next up previous
Következő: Analóg - digitál átalakítók Fel: Jelfeldolgozás Előző Kérdésekfeladatok

Digitális jelek feldolgozása

Ebben a fejezetben a digitális jelfeldolgozás legegyszerűbb eljárásairól lesz szó. Ez ma egyértelműen számítógép-centrikus megoldásokat jelent.

Megismerkedünk az analóg-digitál konverterek használatára vonatkozó legfontosabb szabályokkal, majd az ún. digitális szűrôk témakörét tekintjük át. Az elôzô fejezet inkább "matematikus" jellegét itt a komputer számropogtató ("number crunching") szerepébôl fakadó vonások veszik át.

A digitális jelfeldolgozás elônyei és érdemei szinte megszámlálhatatlanok:

Természetesen a gépek működési sebessége nem közömbös: az elmúlt évek félvezetô gyártási technológiájának jóvoltából a digitális jelfeldolgozás újabb és újabb területeket hódít el az analóg áramköröktôl. Természetesen extrém nagy sebességek esetén (100 MHz-nél nagyobb) csak az utóbbiak jöhetnek számításba.