next up previous
Következő: Párhuzamos interface (IEC-busz) | Digitális információ soros és | Előző: Digitális információ soros és

Aszinkron soros átvitel (RS-232, V.24.)

Egy adó és vevőállomást eléggé sokféleképpen köthetünk össze. Elképzelhető, hogy forgalom egyidejűleg csak egyik irányba lehetséges, de nyilván létezhet olyan is, ahol mindkettőbe. Eszerint tehát létezik simplex és duplex összeköttetés. Ha az adó tetszőleges időpontban kezdhet egy információcsomag (mondjuk egy byte) továbbításához, akkor a rendszert aszinkronnak nevezzük. A szinkron rendszerekben az adó és vevőoldal állandó merev kapcsolatban van és csak meghatározott időintervallumokban kezdődhet a jelátvitel. Most bemutatjuk az aszinkron soros átvitel egy igen gyakori változatát, amelyiknek a "neve": RS-232 (ez volt az eredeti amerikai szabvány száma). Lényegében ugyanezt jelenti a V.24. is, ez az európai szabvány kódszáma. Az RS-232 -őt klaviatúra billentyűkódjainak továbbítására hozták létre. A billentyűkódokat is szabványosították, az ASCII szabvány (American Standard Code for Information Interchange) intézkedik arról, hogy az egyes betűknek/írásjeleknek milyen 0-1 kombinációk felelnek meg. A 7.4.2. ábrán látjuk, hogy a vonalra kerülő jel több fontos szakaszból áll. Az átvitel kezdetét egy "startbit" jelzi. Ezt követik az információs bitek (pl. 7 darab), majd a paritásbit; a karakter átvitelét pedig egy vagy két "stopbit" zárja. Az információs bitek a legkisebb helyiértékkel kezdődnek, majd a legnagyobbal fejeződnek be.


7.4.2. ábra

Ahhoz, hogy ez a jelsőr a vevőben egyértelműen fogadható legyen, az adónak és a vevőnek előre meg kell állapodniuk az időzítés mértékében. A szabvány bizonyos sebességeket enged csak meg, pl. 110, 300, 1200, 9600 Baud-ot (bit/sec). A vevőoldali áramkör felfigyel a startbit kezdetére, és az előbbieknek megfelelő frekvenciájú jelgenerátorát ehhez szinkronizálja, majd egy fél bitidővel késlelteti, hogy mind a startbitnek, mind a további biteknek a közepén vegyen mintát. Ha a jelsőrozat startbitje és stopbitje(i) nincsenek rendben, akkor ún. keretezési hibát jelez a rendszer. Mind az adó-, mind a vevőoldalon eléggé bonyolult áramkörök szükségesek a szabványnak megfelelő jel előállításához. Az integrált áramkörök korában azonban léteznek UART-ok (Universal Asynchron Receiver Transmitter) chipek, amelyek könnyedén oldják meg ezt feladatot. Az információátvitel szervezéséhez azonban további jelzések is szükségesek. A 7.4.3. ábrán két berendezésnek az RS-232 szabvány szerinti összekapcsolásához szükséges vezetékeket látjuk.


7.4.3. ábra
A rövidítések jelentései:


TXD Trasmitted Data Továbbított adat
RXD Received Data Vett adat
DTR Data Terminal Ready Adatterminál kész
DSR Data Set Ready Adatkészülék kész
RTS Request To Send Adáskérés
CTS Clear To Send Adáskérés a másik készüléktől
GND Ground Föld


A hat jelvezeték párosával szembe van kapcsolva a két készülék megfelelő csatlakozási pontjain (szimmetrikus felépítés!), mint az ábra is mutatja. Az összeköttetés azzal kezdődik, hogy a DTR és DSR vezetékeken a készülékek kölcsönösen tudatják egymással, hogy be vannak kapcsolva, működésre készen állnak. Az RTS vezetéken fel lehet szólítani a távoli készüléket, hogy kezdjen adást (nyilván ilyenkor a helyi áramkör vételre készül fel). Ha ezek a viszonyok tisztázódtak, akkor el lehet kezdeni az előbb ismertetett soros jelek kiküldését a TXD vezetéken. amelyet a másik készülék RXD bemenetén fogad. Az összekötő vezetékeken meghatározott, kétértékű feszültségszintek fordulnak csak elő. (Az IBM PC - nél ezek plusz vagy mínusz 12 V-ot jelentenek!) Természetesen kapcsolatot lehet kiépíteni a TXD, RXD és GND vezetékek felhasználásával is. Ekkor azonban bizonyos kódkombinációkat fenn kell tartani az adás és vétel átkapcsolására.


next up previous
Következő: Párhuzamos interface (IEC-busz) | Digitális információ soros és | Előző: Digitális információ soros és

1999-09-23