next up previous
Következő : Impulzusok átvitele RC tagokkal | Tartalomjegyzék | Előző Negyedik fejezet : Frekvencia-szintézis

Definíciók

Az impulzustechnikában előforduló jelalakok igen változatosak. A közöttük való tájékozódás megkönnyítésére néhány definíciót kell elfogadnunk (lásd 5.1.1. ábra).


5.1.1. ábra


Impulzusnak olyan feszültség vagy áramfüggvényt nevezünk, melynek értéke egy bizonyos időtartam kivételével zérus, vagy gyakorlatilag annak tekinthető. Érezhetően ez a definíció eléggé laza, a fogalmat példákból sokkal jobban meg fogjuk érteni. Csúcsérték (amplitudó): az impulzus által felvett legnagyobb érték. Felfutási idő: a csúcsérték egytized és kilenctized része közötti időtartam az impulzus felfutó élén (tf). (A definíció "erőszakos", nem matematikai jellegű.) Lefutási idő: hasonló a felfutási időhöz, csupán a lefutó élén mérendő (te ). Túllövés: ha az impulzus állandósult értékét nem monoton növekedés útján éri el, túllövésen a 5.1.1. ábrán jelölt amplitudó részt értjük. Tetőesés: az impulzus "teteje" csökken. Mind a túllövés, mind a tetőesés mértékét a csúcsértékre vonatkoztatva százalékban szokták megadni. Ismétlési idő: két azonos alakú impulzus azonos része közötti időtartam (ti). Ismétlődési frekvencia: az ismétlődési idő reciproka. Impulzus szélessége: a csúcsérték felénél mért impulzus szélessége ($\tau$). Talpszélesség: az impulzus csúcsértékének egytized részéhez tartozó időtartam. Az impzulzustechnikában előforduló időtartamok igen változatosak. az ún. gyors impulzustechnika a nanosecundum nagyságrendű, illetve az annál rövidebb jelekkel foglalkozik. A leggyakrabban alkalmazásra kerülő impulzusok általában mikrosecumdum körüliek. A hosszabb jelek előállítása általában egyszerűbb, módszerei kiforrottabbak. Az extrém gyors (picosecundum nagyságrendű) jelek keltése speciális technikai fogásokat igényel.


next up previous
Következő : Impulzusok átvitele RC tagokkal | Tartalomjegyzék | Előző Negyedik fejezet : Frekvencia-szintézis


1999-09-23