next up previous
Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk


Csákány Antal-Bagoly Zsolt

Jelfeldolgozás

Egyetemi Jegyzet