next up previous
Következõ: Példa Fel: Véletlenszerû jelek autokorrelációs függvényei Elõzõ Véletlenszerû jelek autokorrelációs függvényei

Példa

 

Periodikusan (tex2html_wrap_inline3145 idõközönként) feldobunk egy forintost és a fej/írás határoz meg egy bináris függvényértéket (26. ábra).

  figure404
26. Ábra

A tex2html_wrap_inline3147 most könnyen elõállítható, mivel az egymást követõ pénzfeldobások eredményei között semmiféle összefüggés sincs. A fej vagy írás természetesen 1/2 valószínûséggel fordul elõ, két dobás eredményei pedig 1/4 valószínûségûek.

Határozzuk meg a korrelációs függvényt tex2html_wrap_inline3153 esetre a fent bevezetett (1)összefüggés szellemében, - az integrál diszkrét értékekre való felbontásával:
displaymath3155

Eredményül azt kaptuk, hogy a dobások közötti korreláció zérus, ami persze természetes is, hiszen ebbõl indultunk ki. - A tex2html_wrap_inline3157 esetében másként kell eljárnunk. Gondoljunk arra, hogy valamilyen véges hosszúságú jel esetén az autokorrelációs függvény értékét elég könnyen megmondhatjuk: ez egy háromszög alakú jel lesz, mivel négyszögjeleket csúsztatunk egymáson. - Az 26. ábrán a teljes korrelációs függvényt feltüntettük.