next up previous
Következő: Nem megfelelő jelek a | Logikai függvények realizálása áramkörökkel | Előző: NAND áramkörök

Multiplexerek

A logikai függvények realizálásának egyik érdekes lehetősége a digitális multiplexerek használata. Az áramköri egység vázlatát a 6.5.3. ábrán láthatjuk.


6.5.3/4. ábra

Az ABC logikai változókkal egyértelműen kijelölhetünk egyetlen bemenetet, a kimenetre csak ennek a bemenetnek a jele fog eljutni. Léteznek analóg multiplexerek is, ezeknél a bemenetek kijelölése szintén bináris jelekkel történik, a kiválasztott jel azonban nemcsak logikai feszültségszinteket, hanem tetszőleges értéket is vehet fel. Ezt a 8 bemenetű multiplexert felhasználhatjuk az összes lehetséges négyváltozós Boole függvény (65536 !) előállítására. Mindössze azt kell észrevennünk, hogy a bemenetekre 0 és 1 logikai értékeken kívül a D változót, vagy annak negáltját is köthetjük. A 6.5.4. ábra Karnaugh diagramja azt mutatja, hogyha az ABC változók értékei adottak, akkor a D-re vonatkozó két négyzetet összesen négyféleképpen tölthetjük ki. A Karnaugh diagram formájában adott függvény tehát rendkívül egyszerűen "lefordítható" multiplexer áramkörös változatra.

next up previous
Következő: Nem megfelelő jelek a | Logikai függvények realizálása áramkörökkel | Előző: NAND áramkörök


1999-09-23