next up previous
Következő: Aszinkron soros átvitel (RS-232, | Tartalomjegyzék | Előző: Digitalizálás analóg-digitál konverterek segítségével

Digitális információ soros és párhuzamos formában

Az előző példánkban az elvégzett mérés eredménye egy regiszterbe került. Nyilván innen tovább kell majd szállítani, illetve a továbbszállítással egyidejűleg esetleg módosítani kell. A mérési eredmény tehát "mozogni" fog. Digitális információnak egy regiszterből történő továbbvitelére két alapvető megoldás áll rendelkezésre.


7.4.1. ábra


A 7.4.1. ábra a párhuzamos és soros információtovábbítás alapelvét mutatja. Egy regiszter multivibrátorainak kimenetét egy szinkronjellel kapuzhatjuk a párhuzamos átvivő vezetékekre. Ha az információ egy shiftregiszterben foglal helyet, akkor ennek léptetésével kaphatjuk meg a kimenő jelet, természetesen most időben sorosan. Látható, hogy a párhuzamos továbbítás gyorsabb, a soros pedig kevesebb összekötő vezetéket igényel. Általában rövidebb távra - vagyis egy készüléken, berendezésen belül - a párhuzamos jeltovábbítást használják, távolabbi céloknál pl. készülékek között pedig a sorost. Az összetett rendszerek információforgalmának szervezésére különböző szabványokat hoztak létre. E szabványok általában három "síkra" tartalmaznak előírásokat. Elsőként szabványosítják a csatlakozókat, ezek kiosztását (melyik jel melyik lábon jelenik meg). Másodsorban a jelek elektromos és idő paramétereit írják elő. Végül - talán a legfontosabb részként - szabványosítják az adatforgalom lebonyolításának mikéntjét (pl. azt, hogy egy adott jelzésre/jelre milyen módon kell válaszolni). A következőkben röviden ismertetjük két szabványos információtovábbító eljárás alapelvét, olyanokét, amelyek gyakran szerepelnek számítógépek illetve számítógépelemek összekötésénél.


 
next up previous
Következő: Aszinkron soros átvitel (RS-232, | Tartalomjegyzék | Előző: Digitalizálás analóg-digitál konverterek segítségével

1999-09-23