next up previous
Következő: Tranzisztoros inverterek | Tartalomjegyzék | Előző: Impulzusok formálása diódás áramkörökkel

A tranzisztorok az impulzustechnikában

Az impulzustechnikai áramkörökben igen sok tranzisztor talál alkalmazást, ezért sajátosságaikkal külön is kell foglalkoznunk. Itt és most elsősorban a bipoláris tranzisztorokat vizsgáljuk. A 5.4.1. ábrán egy közös emitteres erősítőfokozatot tüntettünk fel. Ezt az áramkört a továbbiakban gyakran fogjuk inverternek nevezni, utalva arra, hogy a bemenetére jutó (logikai) jelet ellenkezőjére fordítja.


5.4.1. ábra


A tranzisztor karakterisztikán ábrázoltuk a kapcsolás munkaegyenesét is. A tranzisztor tulajdonképpen három - egymástól lényegesen különböző - állapotban lehet: 1. Ha a bázis-emitter feszültség nem elegendő a bázis-emitter dióda nyitásához, a tranzisztor az ún. zárási tartományban van. Ebben az esetben a kollektoron keresztül csak a kollektor maradékáram ( $I^\prime
_{C0}$) folyik, és a kollektorfeszültség jó közelítéssel megegyezik a telepfeszültséggel. 2. Az ún. aktív tartományban bázisáram és kollektoráram egyaránt folyik oly módon, hogy azok egymással arányosak. Erősítő kapcsolásokban tulajdonképpen csak ez a közelítőleg lineáris működés kerül felhasználásra. 3. Ha a bázisfeszültséget tovább növeljük, a kollektorfeszültség egyre kisebb lesz, míg végül kinyit az eddig lezárt kollektor-bázis dióda is. (Ugy mondják: a tranzisztor "leült".) A kollektorfeszültség ekkor tehát két egymással szembekapcsolódó dióda feszültségének összegeként alakul ki (nem azonos felépítésűek és különböző nagyságú áramot visznek, tehát feszültségük is különböző). Ez a tranzisztornak az ún. telítési tartománya. Ekkor a bázisáram és a kollektoráram közötti lineáris kapcsolat megszűnik, mert a bázisáram értékét szinte tetszőlegesre választhatjuk, a kollektoráram azonban limitált, mert IT =UT /RC -nél nagyobb áram nem folyhat. A telítés feltétele tehát

\begin{displaymath}I_B> {I_T\over \beta} = {U_T\over \beta R_C}.\end{displaymath}

A kollektorfeszültség ez esetben mindössze néhány tizedvolt értékű, a kimeneti ellenállás ohm nagyságrendű a nyitott diódák következtében. Impulzustechnikai áramkörökben a tranzisztorok tartósan vagy lezárt, vagy telített állapotban vannak, és közel ideális kapcsolóknak tekinthetők. (Ezt hívják kapcsoló üzemnek.) Állapotukat természetszerűleg csak az aktív tartományon keresztül haladva tudják megváltoztatni. Nagyon fontos az a kérdés, miként zajlik le az időben egy ilyen változás. Ha akkora bázisáram-impulzust adunk egy közös emitteres erősítőfokozat bázisára, hogy az a tranzisztort biztosan telítésbe vezérelje, ezen jel hatására létrejövő kollektorfeszültség a 5.4.2. ábrán látható.


5.4.2. ábra


Az ábra két érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. A kollektoráram hullámformáját vizsgálva először is azt találjuk feltűnőnek, hogy az impulzusélek ellaposodnak. Ez a tranzisztor véges határfrekvenciájának köszönhető. (A töltéshordozók mozgási sebessége véges, emiatt az emitter-átmenettől a kollektor-átmenetig való áthaladásukhoz meghatározott idő szükséges.) A másik feltűnő, nem várt jelenség: a kollektoráram impulzus kiszélesedése. A bázis impulzus megszűn&ése után a kollektoráram csak ts idővel késobb kezd csökkenni. Ez a jelenség nyilvánvalóan előnytelen, mert akadályozza az egyre keskenyebb impulzusok előállítását, vagyis az egyre gyorsabb áramkörök létrehozását. A jelenség fizikai hátterét itt nem ismertetjük - lényegében a tranzisztor bázisában tárolt többlet-töltés az oka.


next up previous
Következő: Tranzisztoros inverterek | Tartalomjegyzék | Előző: Impulzusok formálása diódás áramkörökkel

1999-09-23