next up previous
Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Jelfeldolgozás