next up previous
Következő : Ötödik fejezet: Definíciők | Tartalomjegyzék | Előző : Szinuszos jelek modulációja és

Frekvencia-szintézis

Legyen az a feladatunk, hogy egy 1 MHz-es kvarcoszcillátor jeléből állítsunk elő 1.38 MHz frekvenciát, az eredeti jel stabilitását megőrizve. Ehhez át kell látni azt, hogyan lehet a "frekvenciákkal" műveleteket végezni. A megoldás elvi alapját a 4.4.1. ábrán látjuk, két változatban. Mindkét elrendezést PLL (Phase Locked Loop = fázis-zárt hurok) áramkörnek hívják és nagy népszerűségnek örvendenek.


4.4.1. ábra


A PLL áramkör megértéséhez el kell mondanunk, hogyan működik a fázis-detektor. A 4.4.2. ábra az elv megértésében segít, mert azt mutatja, hogy két azonos frekvenciájú, de eltérő fázisú jelet úgy lehet összehasonlítani, hogy négyszögesítjük őket, majd egy AND kapu bemeneteire vezetjük mindkettőt. A kimeneten a fáziskülönbségtől függő szélességű jel jelenik meg. Ezt a jelet természetesen meg kell szabadítani a nagyfrekvenciás komponensektől - erre szolgál az aluláteresztő szűrő. Ha ennek paraméterei jól vannak megválasztva, az egyenfeszültségű kimenőjel a bemenőjelek fáziskülönbségével lesz arányos. Ezt a jelet használják egy VCO vezérlésére, vagyis frekvenciájának megszabására. Tegyük fel, hogy a VCO jelét digitális technikai módszerekkel (lásd 6. fejezet) leosztjuk és ezt a jelet használjuk fel a fázis összehasonlításhoz. Ha a zárt hurok működik, akkor a VCO a bejövő jel n-szeresén fog rezegni. Ha a frekvenciaosztó helyett egy keverő (szorzó, modulátor) fokozatot használunk, akkor két jel frekvenciájának kölönbségének képzésére ösztökéljük a rendszert. Ha a "frekvenciákat" szorozni és összeadni tudjuk, akkor - bár költséges rendszerrel - de bármilyen frekvenciát "kikeverhetünk". Ezt az eljárást a gyakorlatban is alkalmazzák, az ún. frekvencia-szintetizátorokban. Ilyeneket mérőműszerekben, digitális hangolású rádióvevő készülékekeben, pop-zenei hangszerekben stb. alkalmaznak.


4.4.2. ábra

next up previous
Next: About this document ... Up: No Title Previous: Szinuszos jelek modulációja és

1999-09-23