next up previous
Következő : Frekvenciakarakterisztika kompenzálás | Tartalomjegyzék | Előző : A műveleti erősítők belső

Műveleti erősítők a gyakorlatban

Elsőként azt nézzük meg, hogyan lehet általunk kívánt, tetszőleges feszültségerősítésű rendszert készíteni műveleti erősítővel. A 3.2.1. ábra a legkézenfekvőbb esetet mutatja: pozitív (fázist nem fordító) erősítőt a negatív visszacsatolás iskolapéldájaként hozhatunk létre. Ha a kimenetet teljesen visszavezetjük a bemenetre, akkor az emitterkövetőhöz hasonló tulajdonságú rendszerhez jutunk.

\begin{displaymath}\beta = {R_1\over R_1+R_0}\qquad u_{ki}\simeq \left(1+{R_0\over
R_1}\right)u_{be} \qquad \qquad\qquad u_{ki}\simeq u_{be}\end{displaymath}


3.2.1. ábra


Negatív erősítésű rendszert a 3.2.2. ábra szerinti elrendezésben kapunk. Az erősítés - lényegében - csak a két ellenállás viszonyától függ, ahogy azt a magyarázó ábrákon nyomon követhetjük. A középső ábra a kapcsolás lényegét mutatja: az uv vezérlőfeszültséget a bemeneti és kimeneti feszültség együttesen szabják meg:

\begin{displaymath}u_v = u_{be}{R_0\over R_1+R_0} + u_{ki} {R_1\over R_1+R_0},\end{displaymath}


\begin{displaymath}u_{ki} = u_{be}{R_0\over (R_1+R_0)/A - R_1} \simeq -{R_0\over R_1}
u_{be}.\end{displaymath}

A két ellenállás találkozási pontját virtuális földpontnak nevezik, mivel ha az erősítő erősítése nagy, akkor ezen a ponton szinte nincsen vezérlőjel.


3.2.2. ábra


A kapcsolás működését úgy is megérthetjük, hogy az ábra jobb oldalán mutatott megoldással az R0 ellenállást a Miller-effektusról tanultak értelmében a bemenettel párhuzamos ellenállássá transzformáljuk. Ezután számítjuk ki az immár triviális hálózat erősítését:

\begin{displaymath}u_v = {R_0\over R_0+R_1(1+A)}u_{be}\qquad \longrightarrow \qquad u_{ki}\simeq
-{R_0\over R_1} u_{be}.\end{displaymath}

Az (ukiR1+ ube R0)=0 összefüggés az áramkör egykori kitalálóit a mechanikai nyomaték-egyenletekre emlékeztették, ezért az áramkört "hinta kapcsolásnak" is nevezik. Vegyük észre, hogy a pozitív erősítésű rendszer bemeneti ellenállása a műveleti erősítő bemeneti ellenállásával egyezik meg, tehát igen nagy is lehet. A negatív erősítésű rendszer bemeneti ellenállása pedig lényegében R1 nagyságú. A 3.2.3. ábra-sorozaton számos, nagy gyakorlati értékű kapcsolást látunk. Az áramkörök mellett egyes esetekben feltüntettük az áramkörhöz tartozó legfontosabb összefüggéseket is.


3.2.3. ábra

A súlyozott összeadó feszültségforrások jelének tetszőleges, ellenállásokkal beállítható arányú összegezését végzi. Működése a virtuális földpont fogalmán alapul. A következő ábra két feszültség különbségének előállításához ad útmutatást. (A képleteket érdemes ellenőrizni.)


3.2.3b. ábra
Az áramgenerátor az R1 ellenálláson figyelt feszültség visszacsatolásán alapul.


3.2.3.c ábra
Az integráló és differenciáló kapcsolások lényegében a Miller-effektusként megismert jelenség alkalmazásai. INTEGRÁLÓ DIFFERENCIÁLÓ
\begin{displaymath}u_{ki} \simeq - {1\over RC} \int _0^t u_{be}dt \qquad \qquad \qquad \qquad
u_{ki} \simeq -RC {du_{be} \over dt}\end{displaymath}

3.2.3.d. ábra 3.2.3.e. ábra


Megértésükhöz a 3.2.3.f. ábrára utalunk. Itt a bemeneti feszültséget egy ellenállásból és egy kondenzátorból álló rendszerre vezetjük.


3.2.3.f ábra
Ha a kondenzátoron létrejövő feszültség a bemeneti feszültséghez képest kicsi, akkor az ellenálláson a bemeneti feszültséggel arányos áram folyik át - ezt integrálja a kondenzátor. Ha viszont az ellenálláson a bemeneti feszültséghez képest kicsiny feszültség jön létre, akkor a körben folyó áram a bemeneti feszültség differenciálhányadosa lesz. A Miller-effektus jóvoltából előálló nagyon nagy kondenzátor nyilván jól integrál, a nagyon kicsiny ellenállás pedig nem zavarja meg a differenciáló kapcsolás kondenzátorának áramát. Ne felejtsük el: egzakt matematikai értelemben egyik kapcsolás sem ad korrekt eredményt, a felírt összefüggések csak közelítőleg igazak, lényegében egy alul- illetve felüláteresztő kapcsolás tulajdonságait vizsgáltuk. (Az integráló kapcsolásba a 3.2.3.d. ábrán berajzolt telep a kondenzátornak hivatott kezdő-értéket adni. Amikor a kapcsolót nyitjuk, akkor kezdődik az integrálás.)


3.2.3.g ábra
A logaritmáló kapcsolás lényege: a tranzisztor kollektorárama a bázis-emitter feszültségtől exponenciálisan függ.


3.2.3.h ábra
Hasonlóképpen a dióda exponenciális karakterisztikáját használja ki az inverz logaritmust előállító kapcsolás. EGYENIRÁNYÍTÓ ABSZOLUT ÉRTÉK KÉPZŐ


3.2.3.i ábra
3.2.3.j. ábra ??? Az egyenirányító (demoduláló) kapcsolás a különböző polaritású jelekhez különböző erősítést rendel. Az egyik polaritásra az erősítés közelítőleg egy, a másikra, mivel a dióda az erősítő bemenetét és kimenetét összeköti, zérus. Az abszolutérték-képző (kétoldalas egyenirányító) az eredeti jelnek, valamint az egyoldalasan egyenirányított jel kétszeresének különbségéből áll elő. NÉGYZETGYÖKVONÓ SÁVSZŰRŐ

3.2.3.k. ábra 3.2.3.l. ábra A négyzetgyökvonó áramkör alapja az az általános érvényű felismerés, hogy a visszacsatoló ágban található elem karakterisztikájának inverzét kaphatjuk meg a kapcsolás bemenete és kimenete között. Az ábrán a szorzó áramkör a kimeneti feszültség négyzetével arányos jelet állít elő, kis eltéréssel ez megegyezik a bemeneti jellel. A műveleti erősítőn alapuló szűrő (ún. aktív szűrő) csak példaképpen szerepel itt, részleteit nem vizsgáljuk, de megjegyezzük, hogy ez is igen fontos alkalmazási területet jelent. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy áramkör-készletünkkel feszültségekkel, illetve feszültség-idő függvényekkel igen változatos müveleteket tudunk végezni. Valamikor ennek alapján ún. analóg számítógépeket is építettek. A 3.2.4. ábra olyan elrendezést mutat, amely egy differenciálegyenlet megoldását szolgáltatja kimeneti feszültségként.


3.2.4. ábra
Ha feltesszük, hogy a C ponton v(t) feszültség jön létre, akkor a B és A pontokon kapható jeleket könnyen felírhatjuk:

\begin{displaymath}{\rm B:} \qquad -RC{dv\over dt} \qquad \qquad \qquad {\rm A:}\qquad
(RC)^2 {d^2v\over dt^2}\end{displaymath}

v1 figyelembe vételével egyszerűen kiadódik a D ponton megjelenő jel is:
\begin{displaymath}-{R\over R_2} v - {R\over R_1}RC{dv\over dt} + v_1 = (RC)^2 {d^2v\over
dt^2}\end{displaymath}

Ha a D és A pontokat összekötjük - mint ahogy a valóságos kapcsolásban össze is vannak kötve, akkor a két feszültség azonosságát biztosítottuk. Az áramkör a felírt differenciálegyenletet realizálja, vagyis a C ponton megkapjuk a v1 kényszerfüggvény hatására kialakuló v(t) időfüggvényt. (Ugyanúgy, mintha egy súly-rugó-súrlódás rendszert mozgatnánk valami kényszererővel és az út-idő üsszefüggést keresnénk ennek függvényében.) A rendszer működéséhez az kell, hogy a t= 0 időpontban az S1 és S2 kapcsolókat nyissuk, amivel a megoldás kezdeti feltételeit állítjuk be, S3-at pedig zárjuk. Az analóg számítógépek egykori jelentős&égét digitális társaik elképesztő fejlődése alaposan megtépázta. Záró példának tekintsük a 3.2.5. ábrát. Ez az ábrasor egy nagyon fontos alkalmazás "történetét" mondja el több felvonásban. Tegyük fel, hogy van valamely egyenfeszültségünk, amelynek értéke nem állandó, hanem kisebb nagyobb mértékben változik. Ilyet kapunk például a hálózati feszültség egyenirányítása, és szűrése után. Ha ebből az $U_\Delta$ feszültségből akarunk pl. tranzisztoros áramköreink részére stabil tápfeszültséget nyerni, akkor a triviális megoldás az ábra szerinti emitterkövető alkalmazása: a kimenő feszültség értéke kb. U0 lesz. A telepet természetesen helyettesíthetjük Zener-diódával - ez már kényelmesebb áramkör. Ha az áramkört lényegi módosítás nélkül átrajzoljuk, akkor jobban látszik, miért nevezik ebben a kapcsolásban a tranzisztort áteresztő tranzisztornak: ez ereszti a szabályozatlan feszültséget szabályozott formában a terhelésre. Tudjuk, hogy az emitterkövető lényegében egy negatívan visszacsatolt rendszer.


3.2.5. ábra
A negatív visszacsatolás hangsúlyozottabb formáját látjuk a következő ábrán: a kimenő feszültséget a referenciafeszültség (UZ) és a kimeneti feszültség leosztott különbsége szabályozza. Ez a kapcsolás nagyon hasznos, gyakran használják. A kimeneti feszültséggel arányos negatív visszacsatolás miatt értelemszerűen igen kicsi a kimeneti ellenállása. (Eddigi terminológiánk szerint ennek az áramkörnek a bemenő jele a Zener-dióda feszültsége, $U_\Delta$ pedig a visszacsatolt rendszer zavarjele.) Ilyen stabilizáló kapcsolásokat ma már szinte mindig integrált áramkörös kivitelben használnak. A legtöbb kapcsolás el van látva ún. rövidzár-védelemmel is. Ha ugyanis a kimenetet rövidrezárjuk, az áteresztő tranzisztorra igen nagy teljesítmény jut, aminek hatására tönkremegy. Ha a kimeneti áram egy meghatározott értékénél újabb visszacsatolást hozunk létre, mely a kimenőfeszültséget drasztikusan csökkenti, akkor az áramkör a nem éppen ritka tápfeszültség zárlatokat is túléli.


next up previous
Következő : Frekvenciakarakterisztika kompenzálás | Tartalomjegyzék | Előző : A műveleti erősítők belső


1999-09-23