next up
Következő : A negatív visszacsatolás hatása | Tartalomjegyzék | Előző : Első fejezet : Ellenütemű erősítők

Az a gondolat, hogy egy rendszer tulajdonságai javulnak akkor, ha a ténylegesen előálló kimenőjelet gondosan összehasonlítjuk az általunk kívánt kimenőjel értékkel - amit természetesen a bemenőjel reprezentál - és az eltérésnek megfelően avatkozunk be a rendszerbe, egyáltalán nem újkeletű. A hibajellel való vezérlés ötletét már biológiai fejlődésünk is felfedezte és ugyancsak bőségesen alkalmazta is a legkülönbözőbb élőlények nagyon eltérő létfunkcióiban. Ember általi tudatos technikai alkalmazásokra már évszázadokkal ezelőtt is sor került. Érdekes módon azonban a visszacsatolások elmélete viszonylag rövid múltra tekinthet vissza. A legelső matematikai elemzések egyikét Maxwell végezte a gőzgép súlyszabályozós sebesség-regulátora kapcsán, körülbelül száz éve. A visszacsatolások érdemi vizsgálata az elektrotechnika, majd később ez elektronikus áramkörök kapcsán kezdődött. E század közepén Wiener megalkotta a kibernetika fogalmát, amely egyik központi témájának tekintette a rendszerek visszacsatolással történő vezérlését. Mi a továbbiakban elektronikus áramkörök kapcsán ismerkedünk a visszacsatolt rendszerek tulajdonságaival. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy megállapításaink fontos természeti elv jellegűek, melyek más szakterületeken is változatlanul érvényesek, vagy haszonnal érvényesíthetők. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a kibernetika mélységeibe ezzel a rövid bevezetéssel nem jutunk el.

next up
Következő : A negatív visszacsatolás hatása | Tartalomjegyzék | Előző Első fejezet : Ellenütemű erősítők
1999-09-23