next up previous
Következő: Az egységimpulzus: univerzális vizsgálójel Fel: Fourier sorokFourier transzformáció Előző Négyszögjel frekvenciaspektruma

Kérdések, feladatok

Mutassuk meg, hogy az 6 ábra szerinti jelekhez - az egyenáramú szinttől függetlenül - azonos abszolút értékű spektrumkomponensek tartoznak. Közelítsük az 6 és 7 ábra szerinti jeleket az alapharmonikussal. Értelmezzük, hogy mely szakaszokon nagyobb, vagy kisebb az eredeti jel, mint az alapharmonikus értéke.