next up previous
Következő : Emitterkövető, közös kollektorú erősítő | Tartalomjegyzék | Előző : Közös emitterű erősítő

Emitterellenállást is tartalmazó erősítő

Az 1.3.1. ábrán olyan áramkört látunk, amely az előzőhöz hasonló, de kissé bonyolultabb: azzá teszi az emitterellenállás.


1.3.1. ábra


Tekintsük először feladatunknak a tranzisztor elektródáin található nyugalmi egyenfeszültségek meghatározását (1.3.1.a ábra). A bázisosztó a Thevenin tétel segítségével egyszerűsíthető. A tranzisztor UD bázis-emitter feszültségét - hallgatólagosan állandó - értékűnek tekintjük, amelyről tudjuk, hogy kb. 0.6-0.8 V nagyságú. (Ez természetesen csak közelítés, amire azért van szükség, hogy ne kelljen a tranzisztort leiró transzcendens egyeletrendszer megoldásával piszmogni. Fokozottabb pontosság-igények esetén a ma már könnyen elérhető számítógépes áramköranalizáló programokat kell használni.) Vegyük észre: a tranzisztor állapotát (áramát) a bázisfeszültség és az emitterfeszültség különbsége szabja meg. Elsőként tehát ezeket kell meghatároznunk. A bemenőkörre felírt, a nyugalmi állapotra vonatkozó egyenletek két ismeretlent tartalmaznak, IB-t és UE -t:

\begin{displaymath}U_T {R_1\over R_1 + R_2} = I_B R_1 \times R_2 + U_D + U_E\end{displaymath}


UE = IE RE

UE -ről azonban tudjuk, hogy ezt az RE ellenálláson az

IE = IB+IC = IB(h21+1)

nagyságú áram hozza létre. A két alapegyenletbol egyértelműen& meghatározhatjuk IB értékét, amiből azután IE és IC a tranzisztor alaptulajdonságaiból kiadódik:

\begin{displaymath}I_E = (h_{21}+1) I_B \qquad \qquad \qquad I_C = h_{21}I_B \quad ,\end{displaymath}

és eljuthatunk UE és UC meghatározásához. (Tudatosan nem írtunk több képletet, mert túl hosszú lenne és az áramkör fizikáját elfedné. A lényeg a számítási módszer: az egyenletek felírásának sorrendje, az elhanyagolások.) A váltakozóáramú, vagy differenciális helyettesítő kép segítségével (1.3.1.b. ábra) az előzőkhöz hasonlóan meghatározhatjuk ib értékét. Alapegyenleteink a következőek:

ub = h11 ib + uE,


uE = RE ib(h21 + 1).

A bemenőfeszültség és áram hányadosaként megkapjuk a bemenő ellenállást

\begin{displaymath}r_{be} = {u_b\over i_b} = h_{11} + (h_{21}+1)R_E\end{displaymath}

formában. Vegyük észre, hogy most h11 -nél jóval nagyobb értéket is kaphatunk! A vizsgált erősítőkapcsolásnak két kimenőpontja lehet: jelet vihetünk el az emitterről és a kollektorról is. Nagyon érdekes, hogy a feszültségerősítés az egyik pontra vonatkozóan pozitív, a másikra negatív előjelű. Ha RE = RC, akkor a két kimenőfeszültség azonos nagyságú, közöttük - szinuszos jelekben gondolkodva - 180 fok eltolódás van. (Ezért nevezik ezt az áramkört fázishasító kapcsolásnak is.) Vegyük észre, ha $R_E(h_{21}+1 \gg h_{11}$, akkor a kollektorra vonatkozó feszültségerősítés közelítőleg $A_{VC} \simeq R_C /R_E$ nagyságú lesz, vagyis az a paradox helyzet áll elő, hogy az erősítés független lesz a tranzisztor paramétereitől, így áramerősítésétől is. Azt is gondolhatnánk, hogy a tranzisztorra nincs is szükség... (A jelenség magyarázatát később, a visszacsatolások ismeretkörében találjuk meg.) Az erősítőkapcsolás többi jellemzőjét az előző esethez hasonlóan határozhatjuk meg:

\begin{displaymath}A_{VC} = - {R_C h_{21} \over h_{11}+R_E(h_{21}+1)} \qquad \qq...
...A_{VE} = {h_{21}+1\over r_{be}}R_E
\qquad\qquad r_{kiC} = R_C \end{displaymath}


\begin{displaymath}f_a = {1\over 2 \pi C (r_{be}\times R_1 \times R_2)} \qquad \qquad f_f =
{1\over 2 \pi r_{ki}
C_{sz}}\end{displaymath}


next up previous
Következő : Emitterkövető, közös kollektorú erősítő | Tartalomjegyzék | Előző : Közös emitterű erősítő


1999-09-23