next up previous
Következő: Multiplexerek | Logikai függvények realizálása áramkörökkel | Előző: Logikai függvények realizálása áramkörökkel

NAND áramkörök

Számos logikai rendszerben nem áll rendelkezésre más áramköri elem, mint a NAND áramkör. Már láttuk, hogy ez az áramkör önmagában is alkalmas függvények megvalósítására. Most rövidesen áttekintjük azokat a szabályokat, melyek segítségével logikai hálózat felrajzolását többé-kevésbé mechanikussá tehetjük.


6.5.1. ábra

A 6.5.1. ábrán több NAND áramkört látunk egymáshoz kapcsolva. Könnyen átlátható, hogy az első fokozatok inverterei a második fokozat bemenetére is köthetők a funkció megváltozása nélkül. Ekkor azonnal kitűnik, hogy a második fokozat VAGY áramkörnek felel meg (De Morgan szabály), így az egész rendszer az

\begin{displaymath}f=A\cdot B+C\cdot D+E\cdot F\end{displaymath}

függvényt valósítja meg.


6.5.2. ábra


Az áramkörök megvalósításának szabályai tehát a következők lesznek: 1. A kimeneti kaput elnevezzük egyes szintnek. 2. Az ezt meghajtó kapukat elnevezzük kettes szintnek. 3. Ezt folytatjuk, míg minden kaput megszámoztunk. 4. A páratlan számú kapukat VAGY áramköröknek tekintjük, a páros számúakat ÉS-nek. Nem páros számú kapu bemenőjelét komplementáljuk. A szabály alkalmazására a 6.5.2. ábrán láthatunk példát.


next up previous
Következő: Multiplexerek | Logikai függvények realizálása áramkörökkel | Előző: Logikai függvények realizálása áramkörökkel

1999-09-23