next up previous
Következő: Áramkörök műveleti erősítőkkel | Tartalomjegyzék | Előző: Művonalak és alkalmazásaik

Kapu-áramkörök

Az impulzustechnikai jelek kombinálására, "keverésére" számos áramkört fejlesztettek ki. Ezek túlnyomó része már elavultnak tekinthető és tulajdonképpen csak két, diódákkal megvalósított áramkör ismertetése szükséges. Igaz ugyan az is, hogy ezen áramkörök jelentősége igen nagy, főként az ún. logikai áramkör-rendszerekben.


5.10.1. ábra


Az 5.10.1. ábra baloldali áramkörének kimenetén akkor jelenik meg jel, ha bármelyik bemeneten jel van. Ez az ún. VAGY áramkör (kimenet akkor van, ha vagy az egyik, vagy a másik bemeneten jel van). Átviteli tulajdonsága pontosabban úgy is jellemezhető, hogy a kimenő feszültsége mindig a nagyobbik amplitudójú bemenőfeszültséggel egyezik meg. (A diódákat ideálisaknak tekintjük, tehát gátlástalanul vezetnek, ha az anódon a katódhoz képest pozitív feszültség van. Ebből következik, hogy a diódák anód-katód feszültsége nyitó irányban sohasem számottevően pozitív - mindebből a vizsgált áramkör említett tulajdonságai kiadódnak.) Az 5.10.1. ábra jobb oldalán az ún. ÉS áramkört láthatjuk. Kimenetén akkor van jel, ha az egyik és másik bemenetén egyidejűleg van jel. A kimenőjel mindig a kisebb amplitudójú bemenőjellel egyezik meg.


5.10.2. ábra


Ezek az áramkörök lehetővé teszik az impulzusszerű jelek közötti válogatást, a jelsőrozatok keverését, különleges feltételeknek eleget tevő impulzusok előálllítását. Az ÉS és VAGY áramkörök fontos, a gyakorlatban sokszor alkalmazott változatait mutatja az 5.10.2. ábra. Működésük - ha a tranzisztorokat ideális kapcsolóknak tekintjük - magától értetődő, ezért itt nem részletezzük.


next up previous
Következő: Áramkörök műveleti erősítőkkel | Tartalomjegyzék | Előző: Művonalak és alkalmazásaik

1999-09-23