Következő Tartalom Elözö
Következő: Közös emitterű erősítő | Tartalomjegyzék

Az erősítők legfontosabb jellemzői

Elektronikus erősítők általában azért készülnek, hogy valamely jelet "megizmosítva" juttassanak egy terhelő ellenállásra, fogyasztóra. Az elektronikus alkatelemek és az igények sokfélesége miatt sokfajta erősítő, erősítőkapcsolás létezik. A különböző erősítők összehasonlítása bizonyos paramétereik egybevetésével lehetséges. Az 1.1.1. ábrán látható vázlat az erősítők általános sémájának tekinthető. Eszerint az ube jelfeszültség az Rg és Rbe generátor- illetve bemeneti ellenállásokon leosztódva hozza létre az uv vezérlő feszültséget, amelyik az erősítési folyamat hatására Av -szeresére növekszik. E feszültség Rb és Rt (belső- valamint terhelő ellenállások) által megszabott mértéke lesz a kimeneten, vagyis a terhelésen mérhető feszültség.


1.1.1. ábra


Az erősítés általunk használt fogalma mindig egy energiaforrás vezérlését jelenti - elektronikus erősítők esetében általában egyenfeszültségű telep az energiaforrás. Nem kell tehát meglepődnünk akkor, ha azt látjuk, hogy az erősítő kimeneti teljesitménye nagyobb, mint a bemeneti/vezérlő teljesítménye - a többletet a telep fedezi. Az elektronikus erősítők fogalmához szigorúan hozzátartozik az egynél nagyobb teljesítményerősítés. Azon sem kell meglepődnünk, ha olyan erősítővel találkozunk, amelyiknek a kimeneti feszültsége kisebb, mint a bemeneti - lehet, hogy a terhelő ellenállás értéke igen kicsiny, és ezért a kimeneti teljesítmény a bemenetinek sokszorosa. Másik oldalról: ha egy olyan transzformátorra adunk váltakozó feszültséget, amelyiknek a szekunder menetszáma nagyobb, mint a primeré, akkor a kimeneten a bemenetinél nagyobb feszültséget kaphatunk. A transzformátor ennek ellenére sem erősítő, mert nincsen vezérelt energiaforrás benne, ezért a primer és szekunder oldali teljesítmény legfeljebb azonos értékű lehet. A továbbiakban elsősorban bipoláris tranzisztorokkal felépített erősítőkkel foglalkozunk, mivel a valóságos erősítőkben ezek uralkodnak. Meggondolásaink azonban némi figyelemmel a FET tranzisztorokra is érvényesek - ezek egyszerűbb esetet jelentenek - ezért külön nem tárgyaljuk őket. A továbbiak során alapvető, gyakran használt erősítőket, erősítőkapcsolásokat fogunk vizsgálni. Ezeknél a következő jellemzők meghatározását tekintjük célnak: -- bemenő (bemeneti) ellenállás - uv és ib hányadosa; -- feszültségerősítés - a terhelés nélküli kimenőfeszültség és a vezérlőfeszültség hányadosa; -- áramerősítés - a bemeneti és kimeneti áramok viszonya; -- kimenő (kimeneti) ellenállás, belső ellenállás - a kimeneti kör (fiktív) ellenállása, amelyen a terhelő áram feszültségesést hoz létre, ezért terhelés esetén a kimeneti feszültség csökken. (A kimeneti ellenállás elvileg soha nem lehet zérus, mert ekkor a rendszerből végtelen nagy energiát lehetne kivenni.) Az elektronikus kapcsolásokban óhatatlanul jelenlévő kapacitások, valamint bizonyos kapcsolási elrendezések logikájából következően tudatosan beépített kondenzátorok hatásaként az erősítőknek mindig van ún. felső frekvenciahatáruk. Bizonyos kapcsolásoknál pedig alsó frekvenciahatár is létezik. (Amelyik erősítőnek nincs alsó frekvenciahatára, illetve ez zérus, azokat egyenáramú vagy egyenfeszültségű erősítőknek nevezik.) Az 1.1.2. ábra arra utal, hogy a frekvenciahatárokat - általában - a jellemző ellenállások és kapacitások ismeretében számíthatjuk ki.


1.1.2. ábra


Fontos megjegyezni, hogy mindig, mindenfajta elektronikus kapcsolásnak elvileg is van felső frekvenciahatára. Egy rendszer kimenőellenállása csak véges nagyságú lehet; a kimeneti kapcsok véges hosszúságú huzalai között definiciószerüen keletkező kondenzátor miatt elkerülhetetlen egy aluláteresztő jellegű áramkör s vele együtt egy alsó frekvenciahatár létrejötte. A helyzetet az elektronikus alkatelemek véges működési sebessége is bonyolítja. A töltések mozgása/mozgatása nem zérus időtartam alatt megy végbe. Ennek hatása a nagy, vagy igen-nagy frekvenciák csökkenő mértékű erősítésében nyilvánul meg. (Érdemes meggondolni, milyen az "ideális erősítő". Bemeneti ellenállása végtelen nagy - ekkor egyáltalán nem terheli a generátort. Feszültségerősítése legyen "akármekkora nagy". Kimeneti ellenállása legyen zérus, hogy nyugodtan terhelhessük. Felső frekvenciahatára legyen a végtelen, az alsó határa pedig zérus.)


Következő Tartalom Elözö
Következő: Közös emitterű erősítő | Tartalomjegyzék


1999-09-23