next up previous
Következő : Impulzusok formálása diódás áramkörökkel | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzusátvitel és felső határfrekvencia

Impulzussorozat átvitele kvázi-differenciáló tagon

Egy periodikus impulzusorozatban azonos impulzusok ismétlődnek. Egyetlen impulzus átvitelét már megvizsgáltuk, az áramkör lineáris, érvényes tehát rá a szuperpozíció elve -- miért kell hát külön vizsgálni az impulzussorozat átvitelét? Ki fog derülni, hogy egy-két eléggé érdekes jelenség eddig még elkerülte figyelmünket. Ha az 5.2.4. ábra szerinti áramkörre impulzussorozatot adunk, az áramkör kimenetén állandósult állapotban az 5.2.8. ábrán látható jel jelenik meg. (Állandósult állapot: amikor egy kimenőjel periódus kezdeti és befező értékei azonosak.) A legfontosabb észrevétel: a bemenő és kimenő jelsőrozat egyenáramú szintje (középértéke) különböző.


5.2.8. ábra


A bemenőjel egyenáramú komponensének átvitelére ugyanis a kondenzátor alkalmatlan, a kimenőjel középértéke tehát csak zérus lehet. Másként fogalmazva: a kondenzátor periódusonkénti összes töltésváltozása zérus; ugyanis

\begin{displaymath}Q_1+Q_2 = 0 = \int \limits _0^{t_1} idt + \int \limits _{t_1}...
... ^{t_1} u^+ dt + {1\over R} \int \limits _{t_1}
^{t_2} u^- dt.\end{displaymath}

Az alapvonal alatti és feletti feszültségterületek tehát egyenlőek. A kimenőjelsőrozat egyenáramú szintjének eltolódása számos helyen zavart eredményezhet (pl. nem lehet pontosan impulzusamplitudót mérni). Ezért nagy jelentőségűek a diódás szintrögzítő vagy szintbeállító kapcsolások. Az 5.2.9. ábra szerint felhasznált dióda a szinteltolódási viszonyokat lényegesen módosítani képes. Ugyanis:


5.2.9/10. ábra


ahol Rz a dióda zárásakor a körben mérhető ellenálláss, Rv pedig a dióda vezető állapotában az áramkörben található ellenállás. Az alapvonal alatti és feletti terület aránya tehát

\begin{displaymath}{A^{vezet} \over A^{z\acute{a}r}} = {R_v\over R_z}.\end{displaymath}

Minél jobb diódát használunk, illetve minél gondosabban tervezzük ezt az egyszerű áramkört, a szintrögzítés annál pontosabban megtörténhet. A szintrögzítés hatására kimeneten kialakuló jelalakokat az 5.2.10. ábra tünteti fel.
next up previous
Következő : Impulzusok formálása diódás áramkörökkel | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzusátvitel és felső határfrekvencia


1999-09-23