next up previous
Következő : A tranzisztorok az impulzustechnikában | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzussorozat átvitele kvázi-differenciáló tagon

Impulzusok formálása diódás áramkörökkel

Az előzőekből kiviláglik, hogy az RC csatoló elemekkel egyrészt tudatos jelalak-módosítást hajthatunk végre, másrészt ezek az elemek - részben csak parazita komponensek formájában - mindig elkerülhetetlenül jelen vannak és nemkívánatos jeltorzulásokhoz vezetnek. Láttuk azt, hogy egy jó helyre elhelyezett dióda igen hatékonyan segítheti az impulzusformálást. Most további fontos áramköröket ismerünk meg. Impulzusszerű jelalakok bizonyos szakaszainak kiválasztására szolgálnak a különböző (soros és párhuzamos) vágókapcsolások. Működésük a diódák nemlineáris karakterisztikájának ismeretében könnyűszerrel követhető.


5.3.1. ábra


Az 5.3.1. ábra két kapcsolása a bemenő impulzus felső, illetve alsó részének kiválasztására szolgál. Mindkét áramkör amplitudószelekciót is végez: a baloldali kapcsolás kimenetén csak akkor jelenik meg jel, ha a bemenőjel egy meghatározott értéknél nagyobb. Mindkét kapcsolást kiterjedten alkalmazzák. Érdemes észrevenni, hogy ha a bemenő jelalak azon részét engedjük csak tovább, ahol a jel felfutási meredeksége nagy, akkor a kimeneti jel felfutási ideje csökkenhet. A diadal azonban csak részleges: a kimenőjel amplitudója is lecsökken ilyenkor, valamint általában növekszik a lefutási idő. A diódás vágókapcsolások felhasználásával - lineáris szakaszokból összetéve - szinte tetszőleges ki-bemenő karakterisztikájú nonlineáris átvivő rendszereket konstruálhatunk. A vágókapcsolások nagyon sokszor okoznak meglepetést a tervezőknek. Ennek oka az, hogy az áramkörökhöz csatlakozó szórt kapacitások jócskán eltorzíthatják a jelalakokat. Sok esetben jelent gondot a diódák véges kapcsolási ideje is.


next up previous
Következő : A tranzisztorok az impulzustechnikában | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzussorozat átvitele kvázi-differenciáló tagon


1999-09-23