next up previous
Következő: Korrelációs függvények Fel: Dekonvolúció Előző Dekonvolúció

Kérdések, feladatok

Számolja ki az 4 ábra feladatát úgy, hogy a kvázidifferenciáló és kváziintegráló áramkörök helyet cserélnek. Milyen lesz a kimeneti jel egy kváziintegráló áramkör kimenetén, ha a bemenetre a t = 0 időpontban egy koszinusz függvényt kapcsolunk, melynek periódusideje megegyezik az áramkör időállandójával? Milyen lesz az 17 ábra szerinti elrendezés kimeneti frekvenciakarakterisztikája, ha a rés a film mozgási irányához képest kissé elferdül? Milyen lényeges változás jön létre? Milyen lesz a kimeneti frekvenciakarakterisztika, ha a "rés" kör alakú? Rajzolja meg, hogy egy kváziintegráló (vagy kvázidifferenciáló) jellegű hálózathoz milyen dekonvolúciós hálózat tartozik? Lehet ezt megvalósítani?