakterrel kell elválasztani. A mintákat a grep a -E és -F kapcsolók hiányában egyszerű reguláris kifejezés értelmezi. Több megadott minta esetén minden olyan sort kiír, amelyik legalább az egyik mintát tartalmazza. A -e kapcsoló el is hagyható, de ilyenkor a Mintának a grep parancs első argumentumának kell lennie. A kapcsoló többször is kiadható, és ekkor a mintákat nem kell az újsor karakterrel elválasztani.

-F         Mindegyik megadott mintát szó szerint, és nem reguláris kifejezésként értelmezi, ezért sokkal gyorsabban lefut. Ha a kapcsoló egy adott rendszerben nem létezik, akkor a grep helyett az fgrep parancsot használva ugyanezt a funkciót megkapjuk..

-f Állomány    Megadja a keresési mintákat tartalmazó állomány nevét. Az Állományban minden mintának új sorban kell állnia.

-i         Az összehasonlítás során nem tesz különbséget a kis- és nagybetuk között.

-l         Csak azon állományok nevét sorolja fel, amelyekben a megadott kifejezés megtalálhato.

-n        Minden sor elé kiírja, hogy az állomány hányadik sorában található a megadott minta.

-v        A megadott mintát nem tartalmazó sorokat írja ki.

Példák:

1. A proba állományban keressük meg azokat a sorokat, melyek betűvel kezdődnek:

$ grep '^[a-zA-Z]' proba

A mintában szereplő (sor eleje) jel mögötti kifejezés kiválaszt minden betűt, mely abc sorrendben a és z illetve A és Z közé esik -- azaz minden kis és nagy betűt.

2. A proba állományból írjunk ki minden olyan sort, mely vagy az abc vagy a xyz karaktereket tartalmazza: 

$ grep -e 'abc' -e 'xyz' proba

vagy

$ grep 'abc
> xyz' proba


A sed pipe szerkesztő

A sed kapcsolói a következők:

-e Utasítás      A megadott Utasítás alapján dolgozza fel a szöveget. Amennyiben nem használjuk a -f kapcsolót, és csak egy utasítást adunk meg, nem kell kitenni a kapcsolót.
-f Állomány    Az utasításokat tartalmazó Állomány nevét adja meg.
-n                    Nem írja ki a standard kimenetre a szerkesztés eredményét (csak az Utasításban szereplő külön parancs esetén). Ezzel lehet elérni, hogy a sed ne írjon ki olyan sorokat, melyeket nem szerkesztünk.


A sed parancsai


Példák:

1. Teljes csere végrehajtása: átírunk minden alma stringet eper-re a BemenoAllomany állományban. A kimenetet az UjAllomanyba írjuk:

$ sed "s/alma/eper/g" BemenoAllomany UjAllomany

2. A pr parancs által előállított lap sorszámokat zárójelbe szeretnénk tenni, és úgy kinyomtatni a BemenoAllomanyt:

$ pr BemenoAllomany | sed "s/Page\s*\([0-9]*\)/(\1)/" | lpr

Ez az utasítás a Page szót tartalmazó, és tetszőleges számú "space" jellegű karakter után következő számra végződő sorokat cseréli le, úgy hogy a számot írja csak ki zárójelben (az \1 jelöli az első, \( - \) párral kijelölt résszel egyező mintát).

3. Ha csak a keresem szót tartalmazó sorokat szeretnénk megjeleníteni a BemenoAllomanyban, akkor a

$ sed -n "/keresem/p" BemenoAllomany

A -n kapcsoló miatt nem íródik ki semmi olyan a kimenetre, amire nem szólítottuk fel a sedet. Jelen esetben ez a p parancs (az utasítás helyett a grep parancsot is használhattuk volna).


Állományok sorrendbe rendezése: a sort utasítás

Példák:

a következő minta.txt állományt különböző szempontok szerint:

+Kalmanka 16
lajoska 4
Peterke 28
Jozsika 12
lajoska 34
peterke 28
Sanyika 111

1. A legegyszerűbb sorbatétel a következő:

$ sort minta.txt

+Kalmanka 16
Jozsika 12
Peterke 28
Sanyika 111
lajoska 34
lajoska 4
peterke 28

A rendezés először a jeleket, aztán a nagybetűket, utána a kisbetűket veszi abc sorrendben. Ha lexikográfiai rendezést hajtunk végre a -d kapcsolóval, akkor az figyelmen kívül hagyja a jeleket, így +Kalmanka a Jozsika és Sanyika közé kerül. ASCII rendezés (-A kapcsoló) esetén a jelek a kis és nagybetűk közé kerülnek, és +Kalmanka Sanyika és lajoska köze kerül.


2. A következő parancs lexikografikus sorrendbe teszi az állományt úgy, hogy nem tesz különbséget kis- és nagybetű között (ld. -f kapcsoló), és az ismétlődő sorokat csak egyszer írja ki (ld. -u kapcsoló):

$ sort -d -f -u minta.txt


Jozsika 12
+Kalmanka 16
lajoska 34
lajoska 4
peterke 28
Sanyika 111

Most nem teszünk különbséget kis- és nagybetű között, ezért hiányzik a Peterke 28 sor is.
 


3. Rendezzük most az állományt a második mező (számok) szerint. A következő parancs abc sorrend szerint rendez, azaz minden 1-gyel kezdődő megelőzi a 2-vel kezdődőket:

$ sort +1 minta.txt

Sanyika 111
Jozsika 12
+Kalmanka 16
Peterke 28
peterke 28
lajoska 34
lajoska 4

 

4. A következő parancs a számsorrend szerinti rendezéshez szolgál:

$ sort +1 -n minta.txt

lajoska 4
Jozsika 12
+Kalmanka 16
peterke 28
Peterke 28
lajoska 34
Sanyika 111

Amikor a mezőket egymástól nem szóközök, hanem például kettőspontok választják el, mint pl. a /etc/passwd állományban, akkor meg kell adni az elválasztókaraktert. A rendszer összes felhasználójáról a sort -t: +4 /etc/passwd paranccsal kapunk a nevek szerinti abc sorrendben listát (ha a rendszergazda nem volt lusta, és beírta a neveket).

 

Fileok összefűzése

A cat  és a paste fájlok soronkénti ill. oszlopokkénti összefűzésére szolgál.

 

Ismétlődések kiszűrése

A uniq parancs kiszűri az egy állományban található ismétlődő sorokat.