next up previous
Következő: Jelek hasonlósága Fel: Lineáris rendszerek jellemzői és vizsgálatuk Előző Kérdésekfeladatok

Fourier sorok, Fourier transzformáció