next up previous
Következő: A Diszkrét Wavelet Transzformáció Fel: Wavelet transzformáció Előző Wavelet transzformáció

16.1 A Daubechies waveletek

 

A következőkben a DWT egyik fajtájával, a Daubechies által felfedezett DAUB4 wavelettel foglalkozunk. A transzformáció egy lépését a következő mátrix definiálja (a nem jelzett elemek értéke 0):


displaymath3561

Ez a tex2html_wrap_inline3563 mátrix az tex2html_wrap_inline3565 (bemenő) adatokból állítja elő az tex2html_wrap_inline3567 (kimenő) wavelet transzformáltat. A műveletet érdemes összehasonlítani a diszkrét Fourier transzformáció gif. oldalon látható mátrixalakjával (természetesen ne feledkezzünk el arról, hogy itt több lépésünk is lesz egymás után).

A tex2html_wrap_inline3563 hatása a bemenő adatokra a speciális elrendezés miatt két FIR szűrő hatásaként is is elképzelhető: a páratlan sorokban a tex2html_wrap_inline3571 együtthatók, mint egy ``simítást'' (integrálást) végző FIR szűrő működnek, míg a páros sorokban a tex2html_wrap_inline3573 együtthatók deriválják, ``durvítják'' az adatokat, méghozzá úgy, hogy ``elegendően'' sima bemenő jelre a kimenetük zérus (ezt a két műveletet kvadratúra tükör szűrőknek is nevezik).

Követeljük meg, hogy konstans és lineáris jelekre a páros sorok végeredménye eltűnjön, valamint azt, hogy a mátrix inverze annak transzponáltja legyen:


eqnarray1010

A DAUB4-hez hasonlóan a család többi tagja is megkapható, ha a hat, nyolc stb. tagot veszünk, és megköveteljük, hogy másod-, harmad- stb. fokú a bemenő jelre a páros sorok eredménye nulla legyen. A DAUB6 például a következő c-kből áll:


eqnarray1020