next up previous
Következő: Az interrupt vezérlő | Tartalomjegyzék | Előző: Video vezérlö,monitor

A memória

A processzor az utasításokat a memóriából veszi elő. A memória túlnyomó része RAM, annak is az ún. dinamikus fajtája (DRAM). Ez annyit jelent, hogy a 6. fejezetben leírtak alapján az információ tárolására kicsike kondenzátorok szolgálnak. Ebből adódik, hogy e memóriatípust rendszeresen fel kell frissíteni. A felfrissítés folyamatában kulcsszerepe van a DMA vezérlőnek (l. később). Érdekes tulajdonsága a memóriának, hogy egy byte tárolásához 9 bitet használnak, ezek egyike ugyanis paritásbit. Minden írás és olvasás folyamatban paritás ellenőrzés is lezajlik. Ha paritáshiba van, akkor a processzor NMI (Non Maskable Interrupt - nem maszkolható megszakítás) bemenetén keresztül olyan interruptra ugrik, mely a képernyőn közli e sajnálatos esemény bekövetkeztét, majd a gép vezérelhetetlen állapotba kerül. (Érdekességként megjegyezzük, hogy - nevével ellentétben - az NMI software módszerekkel letiltható.) A memóriaművelet befejezését jelző READY jel a WAIT logika egységen keresztül jut el a processzorhoz. Ezt az egységet meg lehet tanítani arra, hogy hány többlet-buszciklusnyi ideig várakozzon a READY jel érkeztére. Nyilván a leggyorsabb rendszer nulla WAIT state-et engedélyez - ez hardware szemponból a lehető leggyorsabb memória-chipeket igényli. (A READY jel azért jut az óragenerátoron keresztül a processzorba, hogy az esemény az órajelsőrozattal szinkronizálódjon, így ugyanis biztonságosabb a feldolgozása. A RESET jel is hasonló sorsra lel. A RESET gomb működtetésére a processzor abbahagyja addigi tevékenységét, és elugrik a ROM memória FFFF:0000 helyén található címre, elindítva a gép újratöltését (boot-olását).) A gép RAM memóriája az alaplapon foglal helyet, újabban igen erőteljesen integrált formában. A képernyő memória rendszerint a képernyő vezérlő kártyára kerül. Ezt a memóriát a gép processzora és video-processzora egyránt elérheti és használhatja. A tágabban értelmezett memória fontos része az ún. CMOS RAM. Ez 64-256 byte tárolására alkalmas, méghozzá úgy, hogy a beléírt adatok kikapcsolt készülék mellet is megmaradnak. A megoldás rendkívül egyszerű: egy kis telep vagy akkumulátor fenntartja a tápfeszültséget a hálózati ellátás megszüntekor is. E memória mellett helyezkedik el egy kvarcoszcillátor, mely az idő és dátum értékét tartja fenn, szintén a gép kikapcsolt állapotában is. A CMOS memóriában tehát tárolódnak az idő/dátum adatok, valamint a rendszer bekapcsolásánál nélkülözhetetlen, a konfigurációra vonatkozó információk. Ezek közül talán a legfontosabb az, ami a hard-diszk-ről közöl fontos ismereteket. A gép ébresztését végző POST (Power On Self Test) program is a CMOS RAM-ból veszi a saját magára vonatkozó információt.
next up previous
Következő: Az interrupt vezérlő | Tartalomjegyzék | Előző: Video vezérlö,monitor


1999-09-23