next up previous
Következõ: Kérdésekfeladatok Fel: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Elõzõ Összefüggés az autokorrelációs függvény és az

Összefoglalás

Eddigi összefüggéseinket és a közöttük fennálló kapcsolatokat tekinthetjük át az 29 ábrán. A fekete-fehér nagyméretû nyilak a Fourier transzformációra, illetve a visszatranszformációra utalnak. A pontok szorzást, vagy konvolúciót jelölnek. - Az ábra jól mutatja, hogy melyek az egyirányú mûveletek.

  figure474
29. Ábra

Az 1 táblázat azt foglalja össze, hogy milyen módon határozhatjuk meg egy hálózat/rendszer átviteli jellemzõit. Bár a közölt eljárások mûszer/eszköz igénye jócskán különbözik egymástól, e módszerek gyakorlati jelentõsége igen nagy.

 

Táblázat 1:

Mérhetõ, vizsgálható Bemenet Kimenet
Frekvenciakarakterisztika Szinuszos generátor,változatható frekvenciával Amplitúdó és fázismérõ
Súlyfüggvény (Ideális) impulzust adó jelforrás Idõfüggvényt rögzítõ eszköz, pl. oszcilloszkóp
Súlyfüggvény Szélessávú zajforrás Korrelátor (komputer)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30. Ábra

Az 30 ábra függvénypárok Fourier transzformáltjairól közöl ábrákat, illetve összefüggéseket.