next up previous
Következő: Digitalizálás analóg-digitál konverterek segítségével | Digitális mérőátalakítók | Előző: Digitális mérőátalakítók

Kódtárcsás mérőátalakítók

A digitális távolságmérés igen egyszerű változata a 7.3.1. ábrán látható. A mérőfej elmozdulásával elforgó tárcsa fogazata egy fénysugár útját periódikusan megszakítja.


7.3.1. ábra


A fénysugár intenzításának változásait elektromos jellé alakítjuk, ezt diszkriminátor érzékeli, melynek kimenőjele impulzusszámlálóba kerül. Ha az impulzusszámlálót a mérés megkezdése előtt nulláztuk, akkor a mérőfej mozgatásával a mérendő távolsággal arányos impulzusszám fog a számlálóban kialakulni. Az elrendezés igen könnyen felépíthető, súlyos fogyatékossága azonban az, hogy a mérőfej ellenkező irányú mozgását is ugyanúgy érzékeli, vagyis az impulzusszám ez esetben is növekszik.


7.3.2. ábra


Ezen a fogyatékosságon segít a 7.3.2. ábra szerinti elrendezés. Itt két helyzetérzékelő fénysugár figyeli az elforgó tárcsa mozgását, és egy megfelelő logikai áramkör biztosítja, hogy a számlálóként felhasznált oda-vissza számláló mindig a helyes irányba számoljon. (A működés vizsgálatához tételezzük fel, hogy a két fénysugár egymáshoz képest kb. fél fogosztásnyira el van tolva. Ha az F1 rés világos, és az F2 világosról sötétre változik, akkor az elmozdulás az óramutató járásával megegyező irányba következik be. Hasonló az elmozdulás iránya akor, ha F1 sötétről világosra változik és F2 világos. Természetesen az óramutató járásával ellenkező irányú tárcsa elfordulása is egyértelműen érzékelhető a két diszkriminátor kimenőjelének hasonló logikai vizsgálatával.) Ez az elrendezés jelenik meg egy napjainkban igen népszerű eszközben, a számítógéphez csatlakoztatott "egérben". Itt egy gumigolyó mozgat két, egymásra merőleges tengelyű kódtárcsát.


7.3.3. ábra


Az előzőktől lényegesen eltérő tulajdonságokkal rendelkezik a 7.3.3. ábrán látható átalakító. Itt a tárcsa egy teljes körülfordulása jelenti a teljes mérési tartományt, a tárcsára felrajzolt világos és sötét részek pedig a mérési tartomány nyolc részre osztásából eredően az egyes pozicióknak megfelelő bináris számokat reprezentálják. Három letapogató fénysugarat használva, a fényérzékelők kimenetein a mérendő értéknek megfelelő digitális információ jelenik meg párhuzamos formában. A kódtárcsás átalakítók nagyszámú változatban terjedtek el, és igen nagypontosságú helyzetérzékelést tesznek lehetővé (10-16 bit). Az előbb ismertetett egyszerű változatnak van azonban egy súlyos fogyatékossága. Képzeljük el, hogy egy bináris kódtárcsa alkalmazásánál a mérendő mennyiség 0111 értékről 1000 értékre változik. Ha a kódtárcsa geometriai kialakítása nem egészen tökéletes, vagy a fénysugár érzékelésére szolgáló diszkriminátorok billenési szintje nem azonos - ami mind a gyakorlatnak megfelelő feltételezés - akkor lehetséges, hogy az átmenet pl. a következő lesz: 1111, 1011, 1001, 1000 vagyis időlegesen a mérendő 7 illetve 8 helyett 15, 11, 9 értékeket is indikálhatunk. Ez természetesen megengedhetetlen nagyságú mérési hibát jelent. Ezen problémán speciális, a célnak jobban megfelelő kódrendszer választásával segíthetünk. Ha ugyanis az 1-16-ig terjedő számok digitális kódolására nem a bináris kódot használjuk, hanem a kódtárcsát a 7.3.4. ábrán látható kivitelben készítjük el, akkor a fenti hiba nem áll elő. (Az ábra a kódtárcsa egy részletét "kiegyenesítve" mutatja.) Ez a kód azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az egymás után következő számok csak egyetlen helyiértékben különböznek. Nagyon szemléletesen az ilyenfajta kódokat egylépéses kódoknak nevezik.) Természetesen az ilyen kódtárcsák mögé egy megfelelő kódkonvertert kell helyezni, amely a kódolt értéket megszokott, pl. tízes vagy bináris számrendszerbe visszaalakítja.


7.3.4. ábra


A kódtárcsás mérőátalakítóknak kitüntetett jelentőségű szerepe van a mechanikai rendszerek vezérlésénél, elsősorban a robotoknál. Ezek révén tudja a robotot vezérlő gép, hogy hol is áll pillanatnyilag a karja...


next up previous
Következő: Digitalizálás analóg-digitál konverterek segítségével | Digitális mérőátalakítók | Előző: Digitális mérőátalakítók

1999-09-23