next up previous
Következő: A memória | Tartalomjegyzék | Előző: Diszkek

Video vezérlő, monitor

A video vezérlő (adapter) tartalmazza mindazon áramköröket, amelyek képernyőn való ábramegjelenítéshez szükségesek. Elsősorban megtalálható rajta az ún. video processzor, amelyik a "kuli-munkát" végzi, továbbá az a képernyő memória, amelyik a megjelenő kép elemi képpontjainak - az ún. pixel-eknek - a szinéről, intenzitásáról tartalmaz információt. Mivel a képgenerálásnak állandónak és folyamatosnak kell lennie, nem csodálkozhatunk azon, hogy ezt a munkát egy önálló intelligenciával rendelkező egységre, egy processzorra bízzák. A videoprocesszor vezérlése, a működési mód paramétereinek beállítása port-címeken keresztül történik, természetesen a központi processzor vezérlete alatt. A monitoron megjelenő képet a videoprocesszor készíti el - most már a központi processzortól teljesen függetlenül. A videoprocesszor nagyon összetett, gyors működésre kifejlesztett chip. Bonyolultsága a központi processzoréval vetekszik. A monitoron jelenik meg a videoprocesszor generálta kép, vagy szöveg. A képernyőt elektronsugár futja végig: a sorok és a képek váltásának időpillanatait a vízszintes és függőleges sorszinkron jelek jelölik ki. Ennek vázlatát láthatjuk a 8.5.1. ábrán. A kép előllításához a szinkronjeleken kívül az ún. videojel is szükséges. A videojel az ernyőt érő elektronsugár intenzitását, tehát a pixelek fényességét szabja meg.


8.5.1. ábra


A szines képek három elektronsugár (RGB - Red, Green, Blue ) intenzitás kombinációiból állnak elő. A szín-intenzitások nem folyamatosan, hanem a komponensek diszkrét értékeivel tudnak csak változni. Többfajta monitor/adapter típus volt, illetve van használatban. Fontos tudni, hogy mindegyik adapter lényegében csak a saját magához illeszkedő monitorral képes együttműködni. A monitorok többsége ugyanis csak meghatározott értékű sor illetve képszikronjel frekvenciát visel el. Az ún. multiszinkron monitor kivétel: itt a monitor áramkörei alkalmazkodnak az érkező videojel paramétereihez. Sajnos ez a típus nagyon drága, mivel nagyon sok bonyolult automatikus átkapcsoló mechanizmust tartalmaz. A legfontosabb adapter/monitor típusokat a 8.5.2. Táblázatban foglaltuk össze. (MDA: Mono Display Adapter; CGA: Color Graphics Adapter; EGA: Enhanced Display Adapter; VGA: Video Graphic Array. Láthatjuk, hogy ezek a rövidítések eléggé butuskák, nem igazában informatívek.)


  MDA CGA EGA VGA
Memória cím B0000 B8000 A0000 A0000
Memória nagyság 4k 16k 64-256k 256 k
Sávszélesség (MHz) 16.2 14.3 14.3-16.3 28
Függ. szinkron (kHz) 50 60 60 50-70
Vízsz. szinkron (kHz) 18.4 15.75 15.7-21.8 31.5-48
Vízsz. pixel-szám 720 640 640 720
Függ. pixel-szám 350 200 350 480
Karakter box 9$\times $14 8$\times $8 9$\times $ 14 9$\times $16
Karakter méret 7$\times $9 7$\times $7, 5$\times $7 7$\times $9 7$\times $9
Kompozit videojel nincs van nincs nincs
Szín paletta -- 16 szín 64 szín 256 szín


8.5.2. táblázat


A táblázatból kitűnik, hogy a kép- és sorfrekvencia adatok ugyancsak eltérnek a televíziózásban megszokott szabványok értékeitől. Ezért nem lehet (a CGA kivételével) az IBM-PC képét hagyományos televízió képernyőn láthatóvá tenni. Tanulságos példaképpen számoljuk ki, hogy mekkora memória szükséges egy EGA kép tárolásához. A képernyo-pontok száma $640 \times 350$, egy képpont 16 különböző színű lehet, tehát a tároláshoz $640 \times 350
\times 4$ bit, vagyis 112 kB kell. Azt is láthatjuk a 8.5.2. valamint a 8.5.3. táblázatokból, hogy a szöveges információ - a karakterek - sem egyforma felbontásban jelennek meg a különböző monitor-adapter párokon (l. tényleges karakter-méret). Ilyen szempontból a legkevésbé jó a CGA képe, ez bizony a felhasználót eléggé fárasztja.


Mód Típus Sor Oszlop Felbontás Színek MDA CGA EGA VGA
0 kar. 25 40 320$\times $200 16   X X X
1 kar. 25 40 320$\times $200 16   X X X
2 kar. 25 80 640$\times $200 16   X X X
3 kar. 25 80 640$\times $200 16   X X X
4 graf. 25 40 320$\times $200 4   X X X
5 graf. 25 40 320$\times $200 4   X X X
6 graf. 25 80 640$\times $200 2   X X X
7 kar. 25 80 720$\times $350 2 X   X X
13 graf. 25 40 320$\times $200 16     X X
14 graf. 25 80 640$\times $200 16     X X
15 graf. 25 80 640$\times $350 2     X X
16 graf. 25 80 640$\times $350 16     X X
17 graf. 30 80 640$\times $480 2       X
18 graf. 30 48 640$\times $480 16       X
19 graf. 25 40 320$\times $200 256       X


8.5.3. táblázat


A 8.5.3. táblázatban a legfontosabb képernyő üzemmódok vannak felsőrolva. A BIOS ezeken a kódszámokon tartja nyilván, hogyan kell a video képet kialakítania. A táblázat jobboldalán feltüntettük, melyik adapter képes a kérdéses üzemmód megjelenítésére. A video megjelenítés záró információjaként azt mondjuk el, hogy a nagyfelbontású színes képek előllításához sok esetben nem csak az adaptert és a monitort kell egybecsengően megválasztani, hanem az ún. device driver (eszköz kezelő program) sem lehet akármilyen.


next up previous
Következő: A memória | Tartalomjegyzék | Előző: Diszkek


1999-09-23