next up previous
Következő Boole függvények kanonikus alakja | Tartalomjegyzék | Előző Bool algebra,bevezetés

Boole algebra

A Boole algebra (eredete 1854-ben) logikai összefüggések tanulmányozására alkalmas szimbólikus módszer. Természetszerűleg alkalmas más, két állapottal rendelkező rendszerek vizsgálatához is. Mi a Boole algebrát matematikai hátterétől és kapcsolataitól elvonatkoztatva olyan eszköznek tekintjük, mely lehetővé teszi az ÉS, VAGY, inverter áramkörök közötti működési kapcsolatok formai leírását. (A továbbiakban ennek megfelelően a VAGY kapcsolatot + jellel, az ÉS kapcsolatot $\cdot $ jellel jelöljük.) A Boole algebra alaptételeinek most következő felsőrolásánál tehát "igazolás"-ként nem a matematikára, hanem az áramkörök működésére utalunk. A Boole algebra alapvető összefüggései:  1.  Az 1 érték valamely definiált feszültségérték (pl. 3.5V) meglétét jelzi. A 0 érték az előbb definiált feszültségérték nemlétét jelzi (pl. 0 V).
2.         $A+\bar{A} = 1$  


Külön fel kell hívni a figyelmet a 4. pontban található ún. De Morgan szabályokra, melyek egészen általánosan is igazak abban a formában, hogy egy logikai függvény inverzét (kiegészítőjét) úgy kapjuk meg, hogy minden + jelet $\cdot $ jellel és minden betűt (vagy betűcsoportot) a kiegészítőjelével (komplementerével) kell helyettesíteni. A fenti szabályok célszerű alkalmazhatóságára két egyszerű példát vizsgálunk. 1. Egyszerűsítendő a következő kifejezés:

\begin{displaymath}f=(A+C)\cdot (A+D)\cdot (B+C) \cdot (B+D)\end{displaymath}

A 8/5 összefüggés ismételt alkalmazásával:

\begin{displaymath}f=(A+C\cdot D)\cdot (B+C\cdot D)= A\cdot B + C\cdot D\end{displaymath}

A 6.1.1. ábrán felrajzoltuk az eredeti f függvényt, valamint a vele ekvivalens egyszerűsített függvényt realizáló hálózatot. Jól láthatóan az eredeti hálózathoz $4\times 2 + 4 = 12$ diódára volt szükség. A diódák száma egyszerűsítés után $2\times 2 + 2 = 6$-ra csökkent.


6.1.1. ábra


2. Bovítsük az $f = (A+\bar{B})\cdot (B+\bar{C})$ függvényt úgy, hogy az felírható legyen olyan összegtényezők szorzataként, amely összegtényezők mindegyike tartalmazza mindhárom bemeneti változót. Egy lehetséges megoldás:

\begin{displaymath}f= (\bar{A}+B+C\cdot \bar{C})\cdot (A\cdot \bar{A}+B+\bar{C})...
...(A+\bar{B}+\bar{C})\cdot(A+B+\bar{C})\cdot(\bar{A}+B+\bar{C})
\end{displaymath}


next up previous
Következő Boole függvények kanonikus alakja | Tartalomjegyzék | Előző Bool algebra, bevezetés


1999-09-23