next up previous
Következő : Differenciálerősítő, hosszú-farkú pár. | Tartalomjegyzék | Előző : Emitterellenállást is tartalmazó erősítő

Emitterkövető, közös kollektorú erősítő

Az 1.4.1.a. ábrán láthatjuk az alapkapcsolást, kisjelű helyettesítő képét (1.4.1.b.), valamint az egész áramkör összevont helyettesítő ábráját (1.4.1.c.). (Itt a bemeneti és a kimeneti áramkör a kollektornál találkozik, ezért nevezik közös kollektorú erősítőnek is.)


1.4.1. ábra


Alapegyenleteink az 1.4.1.b. ábra jelöléseit használva:

\begin{displaymath}u_b = h_{11}i_b + u_{ki} \qquad \qquad u_{ki} = R_E(h_{21}+1)i_b\end{displaymath}


\begin{displaymath}A_V = {(h_{21} +1)R_E\over h_{11} + R_E(h_{21}+1)}\end{displaymath}

Az előzőek alapján helyzetünk könnyű: lényegében az emitterellenállásos erősítő olyan változatával állunk szemben, ahol RC értéke zérus. A kapcsolásnak nyilván nagy lesz a bemeneti ellenállása. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a feszültségerősítés értéke mindig kisebb, mint egy, - bár azt igen jól megközelítheti. (Az emitter feszültsége lényegében lemásolja "követi" a bázis feszültségét, - innen az áramkör elnevezése.) A kimeneti feszültség képletét célirányosan átrendezve az

\begin{displaymath}u_{ki} = {R_E\over R_E + h_{11}/(h_{21} + 1)} u_b\end{displaymath}

alakra, arra a megállapításra juthatunk, hogy a rendszer helyettesítő képe egy (látszólagos) belső ellenállást tartalmaz. Ennek értéke kb. h11/h21, vagyis átlagos tranzisztorok esetén 10 ohm nagyságrendű. Ez a számérték örvendetesen kicsiny - lényegében egy nyitott dióda differenciális ellenállásával egyezik meg. Összegezve: olyan áramkört találtunk, amelyik feszültségerősítés szempontjából nem nagyon jeleskedik, hiszen a bemeneti feszültséget csak lemásolja a kimenetén. Ezzel szemben relatíve igen nagy a bemeneti ellenállása - tehát nem terheli az előző fokozatot - másrészt pedig igen kicsiny a kimeneti ellenállása, belső ellenállása. Ez a kapcsolás tehát ideális "kezdő" és "befejező" fokozat, nem csoda, hogy gyakran alkalmazzák erősítők bemeneti áramköreként, valamint jól terhelhető "végerősítő" kapcsolásként.
next up previous
Következő : Differenciálerősítő, hosszú-farkú pár. | Tartalomjegyzék | Előző : Emitterellenállást is tartalmazó erősítő


1999-09-23