next up previous
Következő: Logikai áramkörrendszerek összehasonlítása | Tartalomjegyzék | Előző: Multiplexerek

Nem megfelelő jelek a kimeneten, hazárdok

Az eddigiekben mindig feltételeztük, hogy a jelek binárisak, vagy jelen vannak a bemeneteken, vagy nem - átmeneti állapotaik nincsenek. Ha azonban a logikai áramkörök bemenetére gyors impulzussorozatot adunk, akkor számolnunk kell ezen jelek véges felfutási és lefutási idejével is.


6.6.1/2. ábra


Ha egy ÉS áramkör bemeneteire egy változót és annak invertáltját visszük, a kimenőjelnek - legalább is a Boole algebra alapszabályai szerint - folyamatosan 0 logikai szinten kellene lennie. (6.6.1. ábra) A valóságban azonban a fel és lefutó élek időtartama alatt impulzusok keletkez(het)nek, melyek a további áramkörökben zavarokat idézhetnek elő. (6.6.2. ábra) Magyarázatként a 4. fejezetre utalunk, ahol láttuk, hogy az ÉS áramkör kimeneti feszültsége mindig a kisebb bemenőjellel egyezik meg. Az áramköri hazárdok megszüntetése speciális eljárást igényel. Elsősorban persze fel kell deríteni őket, és ez nem is olyan egyszerű. Az

\begin{displaymath}f=A\cdot B + \bar{A}\cdot C\end{displaymath}

függvény teljesen "ártalmatlan"-nak tűnik, míg észre nem vesszük, hogy B és C logikai 1 értéke mellett az előző eset áll elő. Természetesen vannak módszerek a kellemetlen kimenőjelek távoltartására. Így megoldást jelent, ha a függvényt kibővítjük egy új tag hozzáadásával:

\begin{displaymath}f=A\cdot B+\bar{A}\cdot C +B\cdot C\quad.\end{displaymath}

Ezzel a függvényt nem módosítottuk, amiről annak Veitch diagramjából könnyen meggyőződhetünk. Ez a bővítés azonban mégis csak figyelmet érdemel, mert előzőleg elfogadott tervezési szempontunknak - minimalizálás a lehető legvégsőkig - ellentmond. Az áramköri hazárdoknak a megszüntetésére több tervezési eljárás ismeretes. Ismételten megemlítjük, hogy a logikai áramkörök kimenete helytelen értékre kerülhet - időlegesen - a logikai változók különböző késleltetési ideje miatt is. Ha egy kimenő kapura egy jel közvetlenül, a másik jel csak pl. öt más kapun keresztül kerülhet, akkor a jel terjedési ideje alatt - hisz minden kapu mindig több-kevesebb kapacitással van terhelve, így legalább ezért a kimenőjel késik a bemenőjelhez képest - a logikai áramkör kimenete helytelen értékre kerülhet.
next up previous
Következő: Logikai áramkörrendszerek összehasonlítása | Tartalomjegyzék | Előző: Multiplexerek


1999-09-23