next up previous
Következő : Impulzussorozat átvitele kvázi-differenciáló tagon | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzus átvitele kvázi-integráló tagon

Impulzusátvitel és felső határfrekvencia

A Nulladik fejezetben már láttuk, hogy az aluláteresztő szűrő felső határfrekvenciája:

\begin{displaymath}f_f={1\over 2\pi RC}\end{displaymath}

Ugyanezen az áramkörön kialakuló kimenőimpulzus felfutási ideje pedig (definíciónk szerint a csúcsérték 0.1 és 0.9 része közötti emelkedési időtartam) az exponenciális időfüggvény figyelembevételével könnyen meghatározható. Az eredmény:

\begin{displaymath}\tau_f = 2.2 RC\end{displaymath}

A két összefüggés egybevetéséből a

\begin{displaymath}t_f\simeq {1\over 3f_f}\end{displaymath}

egyenletet nyerjük. A fenti képlet azt a rendkívüli fontosságú tényt fejezi ki, hogy minél nagyobb egy rendszer sávszélessége, annál rövidebb fel- (és le-)futású impulzusok - vagyis annál keskenyebb jelek - kelthetők annak kimenetén. Másként fogalmazva: gyors jelek keltése csak nagy sávszélességű rendszerekben lehetséges. Ez az összefüggés eléggé általános érvényű, lényegében minden frekvencialimitált rendszerre igaznak tekinthető: a legkeskenyebb kimenőjel szélességének és a felső határfrekvenciának a szorzata állandó. (Az eléggé közömbös, hogy a szorzat pontosan három-e vagy valamivel több.) Levezetés nélkül közöljük, hogyha egy t1f felfutási idejű rendszer bemenetére egy t2f felfutási idejű impulzust adunk, akkor a kimenő impulzus felfutási ideje (tef)

\begin{displaymath}t_{ef}\simeq \sqrt{t_{1f}^2+t_{2f}^2} \end{displaymath}

Ebből következik, hogyha egy 300 kHz felső határfrekvenciájú rendszer bemenetére 1 $\mu $sec felfutású impulzust adunk, akkor a kimenőjel felfutása kb. 1.41 $\mu $sec értékű lesz.
next up previous
Következő : Impulzussorozat átvitele kvázi-differenciáló tagon | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzus átvitele kvázi-integráló tagon


1999-09-23