next up previous
Következõ: Digitális jelek feldolgozása Fel: Összefoglalás Elõzõ Összefoglalás

Kérdések, feladatok

  1. Igazolja az 1.10.2. Táblázatban található függvénypárok közötti összefüggéseket.
  2. Az 31 ábra a tex2html_wrap_inline2877 függvény integrálját mutatja, - ez a függvény táblázatokból elérhetõ. - Mutassa ki, hogy igaz a Gibbs jelenség, vagyis az ugrásfüggvény átvitel túllövésének relatív mértéke független az aluláteresztõ sávszélességétõl. Milyen következményei lesznek ennek a gyakorlatban?
  3.   figure506
    31. Ábra