next up previous
Következõ: Kérdésekfeladatok Fel: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Elõzõ Konvolúció

Dekonvolúció

  figure307
17. Ábra

A mérõrendszerek általában bonyolult hálózatok és valamilyen meghatározott frekvenciakarakterisztikájuk van. Közismert pl az, hogy a mérõrendszer a keskeny vonalakat kiszélesíti, "elkeni'' - tehát gyanakodhatunk valamilyen felsõ határfrekvencia létére. Két fontos példát mutatunk. Az egyik a mozifilmek hangcsíkjainak detektálása (17. ábra). Itt egy fénynyaláb világítja meg a filmet és a fényt egy résen keresztül érzékeljük. - Ha a filmen egy extrém keskeny átlátszó csíkot mozgatunk, akkor a szalag v sebességgel történõ mozgásánál egy tex2html_wrap_inline3037 szélességû jelet kapunk a fénydetektor kimenetén. Ez a jel azonban most sokat jelent: ez a mérõrendszer súlyfüggvénye ! Ennek Fourier transzformáltja tex2html_wrap_inline2967 alakú lesz. (Ezt a függvényt a leírt jelenség miatt "résfüggvénynek" is nevezik.)

  figure313
18. Ábra

A második példánk (18.ábra ) a mágneses hangrögzítés lejátszási elvét mutatja. Az ugyancsak tex2html_wrap_inline3041 szélességû rés elõtt most egy rendkívül rövid mágneses szakasz halad el. Tegyük fel, hogy a mágneses szakasz csak a légrésben fejti ki hatását, vagyis itt indukál a tekercsben feszültséget. - Most azonban a kimeneti jel tex2html_wrap_inline3037 távolságban lévõ két, ellenkezõ polaritású delta függvénybõl fog állni, mivel ez alatt az idõ alatt a tekercs fluxusa nem változik. Természetesen az ehhez tartozó frekvenciakarakterisztikát is meg lehet határozni. A két frekvenciakarakterisztika az 19 ábrán látható. Vegyük észre, hogy rés szélességének, valamint a szalag mozgási sebességének meghatározó szerepe van. Érdekes az a különbség is, ami a zérus frekvencia átvitelében tapasztalható. - A hangrögzítés karakterisztikája nem nagyon bizalomkeltõ, - egyenlõ amplitúdójú átvitel csak korlátozottan lehetséges.

  figure320
19. Ábra

A mért jelet a mérõrendszer kimenetén észleljük, ahol ez már "torzított''. Nagyon érdekes kérdés: a mérõrendszer átvitelének ismeretében lehetséges-e olyan korrekciós hálózatot beiktatni, amelyik a teljes elrendezést mindent-áteresztõvé, tehát "torzításmentessé'' teszi. Ez a mérési probléma szinte minden természettudományos szakterületen jelentkezik.

A feladvány az 20 ábra alapján elvileg egyszerûen megoldható: olyan korrekciós hálózatot kell használnunk, amelynek karakterisztikája a mérõeszköz karakterisztikájának reciproka. A valóságban azonban a helyzet bonyolultabb. Ha a H hálózat bizonyos frekvenciákat alig, vagy egyáltalán nem visz át, akkor K értékének ezeken a frekvenciákon igen nagynak (végtelennek) kell lennie. A minden rendszerben elkerülhetetlenül jelenlévõ zajok azonban az elvi módszer gyakorlati alkalmazhatóságát radikálisan korlátozzák: a nagy erõsítésû szakaszok nagyon (végtelenül) zajosak lesznek. A korrekciós hálózatok tervezése tehát megfontolást kíván és csak kompromisszumokkal lehet végrehajtani. Az elvileg egyszerû megoldású dekonvolúciós feladatnak - kisszámú kivételtõl eltekintve - csak közelítõ megoldása létezik a gyakorlatban.

  figure326
20. Ábra
next up previous
Követklezõ: Kérdésekfeladatok Fel: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Elõzõ: Konvolúció