next up previous
Következő: Impulzus átvitele kvázi-integráló tagon | Tartalomjegyzék Előző : Bekapcsolási jelenségek

Impulzus átvitele kvázi-differenciáló tagon

Az 5.2.4. ábrán látható áramkör bemenetére ideális négyszög alakú feszültségimpulzust adunk. Ha az impulzust egy pozitív és egy negatív lépcsőfeszültségből összetettnek tekintjük, a szuperpozició alapján a kimenőjelet könnyen meghatározhatjuk. (Előre bocsátjuk, hogy a kimenő feszültség jelalakja erősen függ attól, hogy az áramkör időállandója és az impulzus szélessége hogy viszonylik egymáshoz.)


5.2.4/5. ábra


A kimenőjelet különböző $\tau /RC$ értékek mellett a 5.2.5. ábrán láthatjuk. Az $RC \ll \tau$ esethez tartozó ábra alapján érthetővé válik, miért hívják ezt az áramkört differenciáló tagnak: kimenőjel csak ott van, ahol a bemenőjel gyorsan változik. Persze a kvázi-differenciáló áramkör elnevezés a valóságot jobban fedi, mivel a négyszögjel igazi differenciálhányadosaként két végtelen keskeny impulzust kellene kapnunk, amelyek még végtelenül nagy amplitudójuak is. Az áramkör kimenőjele pedig ennek csak halovány mása.... A kimenőjel a bemenőjelhez képest határozottan lerövidült, ezt az egyszerű áramkört az impulzustechnikában erre célra gyakran alkalmazzák. Az effajta jeleket szokás "trigger-jeleknek" is nevezni. Megállapítható az is, hogy ha az impulzust jelentékenyebb torzulás nélkül kívánjuk egy soros kondenzátoron átvinni, akkor $RC \gg \tau$ -t kell választani. A tetőesés mértéke ez esetben kb. $\tau /RC$-vel egyenlő. Ha pedig $RC > \tau$, a jelalak gyors komponensei jutnak csak át az áramkörön. (Vegyük észre, hogy a kvázidifferenciáló áramkör és az RC felüláteresztő szűrő áramkör azonosak !)


next up previous
Következő: Impulzus átvitele kvázi-integráló tagon | Tartalomjegyzék Előző : Bekapcsolási jelenségek


1999-09-23