next up previous
Következő: DMA (Direct Memory Access) | Tartalomjegyzék | Előző: A memória

Az interrupt vezérlő

Az I/O eszközökkel való együttműködés koordinálására az IBM-PC-ben egy ún. interrupt vezérlő chipet használnak. Ennek feladata, hogy a hardware interrupt kéréseket kezelje. A hardware szó itt arra utal, hogy valóságos fizikai jelek (az áramkör bizonyos pontján félreérthetetlenül megjelenő digitális jelek) kezdeményezhetik a futó program megszakítását és a megfelelő interrupt rutinra történő ugrást. Ha az áramkör az interruptot fogadja, akkor erről a processzort az IRQ (Interrupt Request) vezetéken értesíti. A processzor ekkor még befejezi az éppen futó utasítást, majd az INTA (Interrupt Acknowledge) vezetéken keresztül kéri, hogy az interrupt vezérlő közölje, hányas számú interruptot fogadta el, hogy a processzor ennek címére ugorhasson. Az interrupt vezérlő 8 hardware jelet kezel, ezeknek prioritás sorrendjük van. Ha például a 4 szintű interrupt végrehajtása során közben bejelentkezik a 0 szintű (ennek a legmagasabb a prioritása) , akkor a vezérlés átadódik ennek. Ha azonban a 7 szint kér egy kis figyelmet a processzortól, azt csak a négyes interrupt befejezése után kaphatja meg - feltéve hogy nincsen nála magasabb prioritású várakozó interrupt kérés. A legmagasabb szintű interrupt, a nullás, egy időmérő rendszert működtet. Ezt az interruptot a "nullás időzítő" (l. később) kb. 50 milisec-enként periódikusan kéri. Hatására egy számláló tartalma eggyel növekszik. A gép működés közben innen veszi az idő-adatokat. A következő legfontosabb interrupt a billentyűzeté. Ha a billentyűzet bármelyik gombját lenyomjuk, vagy felengedjük, a rendszer azonnal észleli és - általában - ezt egy tárolóban elhelyezi, hogy a későbbiekben rendelkezésre álljon. A következő interrupt bemenethez egy újabb interrupt vezérlőkimenete csatlakozik. Ezzel a fogással két interrupt vezérlővel 15 interruptot lehet kezelni. A PC blokkvázlat ábráján (8.6.1.) láthatjuk, melyek azok a perifériális berendezések, amelyek az interrupt vezérlőt elérhetik.


8.6.1. ábra
Az IBM-PC méréstechnikai felhasználása szinte elképzelhetetlen az interrupt lehetőségek felhasználása nélkül. Az interrupt vezérlő pontosan leírt, viszonylag egyszerű software eszközökkel könnyen kezelhető (pl. nem kívánt interruptok letíltása, az interrupt prioritások módosítása stb.). (Itt kell hangsúlyoznunk azt, hogy az előzőekben leírtak csak az ún. hardware interruptokra vonatkoznak. Az IBM-PC használói sokszor kiaknázzák az ún. software interruptokat is. Ezek lényegében a rendszer működése szempontjából fontos szubrutinok, amelyek csak megfelelő programokból érhetők el. A legfontosabb BIOS és DOS műveletek ilyen software "generált" interruptok formájában jelennek meg.)
next up previous
Következő: DMA (Direct Memory Access) | Tartalomjegyzék | Előző: A memória

1999-09-23