next up previous
Következõ: Mintavételi törvény Fel: Digitális jelek feldolgozása Elõzõ Digitális jelek feldolgozása

Analóg - digitál átalakítók

Az általában idôben folytonosan változó mérendô jelekbôl az ún. mérôátalakítók csinálnak elektromos - többnyire feszültség - jeleket. A mérôátalakítóknak se szeri, se száma: vannak hômérséket, nyomás, sebesség, páratartalom, elmozdulás, erô, stb. átalakítók. (Talán csak a "lelkierô" mérése a kivétel...) Kimenôjelükbôl analóg-digitál konverterek segítségével lehet a komputerek számára érthetô digitális (bináris) mennyiségeket, jeleket elôállítani. (L. Elektronika jegyzet 7.3. fejezet.)

Sokfajta, változatos pontosságú, sebességû, stb. konverter létezik. A használatos mûködési elvek szempontjából az alábbiak a legfontosabbak (32 ábra)

  figure522
32. Ábra

Természetesen számos más mûködésû elvû konverter is létezik. Itt csak azt az eléggé gyakori megoldást említjük, amelynél a lassan változó mérendô jelek folyamatosan módosítják egy oszcillátor frekvenciáját (ez lehet VCO, vagy valamilyen multivibrátor jellegû áramkör). Ebbôl a jelbôl vesznek állandó idôtartamú mintákat és megszámolják, hány teljes ciklus érkezett. Ez a szám kerül a számítógépbe.

A konverterek többsége elôjeles bináris számokat produkál mérési eredményként, - ezeket a legkényelmesebb feldolgozni.


next up previous
Követklezõ: Mintavételi törvény Fel: Digitális jelek feldolgozása Elõzõ: Digitális jelek feldolgozása