next up previous
Következő: Véletlenszerű jelek autokorrelációs függvényei Fel: Korrelációs függvények Előző Korrelációs függvények

Kérdések, feladatok

Hogyan fog kinézni egyetlen periódusidőig tartó szinuszhullám autokorrelációs függvénye? Miért nem lehet visszakapni az autokorrelációs függvényből az eredeti függvényt? Keressen két olyan - "szemre" nagyon eltérő - függvényt, amelyeknek azonos az autokorrelációs függvénye. Hogyan lehetne a keresztkorrelációs függvényt előállítani a két függvény frekvencia-spektrumából? Van-e valamilyen kapcsolat a keresztkorreláció és a konvolúció között?