next up previous
Következő: Fourier sorokFourier transzformáció Fel: Bevezetés Előző Bevezetés

Kérdések, feladatok

Lineárisnak és időinvariánsnak tekinthető-e egy olyan rendszer. amelyik művonalat tartalmaz? Hogyan ketegorizálná azt a berendezést, amelyik egy izzólámpa fényerejét szabályozza tirisztor segítségével? Mondjon példát a sztohasztikus rendszerre. Lineáris-e az az áramkör, amelyikben egy szorzó áramkör is szerephez jut?