next up previous
Következő : Impulzusátvitel és felső határfrekvencia | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzus átvitele kvázi-differenciáló tagon

Impulzus átvitele kvázi-integráló tagon

Az előzőek mintájára most az 5.2.6. ábrán látható áramkör bemenetére adunk négyszögimpulzust, a kimeneten a 5.2.7. ábra szerinti jelek állnak elő.


5.2.6/7. ábra

A torzítatlan impulzusátvitel feltétele jelen esetben $RC \ll \tau$, ha pedig $RC > \tau$, akkor az előzőkhöz hasonló, de most kvázi-integrálásnak nevezhető folyamat játszódik le. Láthatjuk, hogy az integrálás is csak hozzávetőleges: az impulzus megszünte után a kondenzátor az időállandó által megszabott sebességgel elveszti töltését, nem marad azon az értéken, ahová az "integrálás" alatt feltöltődött. Összefoglalva megállapítható, hogy mind a differenciáló, mind az integráló tagok kimenetére eltorzított impulzus jelalakok érkeznek. A differenciáló tagok elsősorban a tetőesésért, az integráló tagok pedig az élek "legömbölyödéséért" felelősek. Ez utóbbi nyilván az integráló tag aluláteresztő jellegének következménye: a kimeneten a gyors jelkomponensek nem jelennek meg.


next up previous
Következő : Impulzusátvitel és felső határfrekvencia | Tartalomjegyzék | Előző : Impulzus átvitele kvázi-differenciáló tagon


1999-09-23