next up previous
Követekző : Negyedik fejezet :Az oszcillació feltétele | Tartalomjegyzék Előző : Műveleti erősítők a gyakorlatban

Frekvenciakarakterisztika kompenzálás

A műveleti erősítők nem mindegyikét lehet a fenti kapcsolásokban közvetlenül alkalmazni, mert jelentősebb visszacsatolásoknál begerjednek, oszcillátorrá válnak. Ennek oka az, hogy maguk a műveleti erősítők is rendelkeznek frekvenciakarakterisztikával, vagyis erősítésük, fázisforgatásuk a frekvencia függvénye. Ez részben az integrált kivitelben is óhatalanul jelenlevő szórt kapacitásoknak, részben a tranzisztorok véges működési sebességének köszönhető. A dolog jellegéből adódik, hogy ezek a jelenségek a nagyfrekvenciás tartományban fognak gondot okozni.


3.3.1. ábra
A 3.3.1. ábrán felrajzoltuk egy három RC aluláteresztő kapcsolással jellemezhető erősítő Bode diagramját. Azon a frekvencián, amelynél a fázisforgatás 180 fok, ott még az erősítés nagyobb, mint 20 dB. Ha a 3.2.1. ábra szerinti egyszeres erősítésű rendszert építenénk meg ($\beta =1$), akkor nyilvánvaló, hogy a rendszer begerjed, mert a Nyquist-diagramban az 1,0 pont az átmenettől balra van. Mit lehet tenni? Az egyik lehetőséget az ábra jobb oldala mutatja. Eszerint az egyik időállandót a többinél jóval nagyobbra választjuk, így olyan frekvenciakarakterisztikához jutunk, amelynél 180 fok fázistolásnál az erősítés határozottan kisebb, mint egy. Ez brutális megoldás, mert a magasfrekvenciás erősítést "agyoncsaptuk". Sokkal célszerűbb, ha alkalmasan megválaszott kiegészítő RC áramkörökkel az eredeti erősítő frekvenciakarakterisztikáját módosítjuk. Vannak olyan - viszonylag egyszerű - RC kapcsolások, amelyek meghatározott frekvenciatartományban kismértékben növelik, vagy csökkentik a fázisforgatást. (Például az N.5. ábra szerinti egyszerű kapcsolás.) Ezekkel az áramkörökkel igen célszerűen lehet "bűvészkedni". A műveleti erősítők gyártói általában javasolnak is ilyen áramköröket, ezek beépítése - ha nem is kötelező - de legalábbis célszerű. Ezt a műveletet ezért bízzák a felhasználóra, mivel nagyobb kapacitások a kristálylapkán csak nehezen valósíthatók meg.


next up previous
Követekző : Negyedik fejezet :Az oszcillació feltétele | Tartalomjegyzék Előző : Műveleti erősítők a gyakorlatban


1999-09-23